Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.320.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 września 2014 r.

PYTANIA PISEMNE Z ODPOWIEDZIĄ

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

(2014/C 320/01)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2014 r.)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.