Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w... - OpenLEX

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.476.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2021 r.

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33
(2021/C 476/10)

Niniejsza informacja zostaje opublikowana zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 1 .

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATWIERDZENIA ZMIANY STANDARDOWEJ "delle Venezie" / "Beneških okolišev"

PDO-IT-02360-AM01

Data przekazania informacji: 30 sierpnia 2021

OPIS I UZASADNIENIE ZATWIERDZONEJ ZMIANY

1.
Typ produktu

Opis:

dodanie specyfikacji terminów "Rosato/Rosé lub Ramato" dla typów "delle Venezie" Pinot Grigio", "delle Venezie" Pinot Grigio Frizzante i "delle Venezie" Pinot Grigio Spumante.

Uzasadnienie:

jest to wyjaśnienie barwy, które ponadto znajduje się już w specyfikacji produktu. Pinot grigio w odcieniu różowym lub miedzianym było zawsze produkowane na obszarze objętym nazwą "delle Venezie" i wiąże się z cechami skórki odmiany winorośli Pinot grigio.

Definicja na etykiecie terminów "Rosato" lub "Rosé" lub "Ramato" pozwala promować wersje o różnych kolorach, wynikających z technik stosowanych zarówno w winnicach, jak i piwnicach winnych, zawsze z poszanowaniem jakości produktu, który jest rozpoznawalny przez konsumentów na rynkach światowych.

Zmiana ta ma wpływ na art. 1, art. 6 i art. 9 specyfikacji produktu oraz sekcję 4 (Opis win), pkt 1, 2 i 3 i sekcję 8 (Opis związku lub związków).

2.
Aktualizacja odniesień do obowiązujących przepisów krajowych

Opis:

w art. 4 pkt 6 specyfikacji produktu: odniesienie: "zgodnie z art. 14 ust. 10 i 11 dekretu legislacyjnego nr 61/2010" otrzymuje brzmienie: "zgodnie z art. 38 i 39 ustawy nr 238/2016".

Uzasadnienie:

Jest to zmiana redakcyjna polegająca na dostosowaniu do obowiązujących obecnie przepisów krajowych, tj. ustawy nr 238/2016, która zastąpiła dekret legislacyjny nr 61/2010.

Zmiana dotyczy art. 4 pkt 6 specyfikacji produktu. Przedmiotowa zmiana nie dotyczy jednolitego dokumentu.

3.
Oznaczenie "Vigna"

Opis:

skreśla się zdanie:

"Jednakże można używać oznaczenia »vigna«, po którym podana jest nazwa miejsca".

Uzasadnienie:

Jest to zmiana redakcyjna, ponieważ art. 31 ust. 10 i 13 ustawy krajowej nr 238 z dnia 12 grudnia 2016 r. określa szczegółowe zasady stosowania i uznawania określenia "vigna", w związku z czym nie ma potrzeby wskazywania go w specyfikacji produktu.

Zmiana dotyczy art. 7 pkt 4 specyfikacji produktu. Przedmiotowa zmiana nie dotyczy jednolitego dokumentu.

4.
Etykietowanie - stosowanie synonimu "Rosé"

Dodaje się przepis w brzmieniu:

"W przypadku win różowych lub miedzianych można również stosować termin »rosé«".

Opis:

Obecność na etykiecie terminu "Rosé" pozwala lepiej określić wina różowe lub miedziane odmian Pinot grigio, Pinot grigio frizzante (półmusujące) i Pinot grigio spumante (musujące).

Zmiana dotyczy art. 7 pkt 6 specyfikacji produktu oraz pkt 9 jednolitego dokumentu.

5.
Etykietowanie - Obowiązek wskazania rocznika winogron

Opis:

Dodaje się przepis w brzmieniu:

"W prezentacji i opisie win, o których mowa w art. 1, z wyjątkiem win musujących, które nie są opatrzone terminem »millesimato«, i win półmusujących, należy wskazać rok produkcji winogron".

Uzasadnienie:

Jest to zmiana redakcyjna i dostosowanie do ustawy krajowej nr 238 z dnia 12 grudnia 2016 r., której art. 31 ust. 10 stanowi, że w przypadku win o kontrolowanej nazwie pochodzenia (DO), z wyjątkiem win likierowych, win musujących, które nie są opatrzone terminem "millesimato", i win półmusujących, rok uprawy winogron musi być wskazany na etykiecie.

Zmiana dotyczy art. 7 pkt 7 specyfikacji produktu oraz pkt 9 jednolitego dokumentu.

6.
Pakowanie

Opis:

Poniższa sekcja:

Wina "delle Venezie" o kontrolowanej nazwie pochodzenia powinny być dopuszczone do spożycia w szklanych butelkach o pojemności do 6 litrów, zamkniętych korkiem i zakrętką z długim kołnierzem. Dopuszcza się również stosowanie pojemników innych niż ze szkła, będących rodzajem bukłaka z tworzywa sztucznego, wykonanego z polietylenu i poliestru, umieszczonych w obudowie z tektury (lub z innego sztywnego materiału), o objętości 2-6 litrów.

Wprowadza się następujące zmiany:

Wina "delle Venezie" o kontrolowanej nazwie pochodzenia powinny być dopuszczone do spożycia w szklanych butelkach o pojemności do 6 litrów, zamkniętych korkiem i zakrętką z długim kołnierzem. Dopuszcza się również stosowanie pojemników innych niż ze szkła, będących rodzajem bukłaka z tworzywa sztucznego, wykonanego z polietylenu i poliestru, umieszczonych w obudowie z tektury (lub z innego sztywnego materiału), o objętości do 6 litrów, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i obowiązującymi przepisami krajowymi.

Uzasadnienie:

Jest to uproszczenie w odniesieniu do minimalnych objętości pojemników innych niż ze szkła w celu dostosowania przepisów specyfikacji do odpowiednich przepisów krajowych.

Zmiana dotyczy art. 8 pkt 1 specyfikacji produktu oraz pkt 9 jednolitego dokumentu.

7.
Odniesienie do organu kontrolnego

Opis:

Aktualizuje się adres organu kontrolnego:

TRIVENETA CERTIFICAZIONI Srl

Palazzo Altan

Via Antonio Altan 83/3

33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Tel. +39 (0)49 9941068

info@triveneta.wine

Uzasadnienie:

Jest to korekta adresu organu kontrolnego. Przedmiotowa zmiana ma charakter wyłącznie redakcyjny.

Art. 10. specyfikacji produktu zostaje zatem zmieniony, zmiana ta nie ma wpływu na jednolity dokument.

JEDNOLITY DOKUMENT

1.
Nazwa produktu

delle Venezie

Beneških okolišev

2.
Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP - chroniona nazwa pochodzenia

3.
Kategorie produktów sektora wina

1. Wino

4. Wino musujące

5. Gatunkowe wino musujące

8. Wino półmusujące

4.
Opis wina lub win

"delle Venezie" Pinot grigio lub Pinot grigio rosato (różowe) lub Pinot grigio ramato (miedziane) - kategoria "Wino"

ZWIĘZŁY OPIS SŁOWNY

barwa: od słomkowożółtej po złotożółtą, niekiedy różowa lub miedziana;
aromat: owocowy, intensywny, charakterystyczny dla Pinot grigio, niekiedy z lekko aromatycznymi nutami kwiatów;
smak: świeży i harmonijny; od wytrawnego po półwytrawny.
minimalna całkowita objętościowa zawartość alkoholu: 11,00 % obj.;
minimalna zawartość ekstraktu bezcukrowego: 15,0 g/l.

Wszelkie parametry analityczne nieprzedstawione w poniższej tabeli są zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach krajowych i unijnych.

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI ANALITYCZNE

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):

-

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):

-

Minimalna kwasowość ogólna:

4,5 grama na litr, wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):

-

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):

-

"delle Venezie" Pinot grigio frizzante (pólmusujące) lub Pinot grigio frizzante rosato (półmusujące różowe) lub Pinot grigio frizzante ramato (półmusujące miedziane)

ZWIĘZŁY OPIS SŁOWNY

barwa: od słomkowożółtej po złotożółtą, niekiedy różowa lub miedziana;
pianka: delikatna i ulotna
aromat: owocowy, intensywny, charakterystyczny dla Pinot grigio, niekiedy z lekko aromatycznymi nutami kwiatów;
smak: świeży o zrównoważonym składniku kwasowym, harmonijny, od wytrawnego po półwytrawny.
minimalna całkowita objętościowa zawartość alkoholu: 11,00 % obj.;
minimalna zawartość ekstraktu bezcukrowego: 15,0 g/l.

Wszelkie parametry analityczne nieprzedstawione w poniższej tabeli są zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach krajowych i unijnych.

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI ANALITYCZNE

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):

-

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):

-

Minimalna kwasowość ogólna:

4,5 grama na litr, wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):

-

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):

-

"delle Venezie" Pinot grigio spumante (musujące) lub Pinot grigio spumante rosato (musujące różowe) lub Pinot grigio spumante ramato (musujące miedziane)

ZWIĘZŁY OPIS SŁOWNY

barwa: od słomkowożółtej po złotożółtą lub miedziana, lub różowa.
barwa: od słomkowożółtej po złotożółtą, niekiedy różowa lub miedziana;
pianka drobnoziarnista i długotrwała
aromat: owocowy, intensywny, charakterystyczny dla Pinot grigio, niekiedy z lekko aromatycznymi nutami kwiatów;
smak: świeży o zrównoważonym składniku kwasowym, harmonijny, w wersjach dosaggio zero po wytrawne.
minimalna całkowita objętościowa zawartość alkoholu: 11,00 % obj.;
minimalna zawartość ekstraktu bezcukrowego: 14,0 g/l.

Wszelkie parametry analityczne nieprzedstawione w poniższej tabeli są zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach krajowych i unijnych.

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI ANALITYCZNE

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):

-

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):

-

Minimalna kwasowość ogólna:

5,0 grama na litr, wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):

-

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):

-

"delle Venezie" bianco (białe) - kategoria: Wino

ZWIĘZŁY OPIS SŁOWNY

barwa: od żółtawozielonej do złotożółtej.
aromat: owocowy z nutami dojrzałych owoców o białym miąższu w zależności od składu odmianowego, czasami z lekko aromatycznymi nutami białych kwiatów;
smak: od wytrawnego po półwytrawny, harmonijny, mający strukturę, czasami o świeżych nutach związanych ze składnikiem kwasowym;
minimalna całkowita objętościowa zawartość alkoholu (w % objętości): 11,00 %;
minimalna zawartość ekstraktu bezcukrowego (g/l): 14,0 g/l.

Wszelkie parametry analityczne nieprzedstawione w poniższej tabeli są zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach krajowych i unijnych.

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI ANALITYCZNE

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):

-

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):

-

Minimalna kwasowość ogólna:

4,5 grama na litr, wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):

-

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):

5.
Praktyki winiarskie
5.1.
Szczególne praktyki enologiczne

-

5.2.
Maksymalna wydajność:
Bianco (kategoria: Wino); Pinot grigio (kategorie: Wino, Wino musujące, Gatunkowe wino musujące, Wino półmusu- jące)

18 000 kg winogron z hektara

Bianco (kategoria: Wino); Pinot grigio (kategorie: Wino, Wino musujące, Gatunkowe wino musujące, Wino półmusu- jące)

126 hektolitrów z hektara

6.
Wyznaczony obszar geograficzny

Wyznaczony obszar produkcji win objętych ChNP "delle Venezie" składa się z Autonomicznej Prowincji Trydent oraz regionów Friuli-Wenecja Julijska i Wenecja Euganejska.

7.
Główne odmiany winorośli

Chardonnay B.

Garganega B. - Garganego

Müller thurgau B. - Riesling x Sylvaner

Pinot bianco B. - Pinot

Pinot grigio - Pinot

Pinot grigio - Pinot gris

Tocai friulano B. - Friulano

Tocai friulano B. - Tai

Verduzzo friulano B. - Verduzzo

Verduzzo trevigiano B. - Verduzzo

8.
Opis związku lub związków
8.1.
"delle Venezie" kategorie: Wino, Wino musujące, Gatunkowe wino musujące, Wino półmusujące

Czynniki naturalne istotne z punktu widzenia związku: Obszar ChNP "delle Venezie" dotyczy terytoriów administracyjnych Autonomicznej Prowincji Trydent oraz regionów Friuli-Wenecja Julijska i Wenecja Euganejska. Terytorium charakteryzuje się łukiem górskim na północy, który otacza i odgradza obszar produkcji, chroniąc go przed zimnymi prądami z północy i północnego-wschodu i jest poprzecinany licznymi rzekami i strumieniami o znacznym, stałym przepływie wody: jest ono kolebką uprawy winorośli. Główne rzeki to: Adyga, Brenta, Piawa, Tagliamento i Socza. Klimat cechują średnie roczne temperatury w przedziale 10-14 °C. Najzimniejsze miesiące to grudzień i styczeń, natomiast lipiec i sierpień są najgorętsze, ze średnimi temperaturami sięgającymi 20-25 °C. Średnie roczne opady deszczu na tym obszarze wynoszą 700-1 300 mm. Pomimo wysokich opadów gleba ma odpowiednią zdolność drenowania. Dzięki opadom atmosferycznym i odpowiedniej dostępnej pojemności wodnej na obszarze tym nie występują problemy niedoboru wody. Innymi czynnikami charakteryzującymi klimat na terytorium ChNP "delle Venezie" jest połączone działanie łagodzącego oddziaływania z regionu Alp i podnóży Alp na północy oraz Morza Adriatyckiego na południu, które ma znaczący wpływ na temperaturę, ograniczając jej ekstremalne poziomy latem i zimą. Na ruch mas powietrza wywiera wpływ Morze Adriatyckie i masywy górskie, które - regulując przepływ tych mas - regulują również wynikające z niego opady atmosferyczne. W szczególności zmiana kierunku wiatrów w ciągu dnia w sierpniu i wrześniu powoduje wahania temperatury optymalne dla procesu dojrzewania winogron. W związku z tym trzy elementy: region alpejski i podnóża Alp, Morze Adriatyckie oraz sieć rzek przecinających cały obszar z północy na południe przyczyniają się do tego, że wyznaczony obszar geograficzny jest w pełni jednorodny.

Pod względem gleb podnóża Alp i wzgórza składają się głównie z formacji wapiennych lub wapienno-dolomitowych z okresu mezozoiku o teksturze gleby odpowiedniej do drenowania wody.

Obszary nizinne składają się z osadów aluwialnych pochodzących z materiałów naniesionych przez różne rzeki przecinające całe terytorium, a ich gleby mają teksturę od gliny piaszczystej po piaszczysty pył ilasty, czasami o gliniasto- ilastym osadzie i ogólnie charakteryzują się dobrą zdolnością drenowania i są szczególnie odpowiednie do uprawy winorośli.

Czynniki historyczne i ludzkie istotne z punktu widzenia związku: Pierwsze winnice w północnowschodnich Włoszech datuje się na VII i V wiek p.n.e. Elementem wspólnym w historii uprawy winogron na wino "delle Venezie" jest jednak istnienie Republiki Weneckiej.

Weneccy kupcy w okresie od połowy 1300 do około 1700 r. kontrolowali prawie cały rynek wina gatunkowego, począwszy od wschodniej części basenu Morza Śródziemnego po bogate regiony północnej Europy. W tamtym czasie Republika Wenecka regulowała nie tylko działalność morską i handlową, ale także leśnictwo i gospodarkę rolną. Posuwając się w górę rzek arystokracja wenecka stopniowo przejęła terytorium, rozwijając zarządzanie winnicami zgodnie z ówczesnymi innowacyjnymi wzorcami. Posiadłości weneckie wyróżniały się obecnością dużych willi, które nadal charakteryzują obszar ChNP "delle Venezie".

Wina były wtedy rozpoznawane nie tylko ze względu na swoją barwę (białe lub zielonkawe), ale również poprzez odniesienie do nazwy odmiany winorośli, z której były produkowane, oraz miejsc, z których pochodziły. W tym okresie zaczynają pojawiać się również terminy "ramato" i "rosato".

Początki współczesnej uprawy winorośli można przypisać szkołom z San Michele all'Adige i Conegliano, które prowadziły szkolenia w zakresie nowych technik uprawy winorośli oraz technik enologicznych i rozpowszechniały te techniki. Kluczowe znaczenie miał wkład producentów winogron na obszarze objętym ChNP, którzy wprowadzili innowacyjne procesy i metody zarządzania łączące zrównoważenie środowiskowe i stabilność gospodarczą. Dużą rolę odegrały również zajmujące się ulepszaniem gruntów spółdzielnie, które od dawna zarządzały istotnymi sieciami dystrybucji wody, zaradzając w sytuacjach wyjątkowych niedoborów opadów deszczu.

Pod koniec XIX wieku za sprawą wprowadzenia win Chardonnay i Pinot teren ten stał się głównym obszarem uprawy i produkcji w państwie zarówno w przypadku win niemusujących, jak i win półmusujących oraz musujących. Na obszarze "delle Venezie" panują idealne warunki w szczególności dla Pinot grigio, biorąc pod uwagę, że w tym środowisku cechy jakości winogron i ich szczególne enologiczne cechy charakterystyczne osiągają najwyższy poziom. Od 1977 r. plantatorzy winorośli sprzedawali przedmiotowe wina głównie z oznaczeniem geograficznym "delle Venezie".

8.2.
"delle Venezie" kategoria: Wino musujące (4), Gatunkowe wino musujące (5), Wino półmusujące (8)

Informacje na temat jakości / cech charakterystycznych win, które można przypisać przede wszystkim środowisku geograficznemu:

Barwa win Pinot grigio "delle Venezie" w kategorii Wino musujące, Gatunkowe wino musujące i Wino półmusujące zasadniczo waha się od słomkowożółtej do złotożółtej, czasami z refleksami o barwie miedzianej po różową (w tonie typowym dla danej odmiany). Pianka w winach półmusujących jest przede wszystkim delikatna i ulotna, natomiast w winach musujących - delikatna i utrzymująca się, również w odniesieniu do poszczególnych ciśnień.

W winie różowym/miedzianym, w zależności od aktywności fermentacyjnej, barwa staje się bardziej widoczna, osiągając odcienie od złotego do różowego lub bardziej intensywnego miedzianego.

Aromat wina jest charakterystyczny dla odmiany i jest owocowy z nutami owoców o białym miąższu, takich jak gruszki i jabłka, a nawet owoce tropikalne, intensywny, czasami z lekko aromatycznymi nutami białych kwiatów i orzechów ze względu na proces z wykorzystaniem autoklawu.

Pod względem smaku zarówno musujące, jak i półmusujące wersje wina posiadają świeże nuty i zrównoważony składnik kwasowy, są harmonijne. Ponadto zawartość cukrów w winach z kategorii musujących waha się od "dosag- gio zero" do "wytrawnego", natomiast w kategorii półmusujących - od "wytrawnego" do "półwytrawnego".

Związek przyczynowy między elementami obszaru geograficznego i jakością oraz cechami charakterystycznymi produktu, które można przypisać przede wszystkim środowisku geograficznemu:

Szczególne cechy charakterystyczne win musujących, gatunkowych win musujących i win półmusujących opisane powyżej wynikają z połączenia działania warunków glebowych i klimatycznych występujących na obszarze produkcji oraz czynników ludzkich, które miały wpływ na enologiczny potencjał winogron i technologii przetwarzania w przeszłości i obecnie.

W szczególności środowisko geograficzne obszaru produkcji charakteryzuje umiarkowany, chłodny i wietrzny klimat oraz dobrze drenowane grunty o wystarczającym i odpowiednio rozmieszczonym zaopatrzeniu w wodę, co umożliwia kiściom winogron równomierne dojrzewanie. Ponadto wyraźna różnica temperatur w dzień i w nocy w okresie dojrzewania kiści wydobywa i zachowuje kwasową i aromatyczną strukturę winogron oraz wynikającą z niej świeżość win.

Co więcej, wrażliwość odmiany Pinot grigio na rośliny zarodnikowe, jak również czynniki środowiskowe i klimatyczne, takie jak nadmiar ciepła i brak równowagi wodnej, wymaga od operatorów znacznego zaangażowania, aby uzyskać winogrona, które są przede wszystkim zdrowe i zachowują odpowiednią równowagę między składnikiem cukrowym i aromatycznym, uwzględniając późniejsze przetwarzanie na wino musujące, gatunkowe wino musujące i wino półmusujące o odpowiednich wartościach kwasowości. Kluczowy jest zatem wkład wnoszony przez operatorów pod względem sposobu zarządzania winnicą - od wyboru podkładki po metodę uprawy oraz od zarządzania ulistnieniem po regulację zaopatrzenia w wodę.

Wszystkie te czynniki są niezbędne, aby uzyskać winogrona odpowiednie do utworzenia partii, które zostaną przetworzone na wino musujące, gatunkowe wino musujące lub wino półmusujące, w celu produkcji win o organoleptycznych cechach charakterystycznych typowych dla danej odmiany.

Wino musujące i półmusujące "delle Venezie" są również wynikiem innowacji technologicznej procesu z wykorzystaniem autoklawu, która pomogła zwiększyć skuteczność procesu przemiany drożdżowej, tym samym ulepszając profil aromatyczny i przyjemny charakter produkowanych win. Umożliwia to wydobycie szczególnych organoleptycznych cech charakterystycznych tych win, zwłaszcza poprzez uwolnienie świeżych i kwiatowych nut, które pochodzą przede wszystkim z winogron i odzwierciedlają środowisko idealne do produkcji win Pinot grigio.

W związku z tym źródłem wyjątkowości i niepowtarzalności win musujących i półmusujących Pinot Grigio pochodzących z obszaru kontrolowanej nazwy pochodzenia jest równowaga kwasowo-zasadowa, która wydobywa przyjemny aromat i tym samym ogólną elegancję win, stanowiąc zwieńczenie właściwych procesów produkcji wina.

8.3.
"delle Venezie" - kategoria: Wino

Informacje na temat jakości / cech charakterystycznych win, które można przypisać przede wszystkim środowisku geograficznemu:

Barwa win Pinot grigio "delle Venezie" waha się od jasnej słomkowożółtej do odcieni, które na skutek procesu fermentacji czasami mogą mieć refleksy o barwie miedzianej po różową (w tonie typowym dla odmiany).

W winie różowym/miedzianym, w zależności od aktywności fermentacyjnej, barwa staje się bardziej widoczna, osiągając odcienie od złotego do różowego lub bardziej intensywnego miedzianego.

Aromat wina ma nuty charakterystyczne dla danej odmiany - owocowe - które przypominają m.in. nuty owoców o białym miąższu, takich jak gruszki i jabłka, a nawet owoce tropikalne, jest intensywny, czasami z lekko aromatycznymi nutami białych kwiatów. Smak wina jest świeży i harmonijny, a wersje wahają się od wytrawnych po półwy- trawne; wyróżnia go jego przyjemna świeżość cechująca się nutami kwasowości typowymi dla danej odmiany.

Jeżeli chodzi o warunki glebowe i klimatyczne na obszarze produkcji, wina odzwierciedlają typowe "świeże" nuty, które wynikają głównie ze znacznego składnika kwasowego i zrównoważonego składnika aromatycznego winogron, a tym samym produkowanego wina.

Barwa wina białego "delle Venezie" waha się od żółtawozielonej do złotożółtej. Wino ma owocowy aromat i - w zależności od składu odmianowego - nuty owoców o białym miąższu i dojrzałych owoców. Zapach jest intensywny, czasami z lekko aromatycznymi nutami białych kwiatów. Smak jest harmonijny, od wytrawnego po półwytrawny, a wino ma strukturę, czasami o świeżych nutach związanych ze składnikiem kwasowym.

Związek przyczynowy między elementami obszaru geograficznego i jakością oraz cechami charakterystycznymi produktu, które można przypisać przede wszystkim środowisku geograficznemu:

Szczególne cechy charakterystyczne win "delle Venezie" "Pinot grigio" i "bianco" opisane powyżej wynikają z połączenia działania warunków glebowych i klimatycznych występujących na obszarze produkcji oraz czynników ludzkich, które miały wpływ na enologiczny potencjał winogron i technologii przetwarzania w przeszłości i obecnie.

W szczególności środowisko geograficzne obszaru produkcji charakteryzuje umiarkowany, chłodny i wietrzny klimat oraz dobrze drenowane grunty o dobrym i odpowiednio rozmieszczonym zaopatrzeniu w wodę, co umożliwia kiściom winogron równomierne dojrzewanie, a tym samym uzyskiwanie winogron o wystarczającej kwasowości. Wyraźna różnica temperatur w dzień i w nocy w okresie dojrzewania kiści wydobywa i zachowuje kwasową i aromatyczną strukturę winogron oraz wynikającą z niej świeżość win.

Ponadto, biorąc pod uwagę, że odmiany wykorzystywane do produkcji przedmiotowych win są wrażliwe na rośliny zarodnikowe oraz czynniki klimatyczne i środowiskowe, wkład wnoszony przez operatorów pod względem sposobu zarządzania winnicą - od wyboru podkładki po metodę uprawy oraz zarządzanie ulistnieniem - jest istotny dla ostatecznego wyniku, tak aby uzyskać zdrowe winogrona i właściwą równowagę między składnikiem cukru, składnikiem kwasowym i aromatycznym.

Szczególne umiejętności producentów winogron mają znaczenie aż do momentu złożenia winogron w wytwórni win i przeprowadzenia operacji produkcji wina - kluczowych dla zachowania szczególnych właściwości organoleptycznych win, a tym samym dla produkcji harmonijnych win o typowych świeżych nutach, które stanowią o niepowtarzalnym stylu win z wyznaczonego obszaru geograficznego "delle Venezie".

Pinot grigio nie jest odmianą wszechobecną; w rzeczywistości w środowiskach, w których utrzymują się długotrwałe wysokie temperatury oraz mają miejsce niedobory wody w sezonie wegetacyjnym, typowe organoleptyczne cechy charakterystyczne odmiany nie zostaną w pełni uwidocznione.

Jeżeli chodzi o szczególne organoleptyczne cechy charakterystyczne winogron, czy to Pinot grigio czy innych określonych odmian składających się na cuveé rodzaju "bianco", uzyskaniu win o cechach charakterystycznych opisanych powyżej służą cykle tłoczenia winogron, jak również określone temperatura i czas fermentacji.

W szczególności organoleptyczne cechy charakterystyczne wina Pinot grigio "delle Venezie", które obecnie reprezentują referencyjny styl organoleptyczny, a tym samym czynnik sprawiający, że wino to jest wyjątkowe i wyróżniające się na tle win Pinot grigio pochodzących z innych obszarów, są wynikiem interakcji między tymi czynnikami środowiskowymi i połączenia czynników ludzkich wynikających z doświadczenia i wiedzy zdobytych z biegiem czasu przez producentów wina.

Nawet w przypadku wina bianco "delle Venezie" szczególne cechy jakości i organoleptyczne cechy charakterystyczne oraz zrównoważony profil kwasowy i aromatyczny, który wydobywa przyjemny aromat i tym samym ogólną elegancję win, są wynikiem interakcji między tymi czynnikami środowiskowymi i połączenia czynników ludzkich.

9.
Dodatkowe wymogi zasadnicze (pakowanie, etykietowanie i inne wymogi)

Stosowanie terminu "Rosé"

Ramy prawne:

określone w prawodawstwie unijnym

Rodzaj wymogów dodatkowych:

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

W przypadku win różowych lub miedzianych można również stosować termin "rosé".

Obowiązek podawania na etykiecie roku produkcji winogron

Ramy prawne:

określone w prawodawstwie unijnym

Rodzaj wymogów dodatkowych:

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

W prezentacji i opisie win ChNP "delle Venezie", z wyjątkiem win musujących, które nie są opatrzone terminem "mil- lesimato", i win półmusujących, należy wskazać rok produkcji winogron.

Pojemniki

Ramy prawne:

określone w prawodawstwie unijnym

Rodzaj wymogów dodatkowych:

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

1.
Wina ChNP "delle Venezie" powinny być dopuszczone do spożycia w szklanych butelkach o pojemności do 6 litrów, zamkniętych zakrętką lub zakrętką z długim kołnierzem. Dopuszcza się również stosowanie pojemników innych niż ze szkła, będących rodzajem bukłaka z tworzywa sztucznego, wykonanego z polietylenu i poliestru, umieszczonych w obudowie z tektury (lub z innego sztywnego materiału), o objętości do 6 litrów, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i obowiązującymi przepisami krajowymi.
2.
Wino objęte kontrolowaną nazwą pochodzenia "delle Venezie" Pinot grigio musujące może być dopuszczone do spożycia wyłącznie w szklanych butelkach o pojemności do 18 litrów.

Do zamykania win musujących, z wyjątkiem korków z tworzyw sztucznych, stosuje się wspólnotowe i krajowe przepisy regulujące przedmiotową kwestię. Jednakże w przypadku butelek o pojemności do 0,200 litra dozwolone jest również stosowanie zakrętki, ewentualnie korka typu grzybek lub zrywanej, plastikowej zakrętki.

Link do specyfikacji produktu

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17296

1 Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.