Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.98.15

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 marca 2020 r.

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

(2020/C 98/14)

(Dz.U.UE C z dnia 25 marca 2020 r.)

Niniejsza informacja zostaje opublikowana zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 1 .

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATWIERDZENIA STANDARDOWEJ ZMIANY "Languedoc"

PDO-FR-A0922-AM06

Data przekazania informacji: 19 grudnia 2019

OPIS I UZASADNIENIE ZATWIERDZONEJ ZMIANY

1. Wyznaczone działki rolne

W rozdziale I pkt IV ppkt 2 specyfikacji produktu dotyczącym obszarów produkcji win objętych nazwą dodaje się odniesienie do konsultacji z właściwym krajowym komitetem, które odbyły się w dniach 9 i 16 lipca 2018 r. oraz w dniu 19 czerwca 2019 r.

Zmiana ta ma na celu dodanie dat zatwierdzenia przez właściwy organ zmian dotyczących działek wyznaczonych do produkcji w obrębie obszaru geograficznego produkcji. Wyznaczenie granic działek rolnych polega na zidentyfikowaniu na obszarze geograficznym produkcji działek nadających się do produkcji produktu objętego nazwą pochodzenia "Languedoc".

Zmiana ta nie ma wpływu na jednolity dokument.

2. Praktyki enologiczne

Do produkcji win różowych dopuszcza się, pod pewnymi warunkami, wykorzystywanie przez producenta wina węgla do celów enologicznych, samego lub w mieszankach stosowanych w preparatach, wyłącznie w przypadku tłoczonego moszczu i win w trakcie fermentacji oraz w zakresie, który nie może przekraczać 20 % objętości win różowych wytworzonych przez danego producenta wina z danych zbiorów, oraz w dawce wynoszącej maksymalnie 30 g/hl w odniesieniu do przetwarzanej objętości.

Punkt "Szczególne praktyki enologiczne" w jednolitym dokumencie zostaje zaktualizowany.

3. Odmiany winorośli

W rozdziale I pkt V specyfikacji produktu dodano drugorzędne odmiany winorośli wykorzystywane do produkcji win objętych przedmiotową nazwą.

Odmiany dodane jako drugorzędnie odmiany winorośli są zgodne z profilem win objętych przedmiotową nazwą i umożliwiają przystosowanie się winorośli do suszy i grzybowych chorób roślin. Umożliwiają również stosowanie mniejszej ilości środków ochrony roślin.

W odniesieniu do produkcji win białych: grenache gris G, muscat a petits grains blancs B, assyrtiko B, carignan gris G, clairette rose Rs, piquepoul gris G, rivairenc blanc B, ri-vairenc gris G, terret gris G.
W odniesieniu do produkcji win czerwonych: agiorgitiko N, calabrese N, marselan N.
W odniesieniu do produkcji win różowych: carignan gris G, clairette rose Rs, marselan N, piquepoul gris G, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, terret gris G.

Zmiana ta nie ma wpływu na jednolity dokument.

4. Data wprowadzenia win do obrotu między uprawnionymi właścicielami składów przed dopuszczeniem do obrotu

Usuwa się daty wprowadzenia win do obrotu między uprawnionymi właścicielami składów, które ograniczają obrót winami przed ich dopuszczeniem do obrotu.

Punkt ten nie ma wpływu na jednolity dokument.

5. Wydajność w przypadku win różowych

W pkt VIII ppkt 1 specyfikacji produktu zwiększono podstawową wydajność w przypadku win różowych z 50 do 54 hl/ha, co stanowi odpowiedź na rozwój rynku win różowych. Zmiana ta nie ma wpływu na jednolity dokument. Nie zmienia się jednak maksymalnej wydajności określonej w jednolitym dokumencie.

6. Obowiązki w zakresie składania deklaracji

Uzupełniono rozdział II specyfikacji produktu, jeżeli chodzi o obowiązki producentów w zakresie składania deklaracji, aby umożliwić dobrą identyfikowalność ilości wina zgłoszonych uprzednio pod nazwą podrzędną należącą do nazwy "Languedoc", które zostaną ostatecznie wprowadzone do obrotu jako ChNP "Languedoc". W specyfikacji produktu przewidziano zatem oświadczenie o wycofaniu (fr. declaration de repli) i oświadczenie o rezygnacji z produkcji (fr. declaration de renonciation a produire) w celu zapewnienia identyfikowalności ilości zgłoszonych pod nazwą związaną z obszarem geograficznym "Languedoc".

Zmiany te nie mają wpływu na jednolity dokument.

JEDNOLITY DOKUMENT

1. Nazwa produktu

Languedoc

2. Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP - chroniona nazwa pochodzenia

3. Kategorie produktów sektora wina
1. Wino
4. Opis wina lub win

Analityczne cechy charakterystyczne

Wina objęte nazwą "Languedoc" obejmują czerwone, różowe i białe wina niemusujące.
Minimalna naturalna objętościowa zawartość alkoholu w winach wynosi 11,5 %.
Zawartość kwasu jabłkowego w winach czerwonych, z wyjątkiem win, które mogą być opatrzone określeniem "pri- meur" lub "nouveau", gotowych do wprowadzenia do obrotu luzem lub w opakowaniu, nie przekracza 0,4 grama na litr.
Zawartość cukrów fermentacyjnych (glukozy i fruktozy) w winach gotowych do wprowadzenia do obrotu luzem lub w opakowaniu jest zgodna z poniższymi wartościami.

Maksymalna zawartość cukrów fermentacyjnych:

w winach białych, różowych i czerwonych, w których naturalna objętościowa zawartość alkoholu jest większa niż 14 %: 4 g/l;
w winach czerwonych, w których naturalna objętościowa zawartość alkoholu nie przekracza 14 %: 3 g/l;
w winach opatrzonych określeniami "primeur" lub "nouveau": 2 g/l;
kwasowość lotna win niepakowanych opatrzonych określeniem "primeur" lub "nouveau" nie przekracza 10,2 mEq/l;
kwasowość miareczkowa, kwasowość lotna w winach innych niż opatrzone określeniem "primeur" oraz całkowita zawartość dwutlenku siarki są zgodne z wartościami określonymi w przepisach wspólnotowych.
Ogólne analityczne cechy charakterystyczne
Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)13
Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)
Minimalna kwasowość miareczkowa
Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)
Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

Właściwości organoleptyczne

Wina czerwone, wytwarzane zawsze z mieszanki kilku odmian, wyróżniają się barwą o średniej do głębokiej intensywności, wachlarzem zapachów przechodzących od owoców czerwonych (czereśni, truskawki, maliny, porzeczki) i czarnych do nut przypraw i nut prażenia oraz wyszukaną strukturą charakteryzującą się dojrzałymi taninami. Można je przechowywać średnio przez 2-5 lat, z wyjątkiem win "primeur" lub "nouveau", które należy spożyć w ciągu kilku miesięcy od ich produkcji.
Wina różowe wytwarza się z mieszanki co najmniej dwóch odmian, głównie odmian syrah N, cinsaut N i grenache N. Dzięki produkcji w procesie bezpośredniego tłoczenia, krótkiej maceracji lub ściągania soku (fr. saignee) ich szata jest naturalnie błyszcząca. Wina te wyróżniają się złożonością aromatyczną, a w smaku są potoczyste i krągłe.
Wina białe także są wytrawne. Wytwarza się je z mieszanki odmian winorośli. Najczęściej charakteryzują się jasną barwą, krągłością typową dla win z regionu Langwedocji i aromatami, które przywodzą na myśl owoce egzotyczne, cytrusy, białe kwiaty lub suszone owoce.
5. Praktyki winiarskie
a) Podstawowe praktyki enologiczne
Do produkcji win różowych dopuszcza się wykorzystywanie przez producenta wina węgla do celów enologicz- nych, samego lub w mieszankach stosowanych w preparatach, wyłącznie w przypadku tłoczonego moszczu i win w trakcie fermentacji oraz w zakresie, który nie może przekraczać 20 % objętości win różowych wytworzonych przez danego producenta wina z danych zbiorów, oraz w dawce wynoszącej maksymalnie 30 g/hl w odniesieniu do przetwarzanej objętości.
Poza wymienionym powyżej zakazem w praktykach enologicznych towarzyszących produkcji wina należy przestrzegać wszelkich wymogów obowiązujących na poziomie wspólnotowym oraz zawartych w kodeksie rolnictwa.

Praktyka uprawy

Minimalna gęstość obsady w winnicy wynosi 4 000 roślin na hektar. Odstęp między rzędami nie może być większy

niż 2,5 metra.

Na każdą roślinę przypada maksymalnie 2,50 m2 powierzchni. Powierzchnię tę oblicza się, mnożąc odległości między

rzędami i odległość między roślinami w tym samym rzędzie.

Cięcie przeprowadza się przed fazą E, gdy na dwóch pierwszych oczkach rozwinęły się trzy liście. Winorośl przycina

się krótko, formując czopy i pozostawiając maksymalnie 12 oczek na łozie; każdy czop posiada maksymalnie 2 oczka.

Winorośle odmiany syrah N można przycinać w formie jednoramiennego sznura Guyota, pozostawiając maksymalnie 10 oczek na łozie, w tym maksymalnie 6 oczek na długiej łozie, i jeden czop zastępczy lub dwa czopy zastępcze posiadające maksymalnie jedno lub dwa oczka.
W przypadku odmiany grenache N rośliny, których dotyczy zjawisko zrzucania kwiatów (fr. coulure), można przycinać na maksymalnie 5 oczek na długą łozę.

Można zezwolić na nawadnianie zgodnie z przepisami art. D. 645-5 kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego.

b) Maksymalna wydajność

Wydajność w przypadku win czerwonych i różowych 60 hektolitrów z hektara Wydajność w przypadku win białych 70 hektolitrów z hektara

6. Wyznaczony obszar geograficzny
a) zbiór winogron, ich fermentacja oraz produkcja win czerwonych i różowych odbywają się na obszarze następujących gmin:
w departamencie Aude: Aigues-Vives, Ajac, Albas, Alet-les-Bains, Alzonne, Antugnac, Aragon, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arquettes-en-Val, Azille, Badens, Bages, Bagnoles, Barbaira, Bizanet, Bize-Miner- vois, Blomac, Bouilhonnac, Bouriege, Boutenac, Cabrespine, Campagne-sur-Aude, Camplong-d'Aude, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbieres, Cassaignes, Castelnau-dAude, Castelreng, Caunes-Minervois, Caunettes-en- Val, Caves, Cepie, Comigne, Conilhac-Corbieres, Conilhac-de-la-Montagne, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Courna- nel, Coustaussa, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, La Digne-dAmont, La Digne- d'Aval, Douzens, Duilhac-sous-Pyerepertuse, Durban-Corbieres, Embres-et-Castelmaure, Escales, Esperaza, Fa, Fabrezan, Felines-Termenes, Ferrals-les-Corbieres, Festes-et-Saint-Andre, Feuilla, Fitou, Fleury-d'Aude, Floure, Fontcouverte, Fonties-dAude, Fontjoncouse, Fournes-Cabardes, Fraisse-Cabardes, Fraisse-des-Corbieres, Gaja-et- Villedieu, Gardie, Ginestas, Gruissan, Homps, Les Ilhes, Jonquieres, Labastide-en-Val, Ladern-sur-Lauquet, Lagrasse, Laroque-de-Fa, Lastours, Laure-Minervois, Leucate, Lezignan-Corbieres, Limoux, Limousis, Loupia, Luc-sur-Aude, Luc-sur-Orbieu, Mailhac, Mayronnes, Maisons, Magrie, Malras, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mirepeisset, Montazels, Montbrun-des-Corbieres, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montolieu, Montredon-des- Corbieres, Montseret, Monze, Moussoulens, Moux, Narbonne, Nevian, Ornaisons, Padern, Palairac, La Palme, Paraza, Pauligne, Paziols, Pepieux, Peyriac-de-Mer, Peyriac-Minervois, Peyrolles, Pezens, Pennautier, Pieusse, Pomas, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbieres, Pouzols-Minervois, Pradelles-en-Val, Puicheric, Quintillan, La Redorte, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefort-des-Corbieres, Roquetail- lade, Rouffiac-dAude, Roubia, Rouffiac-des-Corbieres, Rustiques, Saint-Andre-de-Roquelongue, Saint-Couat- d'Aude, Saint-Couat-du-Razes, Sainte-Eulalie, Saint-Frichoux, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent- de-la-Cabrerisse, Saint-Nazaire-d'Aude, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Polycarpe, Sainte-Valiere, Salles-d'Aude, Salleles-Cabardes, Salsigne, La Serpent, Serres, Servies-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thezan-des-Cor- bieres, Tournissan, Tourouzelle, Tourreilles, Trassanel, Trausse-Minervois, Trebes, Treilles, Tuchan, Ventenac- Cabardes, Ventenac-Minervois, Vignevieille, Villaniere, Villalier, Villar-en-Val, Villar-Saint-Anselme, Villardonnel, Villarzel-Cabardes, Villebazy, Villedubert, Villegailhenc, Villegly, Villelongue-d'Aude, Villemoustaussou, Ville- neuve-des-Corbieres, Villeneuve-Minervois, Villerouge-Termenes, Villeseque-des-Corbieres, Villetritouls, Vinas- san;
w departamencie Gard: Asperes, Aujargues, Brouzet-les-Quissac, La Cadiere-et-Cambo, Calvisson, Cannes-et- Clairan, Carnas, Combas, Conqueyrac, Corconne, Crespian, Fontanes, Gailhan, Junas, Langlade, Lecques, Liouc, Montmirat, Montpezat, Moulezan, Nages-et-Solorgues, Nimes, Orthoux-Serignac-Quilhan, Saint-Clement, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Mamert-du-Gard, Salinelles, Sardan, Sommieres, Souvignargues, Vic-le-Fesq, Vil- levieille;
w departamencie Herault: Adissan, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Alignan-du-Vent, Aniane, Arboras, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Bassan, Beaufort, Beaulieu, Berlou, Beziers, Boisseron, Le Bosc, Boujan-sur-Libron, Brignac, Brissac, Cabrerolles, Cabrieres, Campagne, Canet, Cas- sagnoles, Castelnau-le-Lez, Castries, La Caunette, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Cazedarnes, Cazevieille, Cazouls-les-Beziers, Cebazan, Cessenon-sur-Orb, Cesseras, Ceyras, Claret, Clermont- l'Herault, Combaillaux, Corneilhan, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Faugeres, Felines-Minervois, Ferrieres-Poussarou, Fontanes, Fontes, Fos, Fouzilhon, Fozieres, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, Jonquie- res, Juvignac, Lacoste, Lagamas, Laurens, Lauret, Lauroux, Lavalette, Laverune, Liausson, Lieuran-Cabrieres, La Liviniere, Lodeve, Lunel, Lunel-Viel, Magalas, Margon, Les Matelles, Mauguio, Merifons, Minerve, Montagnac, Montarnaud, Montesquieu, Montbazin, Montblanc, Montouliers, Montoulieu, Montpellier, Montpeyroux, Mou- les-et-Baucels, Moureze, Murles, Murviel-les-Beziers, Murviel-les-Montpellier, Nebian, Neffies, Nezignan-l'Eve- que, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Octon, Olmet-et-Villecun, Olonzac, Oupia, Paulhan, Pegairolles-de-Bueges, Pegairolles-de-l'Escalette, Peret, Pezenas, Pierrerue, Pignan, Plaissan, Poujols, Poussan, Pouzolles, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Le Puech, Puechabon, Puisserguier, Quarante, Restinclieres, Roquebrun, Roquessels, Rou- jan, Saint-Andre-de-Bueges, Saint-Andre-de-Sangonis, Saint-Aunes, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de- Montmel, Saint-Clement-de-Riviere, Saint-Chinian, Saint-Christol, Saint-Drezery, Saint-Felix-de-Lodez, Saint- Gely-du-Fesc, Saint-Genies-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint- Jean-de-la-Blaquiere, Saint-Jean-de-Bueges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Mathieu-de-Tre- viers, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Saturnin, Saint- Series, Saint-Thibery, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saturargues, Sauteyrar- gues, Sauvian, Serignan, Servian, Siran, Soubes, Soumont, Sussargues, Le Triadou, Usclas-du-Bosc, Vacquieres, Vailhan, Vailhauques, Valflaunes, Valmascle, Vendemian, Vendres, Verargues, Vieussan, Villeneuve-les-Mague- lonne, Villeneuvette, Villeveyrac, Villespassans;
w departamencie Pyrenees-Orientales: Amelie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argeles-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-sur-Mer, Banyuls-dels-Aspres, Belesta, Bouleternere, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Cai- xas, Calce, Camelas, Canet-en-Roussillon, Canohes, Caramany, Cases-de-Pene, Cassagnes, Castelnou, Caudies-de- Fenouilledes, Cerbere, Ceret, Claira, Les Cluses, Collioure, Corbere, Corbere-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Corneilla-la-Riviere, Elne, Espira-de-Conflent, Espira-de-l'Agly, Estagel, Estoher, Felluns, Finestret, Fosse, Four- ques, Ille-sur-Tet, Joch, Lansac, Laroque-des-Alberes, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llu- pia, Marquixanes, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Chateau, Montauriol, Montescot, Montes- quieu-des-Alberes, Montner, Nefiach, Oms, Opoul-Perillos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pezilla-de-Conflent, Pezilla-la-Riviere, Pia, Planezes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Prats-de- Sournia, Prugnanes, Rasigueres, Reynes, Rigarda, Riunogues, Rivesaltes, Rodes, Saint-Andre, Saint-Arnac, Saint- Cyprien, Saint-Esteve, Saint-Feliu-dAmont, Saint-Feliu-d'Avall, Saint-Genis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de- Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Chateau, Le Soler, Sorede, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Torderes, Toulouges, Tresserre, Trevillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels- Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Riviere, Vinęa, Vingrau, Vives, Le Vivier.
b) zbiór winogron, ich fermentacja i produkcja win białych odbywają się na obszarze gmin wymienionych w kontekście zbioru winogron, ich fermentacji i produkcji win czerwonych i różowych, a także na obszarze następujących gmin w departamencie Herault: Castelnau-de-Guers, Florensac, Meze, Pinet, Pomerols.
7. Główne odmiany winorośli

syrah N - shiraz

bourboulenc B - doucillon blanc

clairette B

grenache blanc B

marsanne B

piquepoul blanc B

roussanne B

tourbat B

vermentino B - rolle

grenache N

lledoner pelut N

mourvedre N - monastrell

8. Opis związku lub związków

Uprawa winorośli na zboczach wzgórz, na których występują suche i kamieniste gleby, stanowi stały element krajobrazu winiarskiego regionu Langwedocji od pojawienia się na tym terenie winnic.

Meandry historii oraz wpływ klasztorów i opactw, ograniczenia gospodarcze związane z położeniem winnic na wzgórzach i ewolucja grup społecznych przyczyniły się do różnorodności i rozwoju produktów od czasów starożytnych Rzymian, a z czasem - do rozpoczęcia produkcji win słodkich, win wzmacnianych, win wytrawnych, czerwonych i białych oraz produkcji winogron stołowych, które to produkty wymagają znacznego stopnia dojrzałości.

Z biegiem czasu na wzgórzach tych odkryto cały szereg szczególnych obszarów cieszących się uznaniem ze względu na jakość i oryginalny charakter prowadzonej na nich produkcji.

Od Collioure aż po bramy Nimes winorośle porastają nasłonecznione wzgórza od ponad 2 000 lat, a jakość i tożsamość win potwierdzają liczne świadectwa.

Z czasem winnice położone na tych wzgórzach zyskały uznanie i renomę, do czego nierzadko przyczyniały się opactwa (Caunes-Minervois, Valmagne, Lagrasse, Fontfroide itp). Na przykład produkcję win w Saint-Saturnin, Cabrieres, zapoczątkował jeden z uczniów świętego Benedykta z Aniane. Od XIV wieku Montpeyroux było własnością i posiadłością biskupów z Montpellier, którzy zaopatrywali się w tamtejsze, cieszące się renomą wina. Podobnie rzecz się ma z Saint- Aignan (Saint-Chinian), pisze Jean Clavel w swoim dziele "Histoire et Avenir des vins en Languedoc" (Przeszłość i przyszłość win w Langwedocji) (Edition Privat, 1985 r.).

W 1788 r. w raporcie przedłożonym królowi intendent Ballainvillers stwierdza: "Chodzi tu o wszystkie wina objęte nazwą, które pod wspólną nazwą win z Narbonne były słusznie doceniane poza granicami prowincji i królestwa, przy czym były to zwłaszcza wina z Lapalme, Leucate, Fitou [...]".

W 1816 r. A. Jullien w "Topographie de tous les vignobles connus" (Topografia wszystkich znanych winnic) podkreślił specyficzny charakter win związany z ich pochodzeniem i wymienił winnice położone na północ od Tet aż po Espira- de-l'Agly i Rivesaltes, a także winnice klasy crus "Saint-Christol", "Saint-Georges d'Orques" czy "Saint-Drezery": "wina mają przyjemny i czysty smak, są pełne i mają dużą zawartość alkoholu, a po 5-6 latach dojrzewania stają się dystyngowane [...]".

Aby uzyskać ten szczególny charakter win związany z ich pochodzeniem, działki rolne wyznaczone do zbioru winogron obejmują działki, na których występują gleby, które, nie utrudniając zakorzenienia się rośliny, są jej w stanie zapewnić umiarkowane i regularne zaopatrzenie w wodę, aby była ona odporna na ciepłe i suche lata. Są to działki rozciągające się między linią wybrzeża a terenami położonymi na wysokości 400 m n.p.m., o korzystnej ekspozycji.

Preferowane są działki położone na zboczach pagórków, w pobliżu morza, lub na bardziej stromych wzgórzach na obszarze przedgórskim, niekiedy zagospodarowanych w postaci tarasów.

Powierzchnia tego dokładnie wyznaczonego obszaru odpowiada mniej niż jednej trzeciej łącznej powierzchni winnic w regionie, a prowadzona na tym obszarze produkcja - mniej niż 15 % ilości produkowanej w regionie.

Warunki klimatyczne i właściwości gleb wpłynęły na wybór odmian i miejsca ich zasadzenia. Odmiany te wyróżniają się dłuższym cyklem wegetacyjnym i wystarczającą odpornością na suszę i upały oraz optymalizują wysoką sumę temperatur. Odpowiednie prowadzenie produkcji, które skutkuje zbiorami o umiarkowanej wielkości, zapewnia osiągnięcie odpowiedniej dojrzałości winogron przed jesiennymi deszczami, a występowanie wiatrów przyczynia się do zachowania jakości zdrowotnej winogron.

Specyficzny klimat śródziemnomorski - ciepły i suchy - umożliwia wytworzenie dojrzałych tanin w winach czerwonych i wykształcenie krągłości charakterystycznej dla win różowych i białych.

Niezbędna modernizacja dużej części winnic położonych na wzgórzach, przeprowadzona zaraz po zakończeniu II wojny światowej, umocniła pozycję odmian tradycyjnych. Wraz z modernizacją zaczęto stosować zbiorowe podejście oparte na odtworzeniu historycznej metody uprawy winorośli, które opierała się na współpracy spółdzielni winiarskich i niezależnych winnic stowarzyszonych w związki.

Wprowadzenie mechanizacji i rozwój uprawy odmiany winorośli o długich gałęziach, np. odmiany syrah N, obowiązkowo poddanej palikowaniu, doprowadziły do zmian praktyk uprawy. Kwadratowe i niepoddane palikowaniu działki, na których w przeszłości sadzono winorośl, zostały najczęściej zastąpione działkami, na których odległości między rzędami nie przekraczają 2,50 metra, a minimalna gęstość obsady wynosi 4 000 roślin na hektar. Utrzymano jednak metodę cięcia, które jest zasadniczo cięciem krótkim i w ramach którego zawsze należy pozostawić na łozie ograniczoną liczbą oczek.

9. Dodatkowe wymogi zasadnicze (pakowanie, etykietowanie i inne wymogi)

Etykietowanie

Ramy prawne:

przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu

Kontrolowaną nazwę pochodzenia "Languedoc" można uzupełnić określeniem "primeur" lub "nouveau", w którym to przypadku wino należy obowiązkowo wprowadzać do obrotu z oznaczeniem rocznika.
Wina objęte kontrolowaną nazwą pochodzenia "Languedoc", opatrzoną lub nieopatrzoną uzupełniającymi oznaczeniami geograficznymi "Cabrieres", "Gres de Montpellier", "La Mejanelle", "Montpeyroux", "Pezenas", "Quatourze", "Saint-Christol", "Saint-Drezery", "Saint-Georges-d'Orques", "Saint-Saturnin", "Sommieres", które prezentuje się pod tą kontrolowaną nazwą pochodzenia, nie mogą być zgłaszane po zbiorach, oferowane konsumentom, wysyłane, wprowadzane do obrotu ani sprzedawane bez podania w dokumentach towarzyszących, w deklaracji zapasów, w reklamach, na ulotkach, na etykietach, na fakturach i na wszelkich opakowaniach wymienionej wyżej kontrolowanej nazwy pochodzenia, w stosownych przypadkach opatrzonej uzupełniającymi oznaczeniami geograficznymi.

Obszar bezpośredniego sąsiedztwa Ramy prawne: przepisy krajowe Rodzaj wymogów dodatkowych:

odstępstwo dotyczące produkcji na wyznaczonym obszarze geograficznym Opis wymogu

Obszar bezpośredniego sąsiedztwa, określony na zasadzie wyjątku w odniesieniu do fermentacji winogron i wytwarzania wina, stanowi obszar następujących gmin:

w departamencie Aude: Alaigne, Arques, Arzens, Auriac, Belcastel-et-Buc, Berriac, La Bezole, Bourigeole, Bram, Bre- nac, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Bugarach, Camps-sur-lAgly, Carcassonne, Castans, Caudebronde, Caunette- sur-Lauquet, Caux-et-Sauzens, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Couffoulens, Coursan, Courtauly, Cubieres-sur- Cinoble, Cuxac-Cabardes, Cuxac-dAude, Donazac, Fajac-en-Val, Fontiers-Cabardes, Granes, Greffeil, Labastide- Esparbairenque, Lairiere, Lauraguel, Lespinassiere, Leuc, Malves-en-Minervois, Marcorignan, Mas-Cabardes, Mas- des-Cours, Massac, Miraval-Cabardes, Missegre, Montclar, Monthaut, Montjardin, Montjoi, Montreal, Moussan, Mouthoumet, Ouveillan, Palaja, Pomy, Pradelles-Cabardes, Preixan, Puilaurens, Puivert, Quillan, Raissac-dAude, Raissac-sur-Lampy, La Redorte, Rennes-le-Chateau, Rennes-les-Bains, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefere, Roquefort-des-Corbieres, Routier, Rouvenac, Saint-Benoit, Saint-Denis, Saint- Ferriol, Saint-Jean-de-Paracol, Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin- de-Villereglan, Saint-Martin-le-Vieil, Saissac, Salleles-d'Aude, Salza, Soulatge, Terroles, Valmigere, Veraza, Verzeille, Villarzel-Cabardes-du-Razes, Villedaigne, Villefloure, Villefort, Villesequelande;
w departamencie Gard: Aigremont, Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aubais, Bernis, Boissieres, Bouillar- gues, Bragassargues, Caissargues, La Calmette, Caveirac, Clarensac, Congenies, Cros, Dions, Domessargues, Durfort- et-Saint-Martin-de-Sossenac, Fons, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Generac, Marguerittes, Milhaud, Monoblet, Montagnac, Mus, Parignargues, Pompignan, Poulx, Puechredon, Quissac, Rodilhan, Rogues, La Rouviere, Sainte- Anastasie, Saint-Come-et-Maruejols, Saint-Dionizy, Saint-Gilles, Saint-Roman-de-Codieres, Saint-Theodorit, Sauve, Sumene, Uchaud, Vergeze;
w departamencie Herault: Abeilhan, Agde, Agones, Les Aires, Aumes, Baillargues, Balaruc-le-Vieux, Bedarieux, Belarga, Bessan, Boisset, La Boissiere, Bouzigues, Brenas, Buzignargues, Campagnan, Candillargues, Capestang, Cazilhac, Cazouls-d'Herault, Celles, Cers, Clapiers, Colombiers, Coulobres, Le Cres, Le Cros, Dio-et-Valquieres, Espondeilhan, Fabregues, Ferrals-les-Montagnes, Ferrieres-les-Verreries, Frontignan, Galargues, Ganges, Gigean, Gornies, Grabels, La Grande-Motte, Herepian, Jacou, Lansargues, Laroque, Lattes, Lespignan, Lezignan-la-Cebe, Lieu- ran-les-Beziers, Lignan-sur-Orb, Loupian, Lunas, Maraussan, Marseillan, Marsillargues, Mas-de-Londres, Maureilhan, Mireval, Mons, Montady, Montaud, Montels, Montferrier-sur-Lez, Mudaison, Notre-Dame-de-Londres, Olargues, Pailhes, Palavas-les-Flots, Pardailhan, Perols, Pezenes-les-Mines, Les Plans, Poilhes, Popian, Portiragnes, Le Pouget, Pouzols, Puilacher, Puimisson, Puissalicon, Rieussec, Riols, Les Rives, Romiguieres, Roqueredonde, Rouet, Saint-Bau- zille-de-Putois, Saint-Bres, Saint-Etienne-d'Albagnan, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Felix-de-l'Heras, Saint-Genies- de-Fontedit, Saint-Guilhem-le-Desert, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Vedas, Saint- Just, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Pezan, Saint-Paul-et-Val- malle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomieres, Salasc, Saussan, Saussines, Sete, Teyran, Thezan-les-Beziers, Tourbes, Tressan, Usclas-d'Herault, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Valergues, Valras-Plage, Valros, Velieux, Vendargues, Vias, Vic-la-Gardiole, Villeneuve-les-Beziers, Villetelle, Viols-en-Laval, Viols-le-Fort;
w departamencie Pyrenees-Orientales: L'Albere, Alenya, Arles-sur-Tech, Baillestavy, Le Barcares, Bompas, Boule- d'Amont, Calmeilles, Campoussy, Casefabre, Clara, Eus, Fenouillet, Glorianes, Los Masos, Molitg-les-Bains, Mont- bolo, Mosset, Le Perthus, Prunet-et-Belpuig, Rabouillet, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Saint-Marsal, Taurinya, Theza, Torreilles, Valmanya, Villelongue-de-la-Salanque, Vira.

Link do specyfikacji produktu

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0b3e8099-c716-4fba-aa3a-bf1572cf9fab

1 Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.