Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3814

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33
(C/2024/3814)

Niniejsza informacja zostaje opublikowana zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 1 .

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATWIERDZENIA ZMIANY STANDARDOWEJ

"Cataluña / Catalunya"

PDO-ES-A1549-AM07

Data przekazania informacji: 25.3.2024 r.

OPIS I UZASADNIENIE ZATWIERDZONEJ ZMIANY

1. Zastosowanie maksymalnej wydajności produkcji winogron białych (12 000 kg/ha) do czerwonej odmiany winorośli trepat

Opis:

Maksymalną dopuszczalną wydajność odmiany Trepat zwiększono z 10 000 kg/ha do 12 000 kg/ha.

Pkt 5 specyfikacji produktu oraz pkt 5.2 jednolitego dokumentu zostają zmienione.

Jest to standardowa zmiana, ponieważ nie odpowiada ona żadnemu z przypadków przewidzianych w art. 105 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 o jednolitej wspólnej organizacji rynku.

Uzasadnienie:

Czerwona odmiana winorośli Trepat jest wykorzystywana także do produkcji win objętych nazwami pochodzenia: Conca de Barberà i Cava, których maksymalna wydajność produkcji winogron została już określona w ich odpowiednich specyfikacjach produktu na poziomie 12 000 kg/ha.

Jest to bardzo produktywna odmiana, której głównym przeznaczeniem jest produkcja win różowych lub czerwonych o średniej lub niskiej intensywności barwy, lekkich i o umiarkowanej zawartości alkoholu. W związku z tym utrzymanie obecnej wydajności na poziomie 10 000 kg/ha nie ma sensu, gdyż został on ustalony, aby otrzymać bardziej barwne, mocne i ustrukturyzowane wina czerwone.

2. Włączenie Mandó/Garró do wykazu dopuszczonych odmian winorośli

Opis:

Dodano odmianę Mandó i jej synonim Garró.

Pkt 6 specyfikacji produktu oraz pkt 7 jednolitego dokumentu zostają zmienione.

Jest to standardowa zmiana, ponieważ nie odpowiada ona żadnemu z przypadków przewidzianych w art. 105 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 o jednolitej wspólnej organizacji rynku.

Uzasadnienie:

Odmiana winorośli czerwonych Mandó - lub jej synonim Garró - była już obecna w kilku miejscach w Katalonii w XIX wieku. Plantatorzy winorośli i wytwórnie wina wzywają obecnie do odtworzenia katalońskiego dziedzictwa uprawy winorośli. Ta odmiana winorośli przyczyni się do większego zróżnicowania naszych win na coraz bardziej globalnym rynku, odznacza się przy tym późnym dojrzewaniem, co ma ogromne znaczenie dla lepszego przystosowania się do zmiany klimatu, której już teraz doświadczamy.

3. Wyróżnienie "BARCELONA SUSTAINABLE CATALUNYA"

Opis:

Na etykiecie win z wytwórni butelkujących, które wykazują zmniejszenie śladu węglowego przy pomocy obliczeń zweryfikowanych zgodnie z normą ISO 14.064-1:2019, może widnieć logo ze słowami: "BARCELONA. SUSTAINABLE. CATALUNYA".

Zmieniono pkt 8.3: Prezentacja i etykietowanie produktów specyfikacji produktu i pkt 9 jednolitego dokumentu.

Jest to standardowa zmiana, ponieważ nie odpowiada ona żadnemu z przypadków przewidzianych w art. 105 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 o jednolitej wspólnej organizacji rynku.

Uzasadnienie:

Rada Regulacyjna ds. Nazwy Pochodzenia CATALUNYA jest świadoma kryzysu klimatycznego i postanawia wprowadzić system wyróżniania wytwórni wina oraz win, które starają się zmniejszyć swój ślad węglowy.

JEDNOLITY DOKUMENT

1. Nazwa lub nazwy

"Cataluña / Catalunya"

2. Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP - chroniona nazwa pochodzenia

3. Kategorie produktów sektora wina

1. Wino

3. Wino likierowe

8. Wino półmusujące

4. Opis wina lub win

1. Wino białe

KRÓTKI OPIS

Wina o nowoczesnym i innowacyjnym profilu. Barwa waha się od bladożółtej z zielonkawymi odcieniami do intensywnie złotej. O intensywności aromatów od średniej do wysokiej, mniej lub bardziej ustrukturyzowane w zależności od wydajności winorośli. Charakteryzują się umiarkowaną kwasowością, dobrą zawartością alkoholu oraz finiszem, który zachęca do dalszej konsumpcji. W młodych winach dominują nuty owocowe lub kwiatowe, natomiast leżakowanie w drewnie nadaje dojrzałym winom dodatkową nutę aromatów wanilii, czy nawet grzanek. Młode wina są lekkie i świeże, natomiast bardziej dojrzałe wina są bardziej gładkie i posiadają akcenty przypominające beczki, w których leżakowały.

* Maksymalna zawartość dwutlenku siarki: 200 mg/l, jeżeli zawartość cukru < 5 g/l i 250 mg/l, jeżeli jest większa lub równa 5 g/l

* W przypadku nieokreślonych limitów należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

Ogólne cechy analityczne

- Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości): -Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości) 10

- Minimalna kwasowość ogólna: 3,5 grama na litr, wyrażona jako kwas winowy

- Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr): 13,33

- Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr) -

2. Wino różowe

KRÓTKI OPIS

Wina o nowoczesnym i innowacyjnym profilu. Barwa może oscylować od jaskrawoczerwonej z fioletowym połyskiem do barwy skórki cebuli, przechodząc przez pośrednie odcienie pomarańczu. O średniej do wysokiej intensywności aromatycznej, mniej lub bardziej ustrukturyzowane, w zależności od wydajności winorośli, o umiarkowanej kwasowości, dobrej zawartości alkoholu i finiszu, który zachęca do dalszej konsumpcji. Lekkie, świeże i zrównoważone.

* Maksymalna zawartość dwutlenku siarki: 200 mg/l, jeżeli zawartość cukru < 5 g/l i 250 mg/l, jeżeli jest większa lub równa 5 g/l

* W przypadku nieokreślonych limitów należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

Ogólne cechy analityczne

- Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości): -Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości) 10,5

- Minimalna kwasowość ogólna: 3,5 grama na litr, wyrażona jako kwas winowy

- Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr): 13,33

- Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr) -

3. Wino czerwone

KRÓTKI OPIS

W zależności od okresu leżakowania barwa waha się od intensywnie wiśniowej z odcieniami fioletu do lekko rubinowej z odcieniami ochry. O intensywności aromatów od średniej do wysokiej, mniej lub bardziej ustrukturyzo- wane w zależności od wydajności winorośli. Charakteryzują się umiarkowaną kwasowością, dobrą zawartością alkoholu oraz finiszem, który zachęca do dalszej konsumpcji. Młode wina są aromatyczne i lekkie. Wina, które fermentują lub dojrzewają w beczkach, są okrągłe, gładkie, ale ustrukturyzowane i bardziej trwałe.

* Kwasowość lotna może zostać przekroczona o 1 meq/l na każdą zawartość alkoholu przekraczającą 11 % i rok dojrzewania, maksymalnie do 20 meq/l.

* Maksymalna zawartość dwutlenku siarki: 150 mg/l, jeżeli zawartość cukru < 5 g/l i 200 mg/l, jeżeli jest większa lub równa 5 g/l

* W przypadku nieokreślonych limitów należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

Ogólne cechy analityczne

- Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości): -Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości) 11,5

- Minimalna kwasowość ogólna: 3,5 grama na litr, wyrażona jako kwas winowy

- Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr): 13,33

- Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr) -

4. Wino półmusujące

KRÓTKI OPIS

Cechy charakterystyczne są takie, jak opisano w poprzednich akapitach zgodnie z odpowiednią barwą, ale z uwzględnieniem obecności pęcherzyków. Zrównoważone i świeże. Wywołuje uczucie lekkiego mrowienia ze względu na uwalnianie dwutlenku węgla.

* Maksymalna zawartość dwutlenku siarki: 200 mg/l w przypadku win białych i różowych oraz 150 mg/l w przypadku win czerwonych, jeżeli zawartość cukru < 5 g/l; jeżeli jest większa lub równa 5 g/l, 250 mg/l w przypadku win białych i różowych oraz 200 mg/l w przypadku win czerwonych.

* W przypadku nieokreślonych limitów należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

Ogólne cechy analityczne

- Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości): -Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości) 7

- Minimalna kwasowość ogólna: 3,5 grama na litr, wyrażona jako kwas winowy

- Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr): 13,33

- Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr) -

5. Wino likierowe

KRÓTKI OPIS

Wina te mogą posiadać barwy od nieprzejrzystych i intensywnych po bardziej rozwinięte barwy opisane w przypadku win białych i czerwonych, aż po barwę bursztynu, zależnie od stopnia dojrzewania wina. Wina charakteryzują się delikatnym ciepłem i mają bardziej owocowy aromat, jeśli nie dojrzewały w beczkach. W winach poddanych dojrzewaniu czuć nuty aldehydu i suszonych owoców. Ciepłe, gładkie i trwałe.

* Kwasowość lotna może zostać przekroczona o 1 meq/l na każdą zawartość alkoholu przekraczającą 11 % i rok dojrzewania, maksymalnie do 20 meq/l.

* Maksymalna zawartość dwutlenku siarki: 150 mg/l, jeżeli zawartość cukru < 5 g/l i 200 mg/l, jeżeli jest większa lub równa 5 g/l

* W przypadku nieokreślonych limitów należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

Ogólne cechy analityczne

- Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości): -Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości) 15

- Minimalna kwasowość ogólna: 3,5 grama na litr, wyrażona jako kwas winowy

- Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr): 13,33

- Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr) -

6. Wina białe, różowe lub czerwone o niskiej zawartości alkoholu ("xispejant")

KRÓTKI OPIS

Jak powyższe opisy win białych, różowych i młodych czerwonych.

* Maksymalna zawartość dwutlenku siarki: 200 mg/l w przypadku win białych i różowych, 150 mg/l w przypadku win czerwonych, jeżeli zawartość cukru < 5 g/l; 250 mg/l w przypadku win białych i różowych oraz 200 mg/ l w przypadku win czerwonych, jeżeli zawartość cukru jest większa lub równa 5 g/l;

* W przypadku nieokreślonych limitów należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

Ogólne cechy analityczne

- Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości): -Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości) 4,5

- Minimalna kwasowość ogólna: 3,5 grama na litr, wyrażona jako kwas winowy

- Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr): 13,33

- Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr) -

5. Praktyki winiarskie

5.1. Szczególne praktyki enologiczne

1. Odpowiednie ograniczenia dotyczące produkcji wina

Zbiór należy przeprowadzać ze znaczną starannością, a do produkcji win ChNP przeznacza się wyłącznie winogrona zdrowe o stopniu dojrzałości wymaganym do produkcji win o minimalnej naturalnej objętościowej zawartości alkoholu równej lub wyższej niż 9,5 % obj. dla strefy CII, a dla strefy CIII (b) 10 % obj. zgodnie z przepisami wspólnotowymi.

Do ekstrakcji moszczu lub wina i oddzielenia go od skórek stosuje się odpowiednie ciśnienie, zapewniające uzyskanie nie więcej niż 74 litrów wina z każdych 100 kg zebranych winogron.

5.2. Maksymalna wydajność

1. Odmiany białe

12 000 kilogramów winogron z hektara

88,8 hektolitra z hektara

2. Odmiany czerwone

10 000 kilogramów winogron z hektara

74 hektolitry z hektara

3. Odmiany Xarel lo rosado, Trepat i Garnatxa roja lub Garnatxa gris

12 000 kilogramów winogron z hektara

88,8 hektolitra z hektara

6. Wyznaczony obszar geograficzny

Abrera

Agramunt: poprzednio dołączony dystrykt Montclar

Aguilar de Segarra

Agullana

Aiguamurcia

Albages, l'

Albi, l'

Albiol, l'

Albons

Aleixar, l'

Alfarras

Alcarras: działki nr 9022, 9017 i 9005 wieloboku katastralnego nr 6 i działki nr 3, 57, 9001, 9003, 9004, 9007 i 9027 wieloboku katastralnego nr 15

Albinyana

Alcover

Alella

Alforja

Algerri

Alió

Almacelles: działki nr 25, 180, 193 i 196 wieloboku katastralnego nr 5

Almenar

Almoster

Alos de Balaguer

Alpicat

Altafulla

Ametlla de Mar, l'

Almetlla de Segarra, l'

Arbeca

Arboę, l'

Arenys de Mar

Arenys de Munt

Argentera, l'

Argentona

Arnes

Artes

Artesa de Segre

Ascó

Avinyó

Avinyonet de Penedes

Avinyonet de Puigventós

Badalona

Balaguer

Balsareny

Banyeres del Penedes

Barberà de la Conca

Barcelona, działka nr 1 wieloboku katastralnego nr 1

Baronia de Rialb

Batea

Begues

Begur

Belianes

Bellaguarda

Bellcaire d'Empordà

Bellmunt del Priorat

Bellprat

Bellvei

Benissanet

Bigues i Riells

Bisbal d'Empordà, la

Bisbal del Penedès, la

Bisbal de Falset, la

Biure

Blancafort

Boadella i les Escaules

Bonastre

Borges Blanques, las: działki nr 30 i 96 wieloboku katastralnego nr 9, działki nr 114, 165 i 167 wieloboku katastralnego nr 21 i działki nr 118, 119 i 120 wieloboku katastralnego nr 22

Borges del Camp, les

Bot

Botarell

Bovera

Bràfim

Bruc, el

Cabacés

Cabanes

Cabanyes, les

Cabassers

Cabra del Camp

Cabrera d'Igualada

Cabrera de Mar

Cabrils

Cadaques

Calafell

Calders

Caldes de Montbui, działka nr 57 wieloboku katastralnego nr 1 i działka nr 12 wieloboku katastralnego nr 2

Calella

Callus

Calonge

Cambrils

Canonja, la

Canovelles

Cantallops

Canyelles

Capafons

Capellades

Capęanes

Capmany

Cardedeu

Cardona

Carme

Caseres

Castell-Platja d'Aro

Castell de Mur: dołączone dystrykty Cellers i Guardia de Tremp

Castellbisbal

Castellet i la Gornal

Castellfollit del Boix

Castellgali

Castellnou de Bages

Castelló de Farfanya

Castelloli

Castellvell del Camp

Castellvi de la Marca

Castellvi de Rosanes

Catllar, el

Cervelló

Cervia de les Garrigues

Cistella

Ciutadilla

Colera

Collbató

Colldejou

Conca de Dalt

Conesa

Constantí

Copons

Corbera de Llobregat

Coręa

Corbera d'Ebre

Cornudella de Montsant

Creixell

CruiUes; Monells i Sant Sadurní de l'Heura

Cubells, działka nr 90 wieloboku katastralnego nr 7

Cubelles

Cunit

Darnius

Duesaigües

Esparraguera

Espluga Calba, l'

Espluga de Francolí, l'

Espolla

Falset

Fatarella, la

Febró, la

Figuera, la

Figueres

Figuerola del Camp

Flix

Floresta, la

Fogars de Montclús

Fonollosa

Font-rubí

Foradada

Forallac

Forés

Franqueses del Vallès

Fulleda

Gaia

Gandesa

Garcia

Garidells, els

Garriguella

Gavet de la Conca i dołączone dystrykty Sant Cristofol de la Vall, Sant Martí de Barcedana i Sant Miquel de la Vall

Gelida

Gimenells i el Pla de la Font

Ginestar

Granada, la

Granollers

Granyanella

Granyena de Segarra

Gratallops

Guiamets, els

Guimera

Horta de Sant Joan

Hostalets de Pierola, els

Igualada

Isona i Conca Della, i dołączone dystrykty Conques, Figuerola d'Orcau, Orcau-Basturs

oraz Sant Roma d'Abella

Ivars d'Urgell

Ivars de Noguera

Jonquera, la

Jorba

Juncosa

Juneda: działka nr 487 wieloboku katastralnego nr 5, działki nr 14, 15, 16, 33, 34 i 37 wieloboku katastralnego nr 12 i działki nr 3, 4 i 5

wieloboku katastralnego nr 13

Llacuna, la

Llançá

Llardecans

Lérida, los agregados de Raimat y de Sucs

Llers

Lliçá d'Amunt

Llimiana

Lloar, el

Llorenę del Penedes

Lloret de Mar

Maials

Maldá

Manresa

Marçá

Margalef

Marsá

Martorell

Martorelles

Masarac

Masllorenę

Masnou, el

Masó, la

Maspujols

Masquefa

Masroig, el

Massoteres

Mataró

Mediona

Menárguens

Milá, el

Miravet

Molar, el

Mollet de Peralada

Montgat

Monistrol de Calders

Montblanc

Montbrió del Camp

Montferri

Montmell, el

Montoliu de Segarra

Montornès de Segarra

Montornès del Vallès

Mont-ral

Mont-ras

Mont-roig del Camp

Móra d'Ebre

Móra la Nova

Morell

Morera de Montsant, la, i dołączony dystrykt Scala-dei

Mura

Nalec

Navarcles

Navàs

Nou de Gaià, la

Nulles

Ödena

Olèrdola

Olesa de Bonesvalls

Olivella

Omells de na Gaia, els

Omellons, els

Orpi

Örrius

Os de Balaguer

Pacs del Penedès

Palafrugell

Palamós

Palau-sator

Palau-saverdera

Pallaresos, els

Palma d'Ebre, la

Pals

Pau

Pedret i Marza

Penelles

Perafort

Peralada

Perello, el

Piera

Pinell de Brai, el

Pira

Pla de la Font, el

Pla de Santa Maria, el

Pla del Penedes, el

Pla del Penedes

Pobla de Cervoles, la

Pobla de Claramunt, la

Pobla de Mafumet, la

Pobla de Massaluca, la

Pobla de Montornes, la

Pobla de Segur

Poboleda

Pont d'Armentera, el

Pont de Molins,

Pont de Vilomara i Rocafort, el

Pontons

Porrera

Port de la Selva, el

Portbou

Pradell de la Teixeta, el

Prades

Prat del Compte

Preixana

Preixens

Premià de Dalt

Premià de Mar

Puigdàlber

Puigpelat

Querol

Rabós

Rajadell

Rasquera

Regencós

Renau

Reus

Riba-roja d'Ebre

Riera de Gaià, la

Riudecanyes

Riudecols

Riudoms

Riumors

Roca del Vallès, la

Roda de Barà

Rodonyà

Rocafort de Queralt

Roses

Rourell, el

Sabadell: posiadłość Can Gambus o numerze katastralnym 28003001 DG2020A i o powierzchni 2 ha

Salàs de Pallars

Sallent

Salomó

Sant Cebrià de Vallalta

Sant Climent Sescebes

Sant Cugat de Sesgarrigues

Sant Esteve Sesrovires

Sant Feliu de Buixalleu

Sant Feliu de Codines

Sant Feliu de Guíxols

Sant Fost de Campsentelles

Sant Fruitós de Bages

Sant Iscle de Vallalta

Sant Jaume dels Domenys

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Jordi Desvalls

Sant Llorenç Savall

Sant Llorens d'Hortons

Sant Martí de Riucorb

Sant Martí de Tous

Sant Martí Sarroca

Sant Martí Vell

Sant Mateu de Bages

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Riudebitlles

Sant Pol de Mar

Sant Quintí de Mediona

Sant Sadurní d'Anoia

Sant Salvador de Guardiola

Santa Cristina d'Aro

Santa Margarida i els Monjos

Santa Maria de Miralles

Santa Maria d'Oló

Santa Oliva

Santa Fe del Penedès

Santa Maria de Martorelles

Santa Margarida de Montbui

Santpedor

Sarral

Secuita, la

Selva del Camp, la

Selva de Mar, la

Senan

Sentmenat

Sitges

Siurana d'Emporda

Solivella

Sort

Subirats

Súria

Talamanca

Talarn

Tallada d'Emporda

Tarragona

Tarrega

Tarrés

Teia

Terrades

Tiana

Tivissa

Tordera

Torrebesses, działki nr 247 i 283 wieloboku katastralnego nr 6

Torre de Claramunt, la

Torre de Fontaubella, la

Torre de l'Espanyol, la

Torredembarra

Torrefarrera

Torrelavit

Torrelles de Foix

Torrent

Torroella de Montgrí

Torroja del Priorat

Tortella

Tremp, dawny obszar gminny i dołączone dystrykty Gurb, Palau de Noguera, Puigcercós, Suterranya oraz Vilamit- jana

Ulla

Ulldemolins

Vallbona de les Monges

Vallbona d'Anoia

Vallclara

Vallfogona de Riucorb

Vallgorguina

Vallirana

Vall-llobrega

Vallromanes

Valls

Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant

Vallmoll

Vendrell, el

Ventalló

Verdú

Vespella

Vilademuls

Vila-rodona

Vilafant

Vilafranca del Penedès

Vilagrassa: działka nr 92 wieloboku katastralnego nr 4

Vilajuïga

Vilalba dels Arcs

Vilallonga del Camp

Vilamalla

Vilamaniscle

Vilanant

Vilanova del Camí

Vilanova d'Escornalbou

Vilanova de Prades

Vilanova i la Geltrú

Vilanova del Vallès

Vila-seca

Vilassar de Dalt

Vilassar de Mar

Vilabella

Vilaverd

Vilella Alta, la

Vilella Baixa, la

Vilosell, el

Vilobí del Penedes

Vilopriu

Vimbodí

Vinaixa

Vinebre

Vinyols i els Arcs"

7. Odmiany winorośli

AGUDELO - CHENIN BLANC

ALARIJE - SUBIRANT PARENT

ALBARIÑO

CABERNET FRANC

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

GARNACHA BLANCA - LLADONER BLANCO

GARNACHA PELUDA

GARNACHA ROJA - GARNACHA GRIS

GARNACHA TINTA - LLADONER

GARNACHA TINTORERA

GARRO - MANDO

GEWÜRZTRAMINER

MACABEO - VIURA

MALVASIA AROMÁTICA - MALVASÍA SITGES

MARSELÁN

MAZUELA - CARIÑENA

MAZUELA - SAMSÓ

MERLOT

MERSEGUERA - SUMOLL BLANCO

MONASTRELL

MOSCATEL DE ALEJANDRÍA

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

PARELLADA - MONTONEC

PARELLADA - MONTONEGA

PEDRO XIMÉNEZ

PETIT VERDOT

PICAPOLL BLANCO

PICAPOLL NEGRO

PINOT NOIR

RIESLING

SAUVIGNON BLANC

SUMOLL TINTO

SYRAH

TEMPRANILLO - ULL DE LLEBRE

TREPAT

VINYATER

VIOGNIER

XARELLO - CARTOIXA

XARELLO - PANSA BLANCA

XARELLO - PANSAL

XARELLO ROSADO

8. Opis związku lub związków

8.1. Wino

Dzięki wyraźnemu wpływowi śródziemnomorskiemu powstają wina delikatne, gęste, o stosunkowo niskiej kwasowości, wysokiej zawartości alkoholu i aromatach, które, szczególnie w przypadku win czerwonych, uwydatniają się z wiekiem. Z drugiej strony silne nasłonecznienie, jakim cieszy się region, sprzyja uzyskiwaniu intensywnych barw tak typowych dla naszych win, w szczególności czerwonych.

W strukturze gleby dominują muł i glina, co nadaje odmianom białym oraz czerwonym bukiet i strukturę, a przy tym wyjątkowo intensywną barwę winom czerwonym.

Szeroka gama odmian winorośli występująca w Katalonii jest kolejnym dowodem otwartości na świat, która zawsze charakteryzowała Katalończyków, a także odzwierciedla długą historię produkcji wina w regionie. Pere Gil w 1600 r. podaje: "Wino jest zbierane w całym regionie Cathaluna zarówno na obszarach morskich, jak i śródziemnomorskich... Wina z Katalonii są na ogół mocne i bardzo dobre. Produkuje się w niej wszelkie rodzaje win..." Jaume Ciu- rana (1980) opisuje natomiast podstawową jedność wszelkich katalońskich win, która nadaje im wszystkim wspólną charakterystykę: poświęcenie, pragnienie doskonalenia, a także gotowość do pokonywania przeciwności u ludzi, którzy te wina tworzą.

8.2. Wino półmusujące

Wina powstające na glebach wapiennych są połyskliwe, aromatyczne i niezwykle wyrafinowane.

Przyspieszenie terminu zbioru umożliwia uzyskanie niższej zawartości alkoholu i większej kwasowości, co w połączeniu z obecnością naturalnie występującego dwutlenku węgla nadaje winom charakterystyczne wrażenie świeżości.

Warto podkreślić historyczny i kulturowy związek między społeczeństwem katalońskim a konsumpcją win z naturalnie występującym dwutlenkiem węgla. Dowodem tego związku jest obecna znaczna produkcja win musujących w Katalonii, której początek sięga pierwszej połowy XIX wieku.

8.3. Wino likierowe

Wyraźny wpływ Morza Śródziemnego i konsystencja gleb już opisana dla poszczególnych kategorii wina działają w taki sam sposób na wina likierowe objęte ChNP CATALUNYA: nadają im wysoką intensywność barwy i aromatu, pełny smak i średnią lub niską kwasowość.

Wina likierowe są serwowane w Katalonii po posiłkach w połączeniu z różnymi orzechami (migdały, orzechy laskowe, orzechy pinii) i suszonymi owocami (rodzynki, figi, morele) jako tradycyjny kataloński deser zwany "postres de music" ("deser muzyków").

9. Dodatkowe wymogi zasadnicze (pakowanie, etykietowanie i inne wymogi)

Ramy prawne:

określone w przepisach krajowych

Rodzaj wymogów dodatkowych:

Przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

Określenie "xispejant" można opcjonalnie umieszczać na etykietach win białych, różowych lub czerwonych o niższej zawartości alkoholu, uzyskanych w wyniku celowego przerwania fermentacji.

W celu odróżnienia "plantatora winorośli produkującego wino" na etykietach produktów stosuje się sformułowanie "CATALUNYA VINYERÓ". Mogą o nie wnioskować plantatorzy winorośli, którzy produkują wszystkie wytwarzane przez siebie wina wyłącznie z winogron produkowanych przez ich własne winnice.

Na etykiecie win z wytwórni butelkujących, które wykazują zmniejszenie śladu węglowego przy pomocy obliczeń zweryfikowanych zgodnie z normą ISO 14.064-1:2019, może widnieć logo ze słowami: "BARCELONA. SUSTAINABLE. CATALUNYA".

Link do specyfikacji produktu

https://incavi.gencat.cat/.content/005-normativa/plecs-condicions-do-catalanes/Arxius-plecs/PC-DO-Catalunya-modif6-AM07-2023.pdf

1 Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.