Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.78.43

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 marca 2005 r.

Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2003 - Europejska Agencja Ochrony Środowiska

(2005/C 78/12)

(Dz.U.UE C z dnia 31 marca 2005 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

http://eea.eu.int

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Tabela 1

Wykonanie budżetu za rok budżetowy 2003

grafika

Tabela 2

Deklaracja dochodów i wydatków za rok budżetowy 2003 i 2002

grafika

Tabela 3

Bilans na dzień 31 grudnia 2003 i 31 grudnia 2002

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.