Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.171.26

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 maja 2020 r.

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

(2020/C 171/09)

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2020 r.)

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 1  w terminie trzech miesięcy od daty niniejszej publikacji.

JEDNOLITY DOKUMENT

"SZILVÁSVARÁDI PISZTRÁNG"

Nr UE: PGI-HU-02472 - 4.6.2018

ChNP () ChOG (X)

1. Nazwa lub nazwy

"Szilvásváradi pisztráng"

2. Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Węgry

3. Opis produktu rolnego lub środka spożywczego
3.1. Rodzaj produktu

Klasa 1.7: Świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich

3.2. Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

"Szilvásváradi pisztráng" należy do gatunku Salmo trutta m. fario (pstrąg potokowy), z rodziny łososiowatych (Salmonidae). Przy widoku z góry ma szarozielony grzbiet, a boki mają ubarwienie złotożółte z ciemnymi i wyraźnymi jasno- czerwonymi kropkami otoczonymi jaśniejszą obwódką.

"Szilvásváradi pisztráng" jest wprowadzany do obrotu w stanie świeżym, gdy ma 40-45 cm długości i waży po oczyszczeniu 400-500 g (w stanie wypatroszonym). Jego mięso jest jędrne i jasne, z lekkim różowym odcieniem i bez nut mułu w subtelnym smaku.

Jego konsystencja jest zwarta w dotyku, bez złogów tłuszczowych i jednakowa na całej powierzchni dzwonka ryby (od grzbietu do brzucha). Ma cieńsze i przyjemniejsze włókna mięśniowe, niż pstrąg potokowy hodowany gdzie indziej.

3.3. Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) i surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

W okresie chowu "Szilvásváradi pisztráng" żywi się głównie paszą z mączki rybnej bez hormonów, dodatków chemicznych i antybiotyków, z olejem z ryb i niezbędnymi witaminami i pierwiastkami śladowymi, a także paszami produkowanymi ekologicznie, bez użycia chemikaliów ani GMO. Ważnym aspektem metody hodowli ryb jest pozostawienie roślin na obrzeżach sieci stawów pstrągów, położonych na obszarze geograficznym określonym w pkt 4, co zapewnia rybom naturalny suplement diety (przede wszystkim w postaci owadów).

3.4. Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Wszystkie etapy procesu produkcji, tj. zapładnianie jaj, inkubacja ikry, wylęg larw, chów narybku i chów ryb przeznaczonych do obrotu, muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym.

3.5. Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp. produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

-

3.6. Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

-

4. Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Region administracyjny Szilvásvárad.

5. Związek z obszarem geograficznym

Związek "Szilvásváradi pisztráng" z obszarem geograficznym wyraża się w jakości produktu.

Smak "Szilvásváradi pisztráng" różni się od smaku innych, podobnych odmian ryb, ma również charakterystyczną konsystencję. Jego różowy miąższ ma subtelny zapach, niekojarzący się z mułem, konsystencję bardziej zwartą i włókna mięśniowe węższe niż w przypadku pstrągów hodowanych gdzie indziej, bez żadnych złogów tłuszczowych.

Dolina Szalajki, skąd pochodzi "Szilvásváradi pisztráng" i gdzie jest hodowany, to wąwóz w Górach Bukowych, położony na wysokości 350-400 m n.p.m. Szalajkę zasilają źródła krasowe Szalajka i Szikla. Stawy hodowle wodne stworzono wykorzystując wodę z przepływającej przez dolinę rzeki Szalajki, i rzeka ta nadal dostarcza wodę do stawów. Woda ze źródeł spływa z płaskowyżu Bukk, z wysokości 800 m, formacją krasową, która stanowi naturalny wielostopniowy filtr, po czym wypływa na powierzchnię. Ta wyjątkowo czysta i dobrej jakości woda zasila rybne stawy hodowane. Temperatura źródeł wynosi przez cały rok 11-12 °C.

Stawy hodowlane znajdują się w pobliżu źródeł, które zasilają je w wodę. Źródła i stawy do hodowli ryb, w tym wylęgarnię, dzieli około 200 m. Jest to wyjątkowe miejsce na Węgrzech, gdyż między źródłem a stawami nie ma źródeł zanieczyszczeń, obszarów zamieszkanych ani uprawianych gruntów rolnych, a woda dociera do stawów hodowlanych pstrąga drogą powierzchniową. Cały obszar znajduje się w parku narodowym Bukk.

Obszar geograficzny ma następujące cechy wyjątkowe:

temperatura wody źródeł zasilających stawy utrzymuje się na stałym poziomie latem i zimą, więc w wylęgarni i stawach hodowlanych występują tylko niewielkie wahania temperatur. Ryby można zatem hodować w stabilnym środowisku. Chłodna przez cały rok źródlana woda, a także niewielka odległość źródeł od systemu stawów powoduje, że temperatura wody w stawach nie może wzrosnąć powyżej 15 °C nawet w letnim okresie wegetacji. Zimna woda zmniejsza apetyt ryb, w związku z czym rosną one powoli, ich mięso staje się bardziej jędrne i zwarte, a kształt smuklejszy. Stały dopływ świeżej wody ze źródeł zapobiega powstawaniu mulistego zapachu,
stały i bystry przepływ wody zapewnia dobre natlenienie, które nie tylko jest niezbędne dla ryb, lecz także przyspiesza ich metabolizm, co z kolei jest korzystne dla wzrostu i jakości mięsa, gdyż jest ono dzięki czemu bardziej jędrne, a same włókna mięśniowe są cieńsze,
niezmiennie doskonała, pitna woda źródlana jest regularnie testowana w akredytowanym laboratorium i nadaje mięsu ryb subtelny smak bez najmniejszego posmaku mułu,
jako, że środowisko jest wolne od warunków skrajnych nie ma potrzeby stosowania sztucznych systemów napowietrzania, unika się też niepotrzebnej obecności człowieka w pobliżu stawów hodowlanych.

Wszystkie te czynniki przyczyniają się do równomiernego wzrostu "Szilvásváradi pisztráng", nadając jego mięsu charakterystyczne właściwości i barwę: jędrną teksturę, brak złogów tłuszczowych i różowawy kolor.

Obecne stado hodowlane pstrąga potokowego w rejonie Szailvásvárad jest czyste genetycznie i niezmienne od zawsze. Do hodowli tej, ani do rzeki Szalajki nigdy nie wprowadzono ani nie przetrzymywano w nich żadnych żywych ryb z rodziny łososiowatych z innych gospodarstw hodowlanych ani obcych części wód.

Doświadczenie zgromadzone przez kolejne pokolenia pozwala pozyskiwać ikrę we właściwym czasie, stosować odpowiednie metody zapładniania i usuwać niewylęgniętą ikrę. Zgodnie z lokalną ekspertyzą żywienie narybku należy rozpoczynać 32-35 dni po wylęgu, ponieważ wtedy jest gotowy do przyjmowania paszy. Jeżeli podawanie paszy rozpoczyna się później, narybek odrzuca ją. Metoda ta pozwala uzyskać niski wskaźnik śmiertelności ryb i zapewnia czystość stawów hodowlanych, ponieważ pasza wprowadzana do stawu jest spożywana przez ryby, a jej nadmiar nie pozostaje w stawie i nie zanieczyszcza go.

Doświadczenie i wiedza fachowa przyczyniają się do tego, że "Szilvásváradi pisztráng" od ikry do dorosłych ryb jest hodowany wyłącznie przy użyciu metod wolnych od substancji chemicznych, farmaceutycznych i bez stresu.

Opisane powyżej wyjątkowe cechy "Szilvásváradi pisztráng" są utrzymywane dzięki pitnej wodzie źródlanej wysokiej jakości i nagromadzonemu doświadczeniu w chowie i hodowli.

Z uwagi na zachowanie pierwotnego stada genetycznego w nienaruszonym stanie oraz wysokie notowania w kręgach kulinarnych, w 2013 r. "Szilvásváradi pisztráng" uznano za "produkt parku narodowego Bukk".

Odesłanie do publikacji specyfikacji produktu

(art. 6 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia)

https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok

1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.