Dz.U.UE.L.2019.7.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/17
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8527)

(Dz.U.UE L z dnia 9 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 1 , w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Alpejski region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje leżące na obszarze Unii tereny Alp (Niemcy, Francja, Włochy, Austria i Słowenia), Pirenejów (Hiszpania i Francja), Apeninów (Włochy), północnych Gór Skandynawskich (Finlandia i Szwecja), Karpat (Polska, Rumunia i Słowacja), Gór Dynarskich (Słowenia i Chorwacja) oraz Bałkanów, Riły, Pirinu, Rodopów i Sysztinskiej Srednej Gory (Bułgaria) zgodnie z mapą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy ("komitet ds. siedlisk").

(2) Pierwszy wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG został przyjęty decyzją Komisji 2004/69/WE 2 . Wykaz ten został ostatnio uaktualniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/42 3 .

(3) Tereny włączone do wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny należą do sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej w Unii. W celu osiągnięcia dalszych postępów w tworzeniu sieci Natura 2000 oraz w związku z potrzebą szybkiego dostosowywania sieci wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty są regularnie poddawane przeglądowi.

(4) W okresie od 19 czerwca 2017 r. do 2 marca 2018 r. państwa członkowskie zaproponowały dodatkowe tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na alpejski region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Państwa członkowskie poinformowały również o zmianach w informacjach dotyczących terenów objętych wykazem terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny.

(5) Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który określa także priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych lub priorytetowe gatunki, należy przyjąć zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny. Do nowo włączonych terenów mają zastosowanie art. 4 ust. 4 i art. 6 dyrektywy 92/43/EWG.

(6) Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków stale się rozwija w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. W związku z powyższym ocenę i wybór terenów na poziomie Unii przeprowadzono w oparciu o najlepsze obecnie dostępne informacje.

(7) Niektóre państwa członkowskie nie zaproponowały wystarczającej liczby terenów, pozwalającej spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk i gatunków. Ponadto wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu niektórych typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz niektórych gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna. W związku z tym sieci Natura 2000 nie można uznać za kompletną w odniesieniu do tych typów siedlisk i gatunków.

(8) W celu zapewnienia jasności i przejrzystości przepisów należy uchylić decyzję wykonawczą (UE) 2018/42.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ds. siedlisk,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przyjmuje się dwunasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny, określony w załączniku.

Artykuł  2

Decyzja wykonawcza (UE) 2018/42 traci moc.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Karmenu VELLA
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Dwunasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny

Każdy teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) zostaje określony za pomocą informacji zamieszczonych w formularzu Natura 2000, zawierającym również odpowiednią mapę terenu. Informacje te zostały przekazane przez właściwe organy krajowe zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG.

Poniższa tabela zawiera następujące informacje:

A: kod TZW składający się z dziewięciu znaków, z których dwa pierwsze stanowią kod ISO właściwy dla każdego państwa członkowskiego;

B: nazwa TZW;

C: * = obecność na TZW co najmniej jednego typu siedliska przyrodniczego lub gatunku o znaczeniu priorytetowym w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG;

D: powierzchnia TZW w hektarach lub długość TZW w km;

E: współrzędne geograficzne TZW (szerokość i długość geograficzna) w stopniach dziesiętnych.

Wszystkie informacje podane w poniższym wykazie unijnym opierają się na danych zaproponowanych, przekazanych i zatwierdzonych przez Bułgarię, Chorwację, Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Austrię, Polskę, Rumunię, Słowenię, Słowację, Finlandię i Szwecję.

ABCDE
Kod TZWNazwa TZW*Powierzchnia TZW (ha)Długość TZW (km)Współrzędne geograficzne TZW
Długość geograficznaSzerokość geograficzna
AT1203A00Ötscher - Dürrenstein*42 596,57015,111147,8403
AT1211A00Wienerwald - Thermenregion*52 168,59016,12548,1472
AT1212A00Nordöstliche Randalpen: Hohe Wand - Schneeberg - Rax*64 084,57015,983347,8833
AT1219000Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse*7 024,54015,269448,1833
AT2101000Nationalpark Hohe Tauern, Kärnten I*34625012,847
AT2102000Nockberge*7744013,7546,8833
AT2103000Hörfeld Moor - Kärntner Anteil*88014,516747,0078
AT2104000Sablatnig Moor*101,7014,602846,575
AT2105000Vellacher Kotschna*586014,566746,3833
AT2106000Mussen*399012,920646,7139
AT2108000Inneres Pöllatal*3198013,466747,0592
AT2109000Wolayersee und Umgebung*1940012,883346,6167
AT2110000Großedlinger Teich*8014,843646,7967
AT2112000Villacher Alpe (Dobratsch)*2327013,683346,5972
AT2113000Flachwasserbiotop Neudenstein*18014,586146,6419
AT2114000Obere Drau*1030013,233346,75
AT2115000Hochmoor bei St. Lorenzen*48013,919446,8639
AT2116000Görtschacher Moos - Obermoos im Gailtal*1242013,546,6
AT2117000Turner See*59014,57546,5833
AT2118000Gail im Lesachtal*55012,933346,6792
AT2119000Gut Walterskirchen*32014,197246,6194
AT2120000Schütt - Graschelitzen*2307013,683346,5833
AT2121000Höfleinmoor*6014,395846,5767
AT2122000Ratschitschacher Moor*23014,70546,6428
AT2123000Möserner Moor*12013,2546,705
AT2124000Untere Lavant*131,59014,885846,7044
AT2125000Reifnitzbach*1,7014,17546,6042
AT2126000Tiebelmündung*62,5014,013946,6958
AT2127000Fronwiesen*69014,108346,5267
AT2128000Kalk-Tuffquellen Völkermarkter Stausee*3,7014,666746,6264
AT2130000Lendspitz-Maiernigg*77,61014,259746,6111
AT2131000Mannsberg-Boden*683014,504246,7972
AT2132000Hainsche-Moor*1,3014,201746,5514
AT2133000Guntschacher Au*53014,343346,5475
AT2134000Mittagskogel*672,3013,969246,512
AT2135000Kalktuffquellen Lappenbach*4,8013,041946,7259
AT2136000Gelbe Alpenrose in Lendorf0,6481013,41946,8419
AT2137000Schlossberg Griffen10014,727846,7051
AT2138000Gurkmündung*24,4014,501246,6043
AT2139000Grünspitz-Streifenfarn in Radenthein6,1013,682646,7991
AT2140000Millstätter See-Süd39,5013,584646,7881
AT2141000Watzelsdorfer Moos32,6014,677346,6581
AT2142000Ziegelteich bei Hörtendorf6,85014,384846,6399
AT2143000Lanzendorfer Moor4,23014,455446,6552
AT2144000Gutschen52,6014,544446,798
AT2145000Motschulagraben38,9014,903246,6369
AT2146000Penkensee8014,1238346,58227
AT2147000Lichtegg bei Knappenberg3014,5605746,9287
AT2148000Krampelgraben bei Höhenbergen16,45014,55346,6443
AT2149000Schlosspark Krastowitz*0,5014,3523246,64698
AT2150000Leonstein20014,129946,6386
AT2151000Finkensteiner Moor25,46013,884546,5677
AT2152000Moor bei St. Margarethen2,95014,147846,5969
AT2204000Steirisches Dachsteinplateau*7 455,48013,7999747,52834
AT2205000Pürgschachen-Moos und ennsnahe Bereiche zwischen Selzthal und dem Gesäuseeingang*1 619,14014,4069447,58
AT2206000Ödensee*198,29013,8308347,56389
AT2207000NSG Hörfeld47,49014,5147,01889
AT2209001Steilhangmoor im Untertal*14,24013,7038947,35611
AT2209002Patzenkar*130,48013,6580647,32111
AT2209003Hochlagen der südöstlichen Schladminger Tauern*6 498,91013,9969447,25306
AT2209004Hochlagen der östlichen Wölzer Tauern und Seckauer Alpen*14 046,15014,6761147,34389
AT2210000Ennstaler Alpen/Gesäuse*14 529,94014,6127847,55278
AT2212000NSG Wörschacher Moos und ennsnahe Bereiche*401014,1830647,55389
AT2215000Teile der Eisenerzer Alpen*4 391,29014,9138947,49306
AT2216000Kirchkogel bei Pernegg51,92015,330247,3487
AT2217000Peggauer Wand38,57015,350847,2119
AT2219000Teile des steirischen Nockgebietes*2 080,53013,8208346,93694
AT2221000Gamperlacke*86,3014,2780647,555
AT2223000Pölshof bei Pöls*7,86014,6058347,22694
AT2224000Zlaimmöser-Moore / Weißenbachalm*12,93013,8930647,60306
AT2226001Dürnberger Moor*45,15014,3533347,09694
AT2226002Furtner Teich*32,03014,3911147,09111
AT2227000Schluchtwald der Gulling*149,83014,1880647,49611
AT2228000Ramsauer Torf*2,3013,6847,40389
AT2231000Klementgrotte0015,345647,1602
AT2233000Raabklamm*554,93015,5419447,24111
AT2234000Breitenau - Lantsch7,19015,416847,3869
AT2236000Ober- und Mittellauf der Mur mit Puxer Auwald, Puxer Wand und Gulsen*1 307,64014,846947,2381
AT2238000Gersdorfer Altarm*8,41013,96547,45194
AT2239000Hintere Pölsenalm*2,4014,259747,3352
AT2240000Ennsaltarme bei Niederstuttern*69,66014,0811147,51611
AT2241000Südlich gelegene Talbereiche der Göstlinger Alpen600,22014,981847,6989
AT2243000Totes Gebirge mit Altausseer See*24 201,69014,1194447,61611
AT2244000Flaumeichenwälder im Grazer Bergland*4,54015,3847,115
AT2249000Teile der Schwarzen Walster im Mariazeller Land2,13015,357847,8105
AT2251000Plannerkessel*1,77014,181247,3964
AT2253000Mitterndorfer Biotopverbund*258013,911247,5634
AT3101000Dachstein*14575013,666747,5
AT3104000Radinger Moorwiesen3014,301447,7367
AT3111000Nationalpark Kalkalpen und Umgebung*22553014,366747,7667
AT3116000Kalksteinmauer und Orchideenwiese Laussa*103014,436147,9556
AT3117000Mond- und Attersee6135013,483347,7917
AT3128000Bäche in den Steyr- und Ennstaler Voralpen*505,17014,292947,9511
AT3130000Hornspitzmoore*43,3013,496647,5689
AT3133000Mösl im Ebenthal*2,34014,418847,7024
AT3134000Planwiesen110,3014,203247,8789
AT3135000Quellflur bei Grueb*4,32013,299347,8759
AT3136000Mittlere Steyr*122014,2373547,90817
AT3138000Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen*775014,217847,823
AT3142000Egelsee und Egelseemor in Unterach4,14013,504347,8326
AT3143000Offensee und angrenzendes Verlandungsmoor*65,95013,838647,754
AT3144000Goiserer Weißenbachtal1056013,507647,6543
AT3145000Röll327,2013,969347,7237
AT3146000Teichlboden1,66014,291947,6502
AT3148000Burgberg Losenstein*1,83014,437347,9239
AT3203010Winklmoos*78,08012,591447,6506
AT3204002Sieben-Möser/Gerlosplatte*168,57012,144747,2392
AT3205021Obertauern-Hundsfeldmoor*99,84013,561947,2564
AT3206007Bluntautal*433,8013,1347,5758
AT3207020Seetaler See*214,54013,934747,1506
AT3208118Schwarzbergklamm*14,07012,618947,6328
AT3210001Hohe Tauern, Salzburg*80505012,746147,1353
AT3211012Kalkhochalpen, Salzburg*23725013,099747,5028
AT3212111Tauglgries*50,65013,144747,6589
AT3213003Gerzkopf*90,83013,429747,4619
AT3214000Rotmoos-Käfertal*168,74012,785847,1247
AT3222000Moore am Überling*38,41013,902547,1736
AT3224000Entrische Kirche6,39213,085647,28
AT3226000Zinkenbach-Karlgraben*100,41013,35547,6767
AT3227000Untersberg-Vorland*193,23012,948147,7547
AT3230000Zeller See Südufer32,35012,8147,3
AT3231000Mooshamer Moos Ost3,19013,7247,1
AT3232000Kopfweiden am Almkanal*1,77013,0447,77
AT3234000Kendlbruckergraben - Hinteralm*20,07013,817446,9691
AT3235000Hinterrieding-Wasserfallkar*65,68013,331947,1481
AT3236000Rupanin*144,07013,621647,2156
AT3237000Georgenberg2,15013,164947,6314
AT3238000Pongauer Taurachtal*19,72013,504447,2882
AT3239000Königsbachtal1,17013,3747,7
AT3240000Drossen*25,78012,7347,17
AT3241000Streuwiese am Salzweg0,5012,9947,76
AT3242000Lonka-Mäander1,03013,7147,16
AT3243000Althofener Moos0,59013,7347,14
AT3244000Steindorf - Am Moos3013,7147,13
AT3245000Lucia-Lacke3,48012,6447,28
AT3246000Vordergnadenalm0,0153013,488747,2657
AT3301000Hohe Tauern, Tirol*61000012,476447,0339
AT3302000Vilsalpsee*1831010,506147,4536
AT3303000Valsertal*3 519,4011,612247,0361
AT3304000Karwendel*73000011,499747,4011
AT3305000Ötztaler Alpen*39470011,018646,835
AT3306000Afrigal*71,6010,816147,3614
AT3307000Egelsee*3,07012,171147,6139
AT3308000Schwemm*65,68012,298147,6586
AT3309000Tiroler Lech*4 146,9010,5447,3442
AT3310000Arzler Pitzeklamm*31,2010,775847,2108
AT3311000Engelswand39,8010,919447,1639
AT3313000Fließer Sonnenhänge88,84010,619447,1167
AT3314000Osttiroler Gletscherflüsse Isel, Schwarzach und Kalserbach306,07012,563246,9545
AT3315000Sinesbrunn*51,84010,804247,2992
AT3316000Tiefer-Wald1,73010,488646,8743
AT3401000Naturschutzgebiet Rohrach*48,1909,816147,5878
AT3402000Rheindelta*2 065,6509,640847,5008
AT3403000Mehrerauer Seeufer - Mündung der Bregenzerach*118,0309,703147,5072
AT3405000Bregenzerachschlucht*434,029,59,813647,4914
AT3406000Witmoos*18,1909,847547,5033
AT3407000Fohramoos*54,309,803947,4203
AT3408000Bangs - Matschels*447,4209,538947,2722
AT3409000Ludescherberg*377,3509,800847,2003
AT3410000Gadental*1 543,7709,996447,225
AT3413000Wiegensee*64,74010,09546,9769
AT3414000Leiblach*21,4509,734847,5322
AT3415000Alpenmannstreu Gamperdonatal*37,6109,653947,0856
AT3416000Spirkenwälder Saminatal*477,5709,602547,1653
AT3417000Spirkenwälder Brandnertal*104,7409,752547,125
AT3418000Spirkenwald Oberer Tritt*12,709,708647,1356
AT3419000Spirkenwälder Innergamp*43,8709,647547,1594
AT3420000Unter-Überlutt22,8509,971747,2522
AT3421000Gsieg - Obere Mähder73,1309,684747,3986
AT3422000Schuttfluren Tafamunt68,43010,069246,9733
AT3423000Soren, Gleggen-Köblern, Schweizer Ried und Birken-Schwarzes Zeug317,6209,698647,4481
AT3424000Üble Schlucht7,5909,693647,2623
AT3425000Davenna*112,4609,883947,1239
AT3426000Frastanzer Ried39,2109,614147,223
AT3427000Übersaxen-Satteins*60,0509,687147,2485
AT3428000Unterargenstein*68,6909,95547,3337
AT3429000Unter Stellerhöhe*28,93010,031547,4038
AT3430000Unter der Winterstaude*25,809,993247,4005
AT3431000Gortniel*12,7109,949747,0385
AT3432000Roßbündta*12,6209,94647,0328
AT3433000Spona25,77010,010647,007
AT3434000Rifa12,63010,046546,9755
AT3435000Torfriedbach*9,8809,713547,2047
AT3436000Walsbächle*16,7109,692647,2217
AT3437000Widdersteinmähder*53,02010,14347,2716
AT3438000Ifen*2 466,72010,099547,3543
AT3439000Schöneberg*47,4010,151647,2329
BG0000166Vrachanski Balkan*35 981,2523,4608343,17083
BG0000209Pirin*40 382,3823,4302841,74194
BG0000211Tvardishka planina*38 649,5326,0642,84028
BG0000220Dolna Mesta*9 514,69723,9297241,48194
BG0000281Reka Belitsa*117,2625,638542,918
BG0000308Verila*6 443,42223,2911142,38472
BG0000366Kresna - Ilindentsi*48 596,4323,164741,7553
BG0000372Tsigansko gradishte*9 555,74124,87541,40083
BG0000399Bulgarka*24 009,0325,397442,7638
BG0000494Tsentralen Balkan*72 021,0724,7319442,73833
BG0000495Rila*77 927,1723,522542,14444
BG0000496Rilski manastir*25 299,823,3647242,12417
BG0000625Izvoro*7,03823,4322241,85806
BG0000626Krushe*291,87323,3769441,85972
BG0001021Reka Mesta*19 401,6923,6622241,71306
BG0001028Sreden Pirin - Alibotush*68 934,3923,5666741,51056
BG0001030Rodopi - Zapadni*272 851,424,2294441,75278
BG0001031Rodopi - Sredni*155 107,725,053141,83
BG0001040Zapadna Stara planina i Predbalkan*219 753,322,918343,3411
BG0001042Iskarski prolom - Rzhana*22 693,2623,4969443,02861
BG0001043Etropole - Baylovo*27 448,2523,8842,72278
BG0001386Yadenitsa*17 016,2124,0063942,105
BG0001389Sredna gora*110 373,624,2808342,58639
BG0001493Tsentralen Balkan - bufer*138 363,824,7405642,80083
DE8236371Flyschberge bei Bad Wiessee*956,48011,677547,7125
DE8238301Standortübungsplatz St.Margarethen/Brannen-burg*60,3012,075647,7286
DE8239371Hochriesgebiet und Hangwälder im Aschauer Tal*1 825,73012,26547,7431
DE8239372Geigelstein und Achentaldurchbruch*3 207,23012,337247,7103
DE8240371Mettenhamer Filz, Süssener und Lanzinger Moos mit Extensivwiesen*149,46012,444247,7489
DE8241371Extensivwiesen um Ruhpolding105,61012,627247,7581
DE8241372Östliche Chiemgauer Alpen*12 932,87012,6747,7056
DE8325301Lindenberger Moos*101,7709,866747,6047
DE8332303Bergsturzgebiet «Im Gsott»*91,52011,095347,6497
DE8332304Ammertaler Wiesmahdhänge*449,43011,056147,6156
DE8332371Moore im oberen Ammertal*628,03011,046147,6086
DE8333371Extensivwiesen um Glentleiten bei Großweil*132,27011,292847,6653
DE8334302Probstalm und Probstenwand*100,88011,486147,6583
DE8334372Kammmolchlebensraum bei Kochel*31,64011,386447,6631
DE8334373Kesselberggebiet*674,37011,345847,6244
DE8336371Mangfallgebirge*14 916,39011,857247,6283
DE8342301Nationalpark Berchtesgaden*21 338,4012,92547,5528
DE8342302NSG «Aschau», NSG «Schwarzbach» und Schwimmendes Moos*808,78012,780347,6519
DE8343303Untersberg*3 526,21012,98547,6856
DE8343371Moore und Extensivwiesen bei Berchtesgaden*31,91012,963947,6308
DE8343372Extensivwiesen in der Ramsau*41,51012,938947,6119
DE8424302Naturschutzgebiet «Rohrachschlucht»*169,7909,811747,59
DE8426301Oberes Weißachtal mit Lanzen-, Katzen- und Mittelbach*708,73010,053347,5192
DE8426302Nagelfluhkette Hochgrat-Steineberg*1 989,42010,107547,5056
DE8427301Grünten*146,21010,317547,5489
DE8429303Kienberg mit Magerrasen im Tal der Steinacher Achen*623,53010,522247,5636
DE8429304Aggenstein*129,87010,551747,5378
DE8430303Falkenstein, Alatsee, Faulenbacher- und Lechtal*977,85010,713347,5536
DE8431371Ammergebirge*27 588,85010,937247,55
DE8432301Loisachtal zwischen Farchant und Eschenlohe*691,28011,158347,5694
DE8432302Auerberg, Mühlberg*296,71011,155847,5753
DE8433301Karwendel mit Isar*19 581,75011,343347,4906
DE8433371Estergebirge*6 075,43011,200347,5428
DE8434372Jachenau und Extensivwiesen bei Fleck*1 438,73011,501947,61
DE8525301Häderichmoore*88,8409,993647,4939
DE8526301Wildflusssystem Bolgenach*163,81010,134447,4444
DE8526302Piesenkopfmoore*781,49010,138947,4167
DE8527301Hörnergruppe*1 179,17010,169247,4656
DE8527371Schönberger Ach*29,69010,216447,4364
DE8528301Allgäuer Hochalpen*21 222,9010,322547,3889
DE8532371Wettersteingebirge*4 256,15011,0947,4169
DE8533301Mittenwalder Buckelwiesen*1 904,09011,241147,4603
DE8626301Hoher Ifen*2 453,38010,148347,3806
DE8627301Engenkopfmoor*94,24010,209447,3967
DE8627302Schlappolt*196,08010,229747,3631
ES0000016Ordesa y Monte Perdido*15 797,280- 0,031942,64
ES0000018Prepirineu Central català*57 074,7701,688342,255
ES0000022Aigüestortes*56 120,7300,945442,5536
ES0000123Larra-Aztaparreta*3 922,850- 0,791442,9392
ES0000126Roncesvalles-Selva de Irati*18 077,730- 1,059942,9676
ES0000129Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta*19 530,140- 1,331742,842
ES0000130Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre*6 377,990- 0,88642,8305
ES0000149Posets - Maladeta*34 433,5600,530842,64
ES2200009Larrondo-Lakartxela*2 614,10- 0,885942,9381
ES2200012Río Salazar414,550- 1,247742,6566
ES2200018Belate*26 067,440- 1,668943,0617
ES2200019Monte Alduide*9 028,690- 1,456143,0307
ES2200025Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro*1 101,040- 1,370142,7438
ES2200027Ríos Eska y Biniés*288,670- 0,865142,9241
ES2410001Los Valles - Sur*22 913,270- 0,768642,7439
ES2410002Pico y Turberas del Anayet408,33680- 0,439442,7844
ES2410003Los Valles*27 066,20- 0,6842,81
ES2410005Guara Norte*12 763,010- 0,2342,29
ES2410006Bujaruelo - Garganta de Los Navarros*9 775,0030- 0,1442,71
ES2410008Garganta de Obarra*735,675700,6242,41
ES2410009Congosto de Ventamillo*247,002500,4642,49
ES2410010Monte Pacino*509,79230- 0,3542,75
ES2410011Cabecera del Río Aguas Limpias*3 045,6440- 0,2942,82
ES2410013Macizo de Cotiella*8 275,44700,3242,52
ES2410014Garcipollera - Selva de Villanúa*3 898,9020- 0,4842,64
ES2410019Río Cinca (Valle de Pineta)117,761100,1242,65
ES2410021Curso Alto del Río Aragón145,98230- 0,546742,6642
ES2410022Cuevas de Villanúa0,12390- 0,527842,6858
ES2410023Collarada y Canal de Ip*4 027,0930- 0,490842,7294
ES2410024Telera - Acumuer*5 552,7850- 0,331142,6394
ES2410025Sierra y Cañones de Guara*34 662,630- 0,166742,2603
ES2410027Río Aurín91,08640- 0,42540,6422
ES2410029Tendeñera*12 814,660- 0,210842,6608
ES2410031Foz Escarrilla - Cucuraza*1 609,9120- 0,313142,7489
ES2410040Puertos de Panticosa, Bramatuero y Brazatos*3 021,6260- 0,191442,7822
ES2410044Puerto de Otal - Cotefablo*1 963,8840- 0,210342,6069
ES2410045Sobrepuerto*3 468,9090- 0,235642,5678
ES2410046Río Ésera*1 758,51400,470642,5794
ES2410048Río Ara*2 019,0370- 0,105642,6308
ES2410049Río Isábena*1 992,66500,574242,3236
ES2410050Cuenca del Río Yesa*5 599,81200,047842,5256
ES2410051Cuenca del Río Airés*3 741,99900,105642,5667
ES2410052Alto Valle del Cinca*14 590,5600,190342,68
ES2410053Chistau*10 678,6800,307842,5883
ES2410054Sierra Ferrera*8 023,23700,266942,4808
ES2410055Sierra de Arro*1 459,900,230342,4219
ES2410056Sierra de Chía - Congosto de Seira*8 666,85800,416142,51
ES2410059El Turbón*2 822,03600,506742,4194
ES2410150Cueva de Los Moros0,06250- 0,527842,6861
ES2410154Turberas del Macizo de Los Infiernos50,26550- 0,269742,7708
ES2410155Turberas de Acumuer13,30230- 0,428342,7072
ES5120002Capçaleres del Ter i del Freser*12 480,3202,216742,3846
ES5120003Serra Cavallera*6 381,8602,233442,2903
ES5120019Riberes de l'Alt Ter*409,83412,29442,2324
ES5120022Riu Duran*102,73911,795542,4235
ES5120024Montgrony*3 803,802,083142,2822
ES5120026Tossa Plana de Lles-Puigpedrós*13 305,5601,669542,4497
ES5120027Rasos de Tubau644,5302,047242,2239
ES5120028Vall del Rigart*210,2602,120342,3133
ES5130002Riu Verneda*75,47971,671142,3908
ES5130003Alt Pallars*77 183,201,03442,7159
ES5130004Baish Aran*12 444,9800,78842,799
ES5130005Era Artiga de Lin - Eth Portilhon*7 047,8700,716842,6713
ES5130006Estanho de Vielha28,8800,814442,7095
ES5130007Riberes de l'Alt Segre*216,62231,849942,3915
ES5130010Serra de Boumort-Collegats*18 414,8301,100342,2367
ES5130011Riu de la Llosa*84,1201,699242,45
ES5130012Vall Alta de Serradell-Serra de Sant Gervàs*12 920,9900,812442,2305
ES5130015Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana*32 423,7100,872242,0303
ES5130019Estany de Montcortès*45,0100,994742,3319
ES5130022La Torrassa*59,5801,133142,6064
ES5130023Beneïdor*416,3301,565342,3719
ES5130024La Faiada de Malpàs i Cambatiri1 280,700,773942,3817
ES5130026Serra de Prada-Castellàs*3 735,901,304442,2711
ES5130029Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora*8 682,9401,6742,0592
ES5130034Riu Garona*212,75270,741442,7369
FI1300101Pallas-Ounastunturi*5942623,2711168,86417
FI1300102MALLA*308920,0677869,94889
FI1300103PÖYRISJÄRVEN ERÄMAA*14683424,3558368,32194
FI1300105KÄSIVARREN ERÄMAA*26489221,1694468,7625
FI1300107JIETANASVUOMA*151122,4405668,08472
FI1300108IITON PALSASUOT*6621,3558368,1525
FI1300111SOTKAVUOMA*260223,3558368,40667
FI1300112SAANAN LUONNONSUOJELUALUE*24020,1016769,50833
FI1300118TARVANTOVAARA*6640322,6168,06778
FI1300201LEMMENJOEN KANSALLISPUISTO*28599025,3897268,98278
FI1300202MUOTKATUNTURIN ERÄMAA*15820826,6947269,86417
FI1300204Vätsärin erämaa*15736828,0847269,66083
FI1300207PIERAN MARIN JÄNKÄ*264327,7455669,25417
FI1300601PULJUN ERÄMAA*5635124,0169468,52528
FI1302001Kevo*7140626,9997269,99972
FI1302002KALDOAIVIN ERÄMAA*35163327,0508369,52528
FI1302003Paistunturin erämaa*15977026,9488969,99972
FI1302004PULMANKIJÄRVI162327,91569,94889
FI1302008VETSIJOEN SUISTOLEHTO1427,5761169,94889
FI1302009Kirkkotupien niitty*1,127,5591769,83028
FI1302010Luomusjoen kuolpuna226,1694469,71167
FI1302011Välimaan kenttä*227,5591770,18639
FI1302012Pappilan niitty*3,227,5422269,72861
FI1302013Mieraslompolon kenttä*2,227,3558369,59306
FR7200742Massif du Moulle de Jaout*16600- 0,4066743,03861
FR7200743Massif du Ger et du Lurien*14150- 0,3630642,83111
FR7200744Massif de Sesques et de l'Ossau*25650- 0,5002842,9
FR7200745Massif du Montagnon*8871- 0,5177843,02972
FR7200746Massif de l'Anie et d'Espelunguère*14461- 0,642542,89583
FR7200747Massif du Layens*5750- 0,6441743,0525
FR7200749Montagnes du Barétous*14600- 0,7903843,01498
FR7200750Montagnes de la Haute Soule*14750- 0,8981942,99755
FR7200751Montagnes du Pic des Escaliers*8600- 0,9841343,0554
FR7200752Massif des Arbailles*13000- 1,0198643,12431
FR7200753Forêt d'Iraty*2500- 1,0750743,03008
FR7200754Montagnes de Saint-Jean-Pied-de-Port*12567- 1,1977843,07278
FR7200781Gave de Pau*8212- 0,6502843,40222
FR7200786La Nive*9473- 1,3798143,26424
FR7200790Le Saison (cours d'eau)*2200- 0,8736143,2375
FR7200791Le Gave d'Oloron (cours d'eau) et marais de Labastide-Villefranche*2450- 0,8555643,37472
FR7200792Le Gave d'Aspe et le Lourdios (cours d'eau)*1600- 0,6080643,07444
FR7200793Le Gave d'Ossau*2300- 0,4183343,07806
FR7300821Vallée de l'Isard, mail de Bulard, pics de Maubermé, de Serre-Haute et du Crabère*64280,9205642,83333
FR7300822Vallée du Riberot et massif du Mont Valier*77451,0633342,81167
FR7300825Mont Ceint, mont Béas, tourbière de Bernadouze*22181,4142,79694
FR7300827Vallée de l'Aston*149621,6642,69333
FR7300829Quiès calcaires de Tarascon-sur-Ariège et grotte de la Petite Caougno24841,6505642,82194
FR7300831Quérigut, Laurenti, Rabassolles, Balbonne, la Bruyante, haute vallée de l'Oriège*102552,0341742,67472
FR7300838Grotte de Montseron*11,3280243,02
FR7300839Grotte du Ker de Massat*11,3245942,9
FR7300841Queirs du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat*16291,3355643,07972
FR7300842Pechs de Foix, Soula et Roquefixade, grotte de l'Herm*22111,6594442,94694
FR7300880Haute vallée d'Oô*34070,502542,73056
FR7300881Haute vallée de la Pique*82510,5933342,72417
FR7300883Haute vallée de la Garonne*111340,7842,87778
FR7300884Zones rupestres xérothermiques du bassin de Marignac, Saint-Béat, pic du Gar, montagne de Rié*76800,7266742,95
FR7300920Granquet-Pibeste et Soum d'Ech*7275- 0,1536143,05833
FR7300921Gabizos (et vallée d'Arrens, versant sud-est du Gabizos)*2997- 0,2716742,92889
FR7300922Gaves de Pau et de Cauterets (et gorge de Cauterets)*482- 0,089542,98624
FR7300923Moun Né de Cauterets, pic de Cabaliros*3703- 0,1422242,92417
FR7300924Péguère, Barbat, Cambalès*4651- 0,1769442,85194
FR7300925Gaube, Vignemale*7395- 0,1430642,81028
FR7300926Ossoue, Aspé, Cestrède*5226- 0,0541742,76167
FR7300927Estaubé, Gavarnie, Troumouse et Barroude*94790,05542,7325
FR7300928Pic Long Campbielh*81740,1180642,79056
FR7300929Néouvielle*61910,1505642,865
FR7300930Barèges, Ayré, Piquette*14510,0930642,87306
FR7300931Lac Bleu Léviste*69420,03542,92444
FR7300932Liset de Hount Blanque*40590,1691742,95667
FR7300933Hautes-Baronnies, Coume de Pailhas*3000,2543,00528
FR7300934Rioumajou et Moudang*95220,2858342,74028
FR7300935Haut-Louron: Aygues Tortes, Caillauas, Gourgs Blancs, Gorges de Clarabide, pics des Pichadères et d'Estiouère, montagne de Tramadits*54390,4222242,73306
FR7301822Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste*100681,8313943,08389
FR8201680Landes, pelouses, forêts et prairies humides de Lus-la-Croix-Haute*36395,7268544,6768
FR8201681Gervanne et rebord occidental du Vercors*181505,1584744,8155
FR8201682Rebord méridional du Vercors*47245,2459844,8725
FR8201692Monts du matin, combe Laval et val Sainte-Marie*23395,1895944,9883
FR8201696Tuffières du Vercors*335,5880744,836
FR8201698Contamines Montjoie - Miage - Tré la Tête*55476,7497245,77917
FR8201699Aiguilles Rouges*90656,8552845,98167
FR8201700Haut Giffre*124316,8241746,04028
FR8201701Les Aravis*89076,5511145,9675
FR8201702Plateau de Beauregard*4136,3902845,88417
FR8201703Massif de la Tournette*46586,2766745,83361
FR8201704Les Frettes - Massif des Glières*47936,3363945,98556
FR8201705Massif du Bargy*38476,4712545,9985
FR8201706Roc d'Enfer*40476,5983246,1873
FR8201707Plateau de Loëx*12316,6533246,1246
FR8201708Mont de Grange12546,8043946,2611
FR8201709Cornettes de Bise*15516,7841746,32083
FR8201710Massif des Voirons*9786,3541746,20722
FR8201712Le Salève*44276,1630646,10917
FR8201715Vallée de l'Arve*7576,3482546,1112
FR8201719Delta de la Dranse*536,5158346,39861
FR8201720Cluse du Lac d'Annecy*2826,2263945,79222
FR8201722Zones humides du Bas Chablais*2826,43546,33556
FR8201723Plateau Gavot*1656,6552846,37694
FR8201724Marais de Chilly et de Marival*386,302546,29194
FR8201732Tourbières du Luitel et leur bassin versant*3095,8569445,08944
FR8201733Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belle-donne, de Chamrousse au Grand Colon*26625,9260345,1335
FR8201735Landes, tourbières et habitats rocheux du Massif du Taillefer*36975,9175645,0517
FR8201736Marais à Laiche bicolore, prairies de fauche et habitats rocheux du Vallon du Ferrand et du Plateau d'Emparis*24126,207545,0758
FR8201738Plaine de Bourg d'Oisans et ses versants*34736,0272145,0643
FR8201740Hauts de Chartreuse*44235,8882245,3923
FR8201741Ubacs du Charmant Som et gorges du Guiers Mort*23295,75545,3311
FR8201743La Bourne*28055,3934745,0694
FR8201744Hauts plateaux et contreforts du Vercors oriental*202575,5088244,849
FR8201745Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du Plateau du Sornin*13125,6087945,1998
FR8201747Massif de l'Obiou et gorges de la Souloise*37435,8880644,7775
FR8201751Massif de la Muzelle*168966,0626644,9288
FR8201753Forêts, landes et prairies de fauche des versants du Col d'Ornon*48145,9682644,9823
FR8201770Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de l'avant-pays savoyard*31515,710745,6644
FR8201772Réseau de zones humides de l'Albanais*5995,9543845,7667
FR8201773Réseau de zones humides dans la Combe de Savoie et la Basse Vallée de l'Isère*8196,1894445,57083
FR8201774Tourbière des Creusates*126,0294445,68694
FR8201775Rebord méridional du Massif des Bauges*11706,0241745,52472
FR8201776Tourbière et lac des Saisies*2886,5188945,77083
FR8201777Adrets de Tarentaise*9836,6901345,5964
FR8201778Landes, prairies et habitats rocheux du massif du mont Thabor*47906,5672345,1271
FR8201779Formations forestières et herbacées des Alpes internes*1 560,16,8745,29389
FR8201780Réseau de vallons d'altitude à Caricion*95167,0061145,48694
FR8201781Réseau de zones humides et alluviales des Hurtières*5086,2955645,49306
FR8201782Perron des Encombres*2 030,26,4330645,28222
FR8201783Massif de la Vanoise*540306,8833345,39167
FR8202002Partie orientale du Massif des Bauges*144866,2247245,66944
FR8202003Massif de la Lauzière*100526,427145,4874
FR8202004Mont Colombier*21786,1191145,6449
FR8202009Lac Léman*13766,3756346,3561
FR9101468Bassin du Rebenty*85671,992542,78
FR9101470Haute Vallée de l'Aude et Bassin de l'Aiguette*170552,1861142,77028
FR9101471Capcir, Carlit et Campcardos*396881,9322242,56889
FR9101472Massif du Puigmal*87842,1266742,43944
FR9101473Massif de Madres-Coronat*213632,2422242,61833
FR9101475Massif du Canigou*117462,3583342,46972
FR9101476Conque de la Preste*84362,4205642,41778
FR9102010Sites à chiroptères des Pyrénées orientales*24372,2944442,50833
FR9301497Plateau d'Emparis - Goleon*74396,2933345,0875
FR9301498Combeynot - Lautaret - Ecrins*99246,4188944,98556
FR9301499Clarée*256816,6188945,01806
FR9301502Steppique Durancien et Queyrassin*196586,6252844,67222
FR9301503Rochebrune - Izoard - Vallée de la Cerveyrette*268016,677544,79667
FR9301504Haut Guil - Mont Viso - Val Preveyre*188337,0066744,71639
FR9301505Vallon des Bans - Vallée du Fournel*88236,3883344,78056
FR9301506Valgaudemar*99466,1933344,77889
FR9301509Piolit - Pic de Chabrières*15966,2855644,59167
FR9301511Dévoluy - Durbon - Charance - Champsaur*355305,9141744,61444
FR9301519Le Buech*24265,8338944,29667
FR9301523Bois de Morgon - Forêt de Boscodon - Bragousse*25176,4188944,495
FR9301524Haute Ubaye - Massif du Chambeyron*140376,8608344,57639
FR9301525Coste Plane - Champerous*15086,4366744,45444
FR9301526La Tour des Sagnes - Vallon des Terres Pleines - Orrenaye*50596,782544,35444
FR9301529Dormillouse - Lavercq*63836,5244,33833
FR9301530Cheval Blanc - Montagne de Boules - Barre des Dourbes*82586,4355644,11944
FR9301533L'Asse*218446,3677843,94806
FR9301535Montagne de Val-Haut - Clues de Barles - Clues de Verdaches*131976,2816744,26861
FR9301546Lac Saint-Léger*5,256,3352844,42028
FR9301547Grand Coyer*62336,7083344,08611
FR9301549Entraunes*197516,7991744,14389
FR9301550Sites à chauves souris de la Haute Tinée*17876,9252844,25639
FR9301552Adret de Pra Gaze1086,8508344,28028
FR9301554Sites à chauves souris - Castellet-Les-Sausses et Gorges de Daluis*33846,8022244,01778
FR9301556Massif du Lauvet d'Ilonse et des Quatre Cantons - Dome de Barrot - Gorges du Cians*150717,0522244,05333
FR9301559Le Mercantour*679477,1808344,14639
FR9301560Mont Chajol*14277,5338944,11889
FR9301561Marguareis - La Brigue - Fontan - Saorge*63277,6941744,08083
FR9301562Sites à Spéléomantes de Roquebillière*4177,3002844,02583
FR9301566Sites à chauves souris de Breil-sur-Roya*24977,5297243,92861
FR9302002Montagne de Seymuit - Crête de la Scie*14016,2427844,41889
FR9302005La Bendola*10637,582543,97056
HR2000004Baraćeva špilja donja0,783315,7229344,98401
HR2000011Budina špilja0,783315,3612244,71695
HR2000020Područje oko Ćulumove pećine1 209,64216,3732543,99004
HR2000026Dumenčića špilja0,783315,6694545,02471
HR2000066Božićeva špilja0,783315,7767645,00003
HR2000078Luška špilja0,783315,0939845,22469
HR2000093Ostrvička špilja0,783315,45944,55714
HR2000095Pčelina špilja0,783315,568144,52231
HR2000098Pećina0,783315,3277944,79532
HR2000106Ponor Ponikve II0,783314,9155745,38707
HR2000110Pustinja špilja0,783314,8091245,37217
HR2000118Samogradić špilja0,783315,2657944,7523
HR2000119Siničić špilja0,783315,1780844,99069
HR2000149Špilja kod Stare Sušice0,783314,9979745,39058
HR2000447Nacionalni park Risnjak*6 345,03514,65145,431
HR2000591Klek*864,387315,1476745,25918
HR2000592Ogulinsko-plaščansko područje*33 109,3415,345,193
HR2000594Povremeno jezero Blata*807,505315,407645,01761
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit*11 157,2914,974144,76221
HR2000609Dolina Dretulje590,767115,3868745,07745
HR2000632Krbavsko polje*14 043,5115,7227944,57239
HR2000633Crnačko polje*259,732415,1642645,07055
HR2000634Stajničko polje*507,212815,2361645,03771
HR2000635Gacko polje*6 870,43115,2996244,85342
HR2000642Kupa*5 363,06415,64245,479
HR2000643Obruč*2 716,95614,4839345,43622
HR2000645Bjelolasica*1 671,19114,9878945,2551
HR2000646Polje Lug722,847315,0604545,14106
HR2000648Drežničko polje*308,426915,1039845,15713
HR2000652Jasenačko polje312,663715,0356345,24597
HR2000654Ličke Jesenice463,365615,4410844,98159
HR2000667Medvjeđa špilja0,783314,7580545,36337
HR2000707Gornje Jelenje prema Platku*261,971314,5574545,40139
HR2000755Hajdova hiža0,783314,7923145,45687
HR2000782Rečice7,206414,5017845,47109
HR2000854Pleteno iznad N. Vinodolskog*1 182,45914,8578245,18095
HR2000871Nacionalni park Paklenica*9 507,55715,487844,3421
HR2000876Crni vrh kod Vrhovina1 405,85215,4054244,88255
HR2000879Lapačko polje*2 227,44215,9547744,5465
HR2000917Krčić1 951,60916,2523244,03043
HR2000981Izvor Jablan0,783315,8985644,27916
HR2001012Ličko polje*53 512,9515,4240144,53434
HR2001025Matić poljana*228,837114,899445,28488
HR2001041Gomance*214,943414,4270745,50189
HR2001042Lič polje*732,571814,7407745,27658
HR2001049Krbavica*431,824215,6308644,71262
HR2001058Lička Plješivica*36 682,7515,8326444,65935
HR2001069Kanjon Une830,097416,13644,428
HR2001113Kukuruzovićeva špilja0,783315,7027244,91481
HR2001126Rokina bezdana*104,947915,1913945,06948
HR2001127Markarova špilja*114,165815,2586345,0334
HR2001128Antić špilja*81,143515,3169444,95685
HR2001148Dazdaland jama0,783314,5201145,56125
HR2001150Izvor Gerovčice0,783314,6769845,52883
HR2001153Stupina jama0,783314,7876845,24218
HR2001156Špilja pod Mačkovom dragom0,783315,0240645,261
HR2001158Izvor Kamačnik0,783315,0599945,34578
HR2001180Panjkov ponor-Varićakova špilja sustav0,783315,7237245,0158
HR2001181Izvor Bakovac0,783315,7410444,34953
HR2001227Potok Gerovčica*7,595314,64445,519
HR2001253Poštak*2 737,89116,1344,221
HR2001254Dolac Sekulića*26,494815,7538244,37165
HR2001255Bulji*199,666915,9106644,41534
HR2001256Međugorje - Stružnica*420,081415,8983744,51657
HR2001257Potok Mala Belica30,650614,80745,464
HR2001267Ričica177,262415,73544,349
HR2001268Otuča35,127315,87744,36
HR2001269Obsenica40,639415,65844,368
HR2001272Jadova95,456815,51244,521
HR2001282Dio Kupe*455,712214,7261745,52295
HR2001294Bruvno*117,635615,8589544,36429
HR2001295Jezerane*21,095115,1905845,05074
HR2001299Bijele i Samarske stijene1 118,7714,9507945,22665
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem1 743,52716,42243,955
HR2001317Cret kod Klepine dulibe7,36215,0652144,68027
HR2001324Bjelopolje953,845315,7709844,6956
HR2001332Vrhovinsko polje1 600,91115,4698544,83693
HR2001340Područje oko Kuštrovke3 248,66815,2132545,33865
HR2001344Novkovići - Bosnjakuša*230,411116,2676944,14068
HR2001345Vražji prolaz i Zeleni vir*246,116314,8961345,4284
HR2001351Područje oko Kupice*2 471,13114,8598345,4308
HR2001353Lokve-Sunger-Fužine1150414,7215545,34735
HR2001373Lisac*9 201,57515,991844,35529
HR2001377Sunđerac3,007215,1111244,63204
HR2001398Dabašnica - Srebrenica*4,700216,08444,354
HR2001413Šume kod Skrada1 342,04514,9145,451
HR2001417Velika Belica*38,494814,7841245,47991
HR2001430Golubinjak51,282314,7660345,35298
HR2001431Lividraga25,073514,5857845,47736
HR2001432Lug - Jasenak95,296315,0277345,23444
HR2001433Bjeljevina146,474114,8718345,39067
HR2001438Jama kod šumarske kuće0,783314,9263345,33585
HR2001439Jama kod lugarnice0,783315,0925945,32785
HR2001440Špilja pod Zimzelom0,783315,1154845,28195
HR2001441Bezdan pod Vučjakom0,783315,0171545,09145
HR2001442Lasića špilja0,783315,0911444,89408
HR2001504Gornji tok Korane223,421515,78444,994
HR2001508Prva Brizićeva jama0,783314,48945,529
HR5000019Gorski kotar i sjeverna Lika*217 445,414,8816145,2838
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera*29 797,1415,5845844,85326
HR5000022Park prirode Velebit*182 852,415,23744,483
HR5000028Dinara*46 254,9316,5943943,87855
IT1110006Orsiera Rocciavré*1095607,13300845,06174
IT1110007Laghi di Avigliana*41407,38614745,06519
IT1110008Madonna della Neve sul Monte Lera*6207,467845,1778
IT1110010Gran Bosco di Salbertrand*371206,922245,0581
IT1110013Monti Pelati e Torre Cives14507,743345,4158
IT1110021Laghi di Ivrea*159907,89333345,48917
IT1110022Stagno di Oulx*8406,817245,0361
IT1110026Champlas - Colle Sestriere*105006,84972244,95194
IT1110027Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)*34006,95916745,15889
IT1110029Pian della Mussa (Balme)*355407,15444445,29722
IT1110030Oasi xerotermiche della Val di Susa-Orrido di Chianocco*125007,12083345,15139
IT1110031Valle Thuras*97806,85944444,89361
IT1110032Pra - Barant*412007,05944444,75583
IT1110033Stazioni di Myricaria germanica*6307,14118944,80341
IT1110038Col Basset (Sestriere)27106,87444444,98222
IT1110039Rocciamelone*196607,09055645,17444
IT1110040Oasi xerotermica di Oulx - Auberge*107006,83277845,05528
IT1110042Oasi xerotermica di Oulx - Amazas*33906,82222245,01917
IT1110043Pendici del Monte Chaberton*32906,777544,95722
IT1110044Bardonecchia - Val Fredda*168606,80472245,09861
IT1110045Bosco di Pian Prà (Rorà)*9307,19166744,79694
IT1110048Grotta del Pugnetto*1917,413645,2728
IT1110049Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle132806,66361145,08167
IT1110052Oasi xerotermica di Puys - Beaulard46806,7355645,04694
IT1110053Valle della Ripa (Argentera)*32706,91555644,89194
IT1110055Arnodera - Colle Montabone*11207,05583345,12917
IT1110057Serra di Ivrea*457207,94888945,49
IT1110058Cima Fournier e Lago Nero64006,79361144,90389
IT1110080Val Troncea*1013006,97888944,97583
IT1110081Monte Musiné e Laghi di Caselette*152407,467845,1208
IT1120003Monte Fenera*334808,34666745,70278
IT1120006Val Mastallone*188208,15944445,91639
IT1120028Alta Val Sesia*754507,898945,8964
IT1130002Val Sessera*1078708,03777845,69694
IT1140003Campello Monti*54808,22111145,93889
IT1140004Alta Val Formazza*574408,43638946,40361
IT1140006Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villa-dossola*74608,27916746,05833
IT1140007Boleto - M.te Avigno39008,35305645,78389
IT1140011Val Grande*1185508,457546,04083
IT1140016Alpi Veglia e Devero - Monte Giove*1511908,252546,31111
IT1160016Stazione di muschi calcarizzanti - C.ba Seviana e C.ba Barmarossa*1,6107,29844,419
IT1160017Stazione di Linum narbonense8,2807,2844,421
IT1160018Sorgenti del Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale*72706,91583344,49639
IT1160020Bosco di Bagnasco*38108,07722244,27639
IT1160021Gruppo del Tenibres*545007,02277844,30417
IT1160023Vallone di Orgials - Colle della Lombarda*53007,14194444,21861
IT1160024Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac*183406,91222244,39361
IT1160026Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea294007,87027844,26528
IT1160035M. Antoroto*86307,91666744,18833
IT1160037Grotta di Rio Martino*0,327,14632844,69819
IT1160040Stazioni di Euphorbia valliniana*20707,17611144,51861
IT1160041Boschi e colonie di chirotteri di Staffarda*66607,43844,718
IT1160056Alpi Marittime*3367207,362844,2014
IT1160057Alte Valli Pesio e Tanaro*1127807,69833344,17556
IT1160058Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè*723207,09666744,64556
IT1160065Comba di Castelmagno*62207,24544,42
IT1160067Vallone dell'Arma*79607,28644,33
IT1201000Parco Nazionale del Gran Paradiso*7104207,30166745,51889
IT1201010Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhêmes*159307,07444445,50944
IT1202000Parco naturale Mont Avic*575007,57111145,64611
IT1203010Zona umida di Morgex*3007,05495445,75138
IT1203020Lago di Lolair*2807,13611145,69472
IT1203030Formazioni Steppiche della Cote de Gargantua*1907,29416745,71778
IT1203040Stagno di Loson4,5507,55472245,78056
IT1203050Lago di Villa*2707,69138945,68667
IT1203060Stagno di Holay307,80946145,59744
IT1203070Mont Mars*38007,92416745,64722
IT1204010Ambienti Glaciali del Monte Bianco*1255706,86611145,83361
IT1204032Talweg della Val Ferret*12007,01811945,84774
IT1204220Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa*864507,79277845,90111
IT1205000Ambienti d'alta quota delle Combe Thuilette e Sozin*35606,95545,67611
IT1205010Ambienti d'alta quota della Valgrisenche*33607,01388945,54139
IT1205020Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo*75007,14694445,86667
IT1205030Pont D'ael*18307,22111145,68167
IT1205034Castello e miniere abbandonate di Aymavilles1,5907,24820945,70243
IT1205050Ambienti Xerici del Mont Torretta - Bellon*4907,23836845,71998
IT1205061Stazione di Astragalus alopecurus di Cogne*3607,31181645,63696
IT1205064Vallone del Grauson*48907,38444445,63889
IT1205065Vallone dell'Urtier*150607,44159345,60549
IT1205070Zona Umida di Les Iles di Saint - Marcel*3507,43305645,73722
IT1205081Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan*45307,53817445,85591
IT1205082Stagno di Lo Ditor*2207,56472245,84833
IT1205090Ambienti xerici di Grand Brison - Cly*9707,582545,75333
IT1205100Ambienti d'alta quota della Vallée de l'Alleigne*110307,60277845,58806
IT1205110Stazione di Paeonia officinalis3307,78333345,63222
IT1313712Cima di Piano Cavallo - Bric Cornia*448607,793644,1131
IT1314609Monte Monega - Monte Prearba*367007,813144,0292
IT1314610Monte Saccarello - Monte Fronté*392707,748344,0558
IT1314611Monte Gerbonte*226107,693944,0111
IT1315421Monte Toraggio - Monte Pietravecchia*264807,667843,9669
IT1322122Croce della Tia - Rio Barchei*66008,145644,3328
IT1322216Ronco di Maglio*144908,249744,3108
IT1322217Bric Tana - Bric Mongarda*16808,215844,3503
IT1322223Cave Ferecchi*3708,208944,3756
IT1323014Monte Spinarda - Rio Nero*94308,088644,2167
IT1323021Bric Zerbi*71108,106944,2783
IT1323112Monte Carmo - Monte Settepani*757508,183344,2178
IT1323115Lago di Osiglia*40908,196144,3006
IT1323920Monte Galero*319408,04544,1311
IT2010001Lago di Ganna*10608,82583345,89694
IT2010002Monte Legnone e Chiusarella*75108,81305645,86361
IT2010003Versante Nord del Campo dei Fiori*131208,76166745,87972
IT2010004Grotte del Campo dei Fiori*89408,77555645,85889
IT2010005Monte Martica*105708,81305645,89056
IT2010016Val Veddasca*491908,81777846,06333
IT2010018Monte Sangiano*19508,64545,878
IT2010019Monti della Valcuvia*162908,70833345,92
IT2010020Torbiera di Cavagnano6,0208,87645,908
IT2020001Lago di Piano*20709,162546,03694
IT2020002Sasso Malascarpa*32809,32833345,85056
IT2020009Valle del Dosso*165209,23333346,19361
IT2020010Lago di Segrino*28209,27333345,83361
IT2030001Grigna Settentrionale*161709,38694445,95278
IT2030002Grigna Meridionale*273209,39194445,92139
IT2030003Monte Barro*64909,37888945,83889
IT2040001Val Viera e Cime di Fopel*836010,1288946,5825
IT2040002Motto di Livigno - Val Saliente*1251010,10246,569
IT2040003Val Federia*1593010,082546,5425
IT2040004Valle Alpisella*1045010,2066746,55306
IT2040005Valle della Forcola*212010,04946,45
IT2040006La Vallaccia - Pizzo Filone*1982010,1746,49306
IT2040007Passo e Monte di Foscagno*1081010,2051746,4901
IT2040008Cime di Plator e Monte delle Scale*1572010,31646,504
IT2040009Valle di Fraele*1691010,3172246,54
IT2040010Valle del Braulio - Cresta di Reit*3559010,407546,5075
IT2040011Monte Vago - Val di Campo - Val Nera*2874010,100346,44659
IT2040012Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi*5962010,2427846,42833
IT2040013Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale*3725010,5222246,47
IT2040014Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù - Cevedale*6157010,5563946,42
IT2040015Paluaccio di Oga*28010,33746,471
IT2040016Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen - Monte Motta*966609,90583346,34361
IT2040017Disgrazia - Sissone*301009,75972246,29028
IT2040018Val Codera*81809,48546,243
IT2040019Bagni di Masino - Pizzo Badile*275509,61361146,25889
IT2040020Val di Mello - Piano di Preda Rossa*578909,69361146,26389
IT2040021Val di Togno - Pizzo Scalino*315009,94694446,25556
IT2040023Valle dei Ratti*92809,53346,198
IT2040024da Monte Belvedere a Vallorda*2119010,1727846,19611
IT2040025Pian Gembro*78010,1577846,16278
IT2040026Val Lesina*118409,47861146,10556
IT2040027Valle del Bitto di Gerola*245809,51089846,09352
IT2040028Valle del Bitto di Albaredo*339909,59546,0825
IT2040029Val Tartano*145109,69546,061
IT2040030Val Madre*148609,70846,139
IT2040031Val Cervia*189309,80146,101
IT2040032Valle del Livrio*210809,83083346,1125
IT2040033Val Venina*364409,91746,068
IT2040034Valle d'Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca*314309,99333346,11639
IT2040035Val Bondone - Val Caronella*1500010,0738946,11056
IT2040036Val Belviso*766010,11346,069
IT2040037Rifugio Falk*4,22010,25946,388
IT2040038Val Fontana*4210010,0086146,25556
IT2040039Val Zerta*158509,38083346,35611
IT2040040Val Bodengo*255509,28027846,26306
IT2040041Piano di Chiavenna*251409,40846,251
IT2040042Pian di Spagna e Lago di Mezzola*171509,42305646,17667
IT2060001Valtorta e Valmoresca*168209,6246,024
IT2060002Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra*251309,72305645,98333
IT2060003Alta Val Brembana - Laghi Gemelli*425109,83972246,01361
IT2060004Alta Val di Scalve*7053010,18346,019
IT2060005Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana*12962010,0127845,94917
IT2060006Boschi del Giovetto di Paline*597010,137545,96222
IT2060007Valle Asinina*150609,59145,901
IT2060008Valle Parina*222509,72194445,90639
IT2060009Val Nossana - Cima di Grem*336909,86361145,90083
IT2060010Valle del Freddo*72010,02345,798
IT2060011Canto Alto e Valle del Giongo*56509,65333345,76472
IT2060012Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza*5009,63278345,70693
IT2060016Valpredina e Misma*9009,81555645,72639
IT2070001Torbiere del Tonale47010,57546,25333
IT2070002Monte Piccolo - Monte Colmo*412010,3838946,18833
IT2070003Val Rabbia e Val Galinera1854010,4052846,16111
IT2070004Monte Marser - Corni di Bos2591010,4358346,09778
IT2070005Pizzo Badile - Alta Val Zumella*2184010,4077846,00806
IT2070006Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro*4603010,4186145,92694
IT2070007Vallone del Forcel Rosso*3067010,5038946,07528
IT2070008Cresta Monte Colombé e Cima Barbignaga156010,4036146,04861
IT2070009Versanti dell'Avio*1678010,4741746,17639
IT2070010Piz Olda - Val Malga2069010,3783346,12278
IT2070011Torbiera La Goia0,2010,3358946,1024
IT2070012Torbiere di Val Braone*68010,3977845,97028
IT2070013Ghiacciaio dell'Adamello2976010,5283346,15944
IT2070014Lago di Pile4010,4530646,01472
IT2070015Monte Cas - Cima di Corlor*166010,7472445,7495
IT2070016Cima Comer314010,6763945,7075
IT2070017Valli di San Antonio*4160010,2094446,15111
IT2070018Altopiano di Cariadeghe*523010,3461145,59472
IT2070019Sorgente Funtanì*55010,4941745,66306
IT2070021Valvestino*6473010,5997245,76417
IT2070022Corno della Marogna*3571010,689545,805
IT2070023Belvedere - Tri Plane26010,3761146,05667
IT3110001Biotopo Vegetazione Steppica Tartscher Leiten*38010,576946,6819
IT3110002Biotopo Ontaneto di Sluderno*125010,581946,6494
IT3110004Biotopo Ontaneto di Cengles*41010,637546,6206
IT3110005Biotopo Ontaneto di Oris*46010,656946,6247
IT3110010Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg*204010,953146,65
IT3110011Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa*10087010,940346,7336
IT3110012Lacines - Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa*8095011,093146,8244
IT3110013Biotopo Delta del Valsura*33011,177546,6283
IT3110014Biotopo Gisser Auen*14011,368346,7619
IT3110015Biotopo Hühnerspiel*144011,487546,9414
IT3110016Biotopo Wiesermoos*16012,095647,0511
IT3110017Parco Naturale Vedrette di Ries - Aurina*31330012,077546,9389
IT3110018Ontaneti dell'Aurino*36011,9546,8889
IT3110019Biotopo Rasner Möser*25012,074746,8075
IT3110020Biotopo Monte Covolo - Alpe di Nemes*278012,417246,6686
IT3110022Biotopo Ontaneto della Rienza - Dobbiaco*17012,2246,7214
IT3110026Valle di Funes - Sas De Putia - Rasciesa nel Parco Naturale Puez-Odle*5277011,788546,633
IT3110027Gardena - Valle Lunga - Puez nel Parco Naturale Puez-Odle*5396011,816446,5836
IT3110029Parco Naturale dello Sciliar - Catinaccio*7292011,584246,4983
IT3110030Biotopo Torbiera Totes Moos*4,2011,381246,4488
IT3110031Biotopo Torbiera Wölfl*10011,41146,4301
IT3110032Biotopo Torbiera Tschingger*3,08011,397946,4343
IT3110033Biotopo Buche di Ghiaccio28011,247846,4453
IT3110034Biotopo Lago di Caldaro*241011,262846,3753
IT3110035Biotopo Castelfeder*108011,288346,3353
IT3110036Parco Naturale Monte Corno*6848011,306946,2883
IT3110037Biotopo Lago di Favogna9,69011,185646,275
IT3110038Ultimo - Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio*27989010,805646,5208
IT3110039Ortles - Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio*4188010,522546,5314
IT3110040Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio*3517010,506446,6328
IT3110041Jaggl*702010,557846,7933
IT3110042Prati Aridi Rocciosi di Agumes*0,34010,574346,6241
IT3110043Prati Aridi Rocciosi di Sant'Ottilia0,12010,61846,6127
IT3110044Biotopo Sonnenberg Vegetazione Steppica Schlanderser Leiten*25010,792346,6283
IT3110045Biotopo Sonnenberg Vegetazione Steppica Kortscher Leiten*56010,731446,6369
IT3110046Biotopo Palude della Volpe*4,04011,238946,503
IT3110048Prati dell'Armentara*342011,926746,6261
IT3110049Parco Naturale Fanes - Senes - Braies*25453012,056746,6531
IT3110050Parco Naturale Tre Cime*11892012,299246,6667
IT3110051Biotopo Ahrau di Stegona*18011,927546,805
IT3110052Biotopo Bigleidermoos - Biotop Bigleidermoos*5,04011,34246,3705
IT3110053Biotopo Tartscher Bühel - Biotop Tartscher Bühel*22010,559146,6786
IT3110054Gaulschlucht*66011,126246,6083
IT3110055Schgumser Möser*24010,653846,6125
IT3120001Alta Val di Rabbi*4434010,7572246,43972
IT3120002Alta Val La Mare*5819010,6722246,41861
IT3120003Alta Val del Monte*4464010,5911146,3675
IT3120015Tre Cime Monte Bondone*223011,0372246,00167
IT3120017Campobrun*426011,1311145,70528
IT3120018Scanuppia*529011,1633345,96333
IT3120019Lago Nero*3,08011,315446,2836
IT3120020Palu' Longa*5,93011,3683346,29611
IT3120021Lago delle Buse18011,4547246,17972
IT3120022Palu' dei Mugheri*9,06011,6961146,29889
IT3120023Sorte di Bellamonte*11011,6722246,30944
IT3120024Zona Umida Valfloriana*203011,382546,22639
IT3120027Canzenagol*3,39011,607746,2719
IT3120028Pra delle Nasse*8,08011,7905746,2642
IT3120029Sorgente Resenzuola*4,74011,6595946,0065
IT3120030Fontanazzo*54011,607546,01611
IT3120031Masi Carretta*3,02011,630846,1067
IT3120032I Mughi*21011,6080646,0925
IT3120033Palude di Roncegno*21011,4258346,05167
IT3120034Paludi di Sternigo*24011,26546,14139
IT3120035Laghestel di Pine'*91011,2263946,11583
IT3120036Redebus*10011,3184346,1388
IT3120038Inghiaie*30011,3101845,9967
IT3120039Canneto di Levico*9,74011,279346,0079
IT3120040Lago Pudro*13011,2241746,07861
IT3120041Lago Costa*3,83011,237546,07556
IT3120042Canneti di San Cristoforo*9,39011,241546,0385
IT3120043Pize'*16011,257146,0332
IT3120045Lagabrun*4,65011,1983346,20472
IT3120046Prati di Monte*5,99011,24346,2235
IT3120047Paluda La Lot*6,62011,279946,2451
IT3120048Laghetto di Vedes*8,26011,2683346,2375
IT3120049Lona - Lases*26011,2284546,14315
IT3120050Torbiera delle Viote*24011,0427846,01861
IT3120051Stagni della Vela - Soprasasso*87011,0903346,09142
IT3120052Doss Trento*16011,1119446,07361
IT3120053Foci dell'Avisio*135011,087146,1266
IT3120054La Rupe*45011,0977846,18583
IT3120055Lago di Toblino*170010,9680646,05556
IT3120056Palu' Longia*10011,08546,47333
IT3120057Palu' Tremole*4011,0755646,47944
IT3120058Torbiere di Monte Sous*99011,0580746,49556
IT3120059Palu' di Tuenno*5,56011,0346,34194
IT3120060Forra di S. Giustina*24011,0582846,33788
IT3120061La Rocchetta*89011,0602846,24833
IT3120064Torbiera del Tonale*62010,5986146,25944
IT3120065Lago d'Idro*14010,53545,80778
IT3120066Palu' di Boniprati11010,6036145,93306
IT3120068Fiave'*137010,8313945,99639
IT3120069Torbiera Lomasona*26010,8647245,98361
IT3120074Marocche di Dro251010,9372245,98611
IT3120075Monte Brione*66010,8761145,88639
IT3120076Lago d'Ampola*24010,6538945,87111
IT3120077Palu' di Borghetto*7,93010,92545,69222
IT3120078Torbiera Echen8,33011,19545,91361
IT3120079Lago di Loppio*113010,9172245,86639
IT3120080Laghetti di Marco*35011,0152845,85806
IT3120081Pra dall'Albi - Cei*117011,0302845,95389
IT3120082Taio di Nomi*5,29011,0798845,925
IT3120084Roncon*2,9011,6314746,40169
IT3120085Il Laghetto*7,71011,393346,0063
IT3120086Servis*313011,0694445,93722
IT3120087Laghi e abisso di Lamar25011,0611146,12722
IT3120088Palu' di Monte Rovere16011,297545,95889
IT3120089Montepiano - Palu' di Fornace*33011,1961146,12722
IT3120090Monte Calvo1,19011,2624346,10171
IT3120091Albere' di Tenna6,72011,255946,0285
IT3120092Passo del Broccon*345011,6772246,12417
IT3120093Crinale Pichea - Rocchetta*1009010,7691745,91556
IT3120094Alpe di Storo e Bondone*759010,6058345,81444
IT3120095Bocca D'ardole - Corno della Paura*178010,9405645,76611
IT3120096Bocca di Caset*50010,6945,85694
IT3120097Catena di Lagorai*2855011,5546,21917
IT3120101Condino70010,602545,8975
IT3120102Lago di Santa Colomba*5,74011,182546,12583
IT3120104Monte Baldo - Cima Valdritta*456010,8613945,7425
IT3120105Burrone di Ravina*533011,0822246,035
IT3120106Nodo del Latemar*1862011,5961146,37278
IT3120107Val Cadino*1110011,407546,21861
IT3120108Val San Nicolò*715011,7883346,42056
IT3120109Valle Flanginech81010,7941746,15139
IT3120110Terlago*109011,0569446,09917
IT3120111Manzano*99010,9594445,86972
IT3120112Arnago*157010,9147246,36972
IT3120113Molina - Castello*54011,4389846,2789
IT3120114Monte Zugna*1693011,0377845,84778
IT3120115Monte Brento254010,9116745,98861
IT3120116Monte Malachin*169011,1197246,27778
IT3120117Ontaneta di Croviana*28010,9005646,33694
IT3120118Lago (Val di Fiemme)*12011,5311846,28245
IT3120119Val Duron*811011,6691746,4925
IT3120120Bassa Valle del Chiese*27010,5527845,82528
IT3120121Carbonare*12011,223645,9383
IT3120122Gocciadoro*27011,142146,0577
IT3120123Assizzi - Vignola*91011,2683346,04833
IT3120124Torcegno*47011,4477846,0675
IT3120125Zaccon*371011,422546,035
IT3120126Val Noana*730011,8502846,11833
IT3120127Monti Tremalzo e Tombea*5529010,6455645,84833
IT3120128Alta Val Stava*1775011,5433346,31611
IT3120129Ghiacciaio Marmolada463011,862546,44278
IT3120130Il Colo0,29111,614746,0871
IT3120131Grotta Uvada1,16111,661246,1064
IT3120132Grotta di Ernesto1,06111,6566945,9794
IT3120134Grotta del Calgeron0,92511,6182446,009
IT3120135Grotta della Bigonda1,232211,582646,0176
IT3120136Bus della Spia0,66111,02746,22685
IT3120137Bus del Diaol1,04110,9088545,93823
IT3120138Grotta Cesare Battisti0,45211,0479446,14669
IT3120139Grotta di Costalta0,54111,374845,9877
IT3120141Grotta della Lovara0,95111,0632646,21918
IT3120142Val Campelle*1136011,502546,12417
IT3120143Valle del Vanoi*3247011,6466746,19722
IT3120144Valle del Verdes*2185011,1627846,34194
IT3120146Laghetto delle Regole*21011,1097246,47639
IT3120147Monti Lessini Ovest*1025010,9419445,69944
IT3120149Monte Ghello*148011,0613945,90139
IT3120150Talpina - Brentonico*241010,988445,8267
IT3120152Tione - Villa Rendena*185010,7133346,04528
IT3120154Le Sole*10010,6891746,02389
IT3120156Adige*14011,00845,8689
IT3120165Vermiglio - Folgarida*8723010,697546,25861
IT3120166Re' di Castello - Breguzzo*3629010,611746,0164
IT3120167Torbiere alta Val Rendena*771010,8336146,25083
IT3120168Lagorai Orientale - Cima Bocche*12280011,7438946,27
IT3120169Torbiere del Lavaze'*19011,4863946,35667
IT3120170Monte Barco - Le Grave*201011,1688946,13083
IT3120171Muga Bianca - Pasubio*1947011,172545,81639
IT3120172Monti Lessini - Piccole Dolomiti*4336011,079245,7105
IT3120173Monte Baldo di Brentonico*2120010,902545,81667
IT3120174Monte Rema' - Clevet*491010,5258345,935
IT3120175Adamello*29929010,6519446,155
IT3120176Monte Sadron*2181010,90546,30333
IT3120177Dolomiti di Brenta*31132010,9146,19417
IT3120178Pale di San Martino*7333011,8447246,26083
IT3120179Val Jumela*36011,748846,442
IT3210002Monti Lessini: Cascate di Molina2331410,9163945,6
IT3210004Monte Luppia e P.ta San Vigilio*10372910,730845,6495
IT3210006Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora1711210,9672245,61944
IT3210007Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda*6762110,7217945,5694
IT3210021Monte Pastello*17502410,8544445,57111
IT3210039Monte Baldo Ovest*65106710,8322245,73583
IT3210040Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine*1387217911,2005645,74389
IT3210041Monte Baldo Est*27625710,8672245,65333
IT3210043Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest*4769510,8758245,47345
IT3220002Granezza13031711,5447245,82861
IT3220007Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa*16806411,65545,8775
IT3220036Altopiano dei Sette Comuni*149888711,4813945,95667
IT3230003Gruppo del Sella*4491111,8363946,505
IT3230005Gruppo Marmolada*13052011,872546,42667
IT3230006Val Visdende - Monte Peralba - Quaterna'*141657312,5952846,63139
IT3230017Monte Pelmo - Mondeval - Formin*110658912,12546,45611
IT3230019Lago di Misurina75512,2597246,58333
IT3230022Massiccio del Grappa*2247314211,8088945,89833
IT3230025Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor*15622412,3027846,06528
IT3230026Passo di San Boldo*38312,1738946,00389
IT3230027Monte Dolada Versante S.E.*6591312,3397246,19639
IT3230031Val Tovanella Bosconero*88455312,2833346,33972
IT3230035Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo*28452911,7266746,07861
IT3230042Torbiera di Lipoi*65511,9566746,03861
IT3230043Pale di San Martino: Focobon, Pape - San Lucano, Agner - Croda Granda*109096611,9061146,30417
IT3230044Fontane di Nogare'*212912,2422246,15111
IT3230045Torbiera di Antole25312,175346,13758
IT3230047Lago di Santa Croce7881412,3380646,11361
IT3230060Torbiere di Danta*2051112,4991746,56333
IT3230063Torbiere di Lac Torond*38311,9913946,23806
IT3230067Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia*111812,2152846,04694
IT3230068Valpiana - Valmorel (Aree palustri)126612,2272246,07444
IT3230071Dolomiti di Ampezzo*113627712,1055646,59528
IT3230077Foresta del Cansiglio*50604412,4102846,08194
IT3230078Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico*89247312,3863946,6025
IT3230080Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno*122526812,4180646,39333
IT3230081Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis*170697412,2894446,50222
IT3230083Dolomiti Feltrine e Bellunesi*3138317812,0508346,18611
IT3230084Civetta - Cime di San Sebastiano*65976812,0797246,34972
IT3230085Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio*120858912,5872246,51694
IT3230088Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba*323612112,0707246,0791
IT3230090Cima Campo - Monte Celado*18122411,7080645,99944
IT3240003Monte Cesen*36973212,0116745,95389
IT3310001Dolomiti Friulane*36740012,541146,3239
IT3310002Val Colvera di Jof*396012,678346,2006
IT3310003Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa*875012,870346,2339
IT3310004Forra del Torrente Cellina*289012,607546,1839
IT3310006Foresta del Cansiglio*2713012,443646,0611
IT3320001Gruppo del Monte Coglians*5405012,8146,6203
IT3320002Monti Dimon e Paularo*702013,073346,5642
IT3320003Creta di Aip e Sella di Lanza*3894013,176746,5611
IT3320004Monte Auernig e Monte Corona*465013,334446,5561
IT3320005Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto*4662013,412246,5397
IT3320006Conca di Fusine*3598013,658946,4689
IT3320007Monti Bivera e Clapsavon*1832012,632246,4472
IT3320008Col Gentile*1038012,807246,4597
IT3320009Zuc dal Bor*1415013,238946,4611
IT3320010Jof di Montasio e Jof Fuart*7999013,488146,4331
IT3320011Monti Verzegnis e Valcalda*2406012,864446,3572
IT3320012Prealpi Giulie Settentrionali*9592013,220346,3519
IT3320013Lago Minisini e Rivoli Bianchi*402013,137546,3083
IT3320014Torrente Lerada*365013,393346,2114
IT3320015Valle del Medio Tagliamento*3580013,041946,2372
IT3320016Forra del Cornappo*299013,296946,2425
IT3320017Rio Bianco di Taipana e Gran Monte*1721013,348946,2797
IT3320018Forra del Pradolino e Monte Mia*1010013,466146,2097
IT3320019Monte Matajur*213013,562546,1906
IT3320040Rii del Gambero di torrente*28013,620846,5246
IT6020002Lago Secco e Agro Nero*135013,3213942,70667
IT6020025Monti della Laga (Area Sommitale)*2424013,3786142,64389
IT6050017Pendici di Colle Nero*132013,8508341,72611
IT6050018Cime del Massiccio della Meta*2541013,9619441,65167
IT6050020Val Canneto*990013,9097241,68861
IT7110099Gole del Sagittario*1349013,8141741,96472
IT7110100Monte Genzana*5805013,9147241,95639
IT7110101Lago di Scanno ed Emissari103013,8647241,92194
IT7110202Gran Sasso*33995013,6197242,43528
IT7110204Maiella Sud Ovest*6276014,0163941,95472
IT7110205Parco Nazionale d'Abruzzo*58880013,6872241,85028
IT7120201Monti della Laga e Lago di Campotosto*15816013,4288942,66861
IT7140043Monti Pizi - Monte Secine*4195014,1694441,91167
IT7140203Maiella*36119014,1138942,08167
PLC120001Tatry*21 017,819,94849,2573
PLC120002Pieniny*2 336,4320,378649,4176
PLC180001Bieszczady*111 519,422,425849,1883
PLH120001Ostoja Babiogórska*3 350,4319,529749,5877
PLH120002Czarna Orawa*183,992019,715849,5062
PLH120012Na Policy*765,7519,618849,6306
PLH120016Torfowiska Orawsko-Nowotarskie*8 255,6219,766149,4358
PLH120018Ostoja Gorczańska*17 997,8920,144449,5686
PLH120019Ostoja Popradzka*57 930,9820,835749,4172
PLH120024Dolina Białki*716,0320,109249,391
PLH120025Małe Pieniny*1 875,9420,553849,3966
PLH120026Polana Biały Potok*53,4219,848449,2827
PLH120033Bednarka*1 291,9321,334849,6495
PLH120035Nawojowa*1 993,9720,764649,5633
PLH120036Łabowa*3 251,1920,859949,543
PLH120037Podkowce w Szczawnicy569,1520,473349,4236
PLH120039Krynica163,820,952449,3958
PLH120043Luboń Wielki33,6319,994849,6502
PLH120045Niedzica25,75120,31949,4204
PLH120046Kościół w Węglówce88,5620,074649,7486
PLH120050Ochotnica0,1620,332449,5255
PLH120052Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego*5 706,1320,477249,7326
PLH120057Źródliska Wisłoki181,8421,372349,4538
PLH120078Uroczysko Łopień*44,6320,277449,6988
PLH120081Lubogoszcz*16,7320,102949,7142
PLH120082Łąki koło Kasiny Wielkiej24,3620,138449,7017
PLH120086Górny Dunajec*150,2420,073449,4859
PLH120087Łososina*345,3920,64349,7568
PLH120088Środkowy Dunajec z dopływami*755,8320,446349,4251
PLH120090Biała Tarnowska*957,4620,958549,9659
PLH120093Raba z Mszanką249,2719,979649,7356
PLH120094Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego*2 824,5621,092349,6106
PLH120095Tylmanowa0,2620,402549,5003
PLH120096Białowodzka Góra nad Dunajcem67,6520,63349,6897
PLH180001Ostoja Magurska*20 104,7321,507349,5284
PLH180011Jasiołka*686,7321,696349,5857
PLH180012Ostoja Przemyska*39 656,7722,627349,6919
PLH180013Ostoja Góry Słonne*46 071,4622,352149,5339
PLH180014Ostoja Jaśliska*29 252,121,847849,3976
PLH180015Łysa Góra*2 743,7921,589649,5444
PLH180016Rymanów*5 240,9921,867949,5295
PLH180018Trzciana*2 285,5321,668549,5089
PLH180021Dorzecze Górnego Sanu*1 578,6722,156549,4448
PLH180026Moczary*1 181,79722,716449,3669
PLH180037Kościół w Skalniku350,6221,484849,5714
PLH180044Osuwiska w Lipowicy13,5121,689349,5335
PLH180052Wisłoka z dopływami*2 651,0321,400649,7269
PLH240005Beskid Śląski*26 405,2519,02549,6323
PLH240006Beskid Żywiecki*35 276,0519,187649,5279
PLH240007Kościół w Radziechowach0,0619,128149,647
PLH240023Beskid Mały*7 186,1619,400449,764
ROSCI0001Aniniș urile de pe Tărlung*163,125,8233845,54233
ROSCI0002Apuseni*75 876,522,8017446,58312
ROSCI0003Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare2 092,623,5576947,68723
ROSCI0007Bazinul Ciucului de Jos*2 758,825,8712246,23923
ROSCI0009Bisoca*1 215,626,6707845,53909
ROSCI0010Bistriț a Aurie*346,925,2477847,50268
ROSCI0013Bucegi*38 683,625,4658645,38008
ROSCI0015Buila - Vânturariț a*4 478,724,0913945,2395
ROSCI0016Buteasa372,622,7110446,69674
ROSCI0018Căldările Zăbalei*388,526,5764945,66158
ROSCI0019Călimani - Gurghiu*13525725,1213446,91451
ROSCI0023Cascada Miș ina*220,126,5720445,75638
ROSCI0024Ceahlău*776325,9390846,95625
ROSCI0027Cheile Bicazului - Hăș maș *7 633,125,8111846,74829
ROSCI0028Cheile Cernei512,922,6606645,65455
ROSCI0033Cheile Ș ugăului - Munticelu*324,925,8408646,83818
ROSCI0035Cheile Turzii*326,423,6779346,56237
ROSCI0036Cheile Vârghiș ului*866,525,5403446,21297
ROSCI0037Ciomad - Balvanyos*5 976,625,9560446,09963
ROSCI0038Ciucaș *21 968,825,9535445,50796
ROSCI0046Cozia*16 725,224,304845,31704
ROSCI0047Creasta Nemirei*359126,3320846,23369
ROSCI0051Cuș ma*44 084,224,8362847,15391
ROSCI0052Dăncioanea*356,322,6369845,44779
ROSCI0054Dealul Cetăț ii Deva*113,322,8759445,8892
ROSCI0062Defileul Criș ului Repede - Pădurea Craiului*40 270,222,4420346,8857
ROSCI0063Defileul Jiului*10 927,123,3739145,27322
ROSCI0069Domogled - Valea Cernei*62 121,322,6239645,09182
ROSCI0084Ferice - Plai1 993,122,5443846,6885
ROSCI0085Frumoasa*137 256,123,8190545,57925
ROSCI0086Găina - Lucina*842,525,1769447,65602
ROSCI0087Grădiș tea Muncelului - Cioclovina*39 855,223,2372945,57348
ROSCI0089Gutâi - Creasta Cocoș ului*68823,8497447,69855
ROSCI0090Harghita Mădăraș *13 321,925,5714246,48106
ROSCI0091Herculian*1291725,7051646,20488
ROSCI0092Igniș *19 635,323,761247,84753
ROSCI0096Lacul Bâlbâitoarea*326,1051345,38911
ROSCI0097Lacul Negru*104,226,4828145,84546
ROSCI0101Larion*3 058,825,0516947,3498
ROSCI0102Leaota*1 378,425,326645,3911
ROSCI0103Lunca Buzăului*9 575,427,0010945,07591
ROSCI0113Mlaș tina după Luncă*428,525,6050546,63171
ROSCI0116Molhaș urile Căpăț ânei*807,923,1097646,48128
ROSCI0119Muntele Mare*1 643,823,2316646,48416
ROSCI0120Muntele Tâmpa*206,525,5960345,63449
ROSCI0121Muntele Vulcan104,622,9623646,23901
ROSCI0122Munț ii Făgăraș *198 620,524,7410145,54575
ROSCI0124Munț ii Maramureș ului*106 867,924,6027347,79353
ROSCI0125Munț ii Rodnei*4793924,7381747,54064
ROSCI0126Munț ii Ț arcu*58 606,122,5058145,30754
ROSCI0127Muntioru Ursoaia*155,926,6666645,59879
ROSCI0128Nordul Gorjului de Est*4920123,6407445,24574
ROSCI0129Nordul Gorjului de Vest*86 980,523,0434745,16876
ROSCI0130Oituz - Ojdula*15 343,726,3658846,01241
ROSCI0132Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu2 910,524,3162745,67236
ROSCI0137Pădurea Bogăț ii*634025,4129145,90758
ROSCI0153Pădurea Glodeasa*535,125,7310445,40165
ROSCI0156Munț ii Goș man*1715226,3023746,85308
ROSCI0182Pădurea Verdele*282,326,5840545,79779
ROSCI0188Parâng*3029023,5859645,35459
ROSCI0189Pârâul Barlangos66,425,6738146,68284
ROSCI0190Penteleu*11 275,726,39145,6209
ROSCI0193Peș tera Tăuș oare131,324,5287247,44296
ROSCI0194Piatra Craiului*15 904,825,2246345,48401
ROSCI0195Piatra Mare*4 281,425,6386145,55564
ROSCI0196Pietrosul Broș tenilor - Cheile Zugrenilor*45625,5313147,39453
ROSCI0204Poiana Muntioru*24,126,6943945,65436
ROSCI0207Postăvarul*1 288,225,578545,56545
ROSCI0208Putna - Vrancea*38 060,226,5034845,92128
ROSCI0212Rarău - Giumalău*2 526,825,6025247,44753
ROSCI0217Retezat*43 528,522,8048945,33029
ROSCI0219Rusca Montană*12 771,822,4069445,60815
ROSCI0228Ș indriliț a*870,326,5438845,72122
ROSCI0229Siriu*6 242,226,1551645,51909
ROSCI0230Slănic1 393,426,4087446,21466
ROSCI0233Someș ul Rece*8 499,623,1102946,55487
ROSCI0236Strei - Haț eg*24 977,523,0530545,43789
ROSCI0239Târnovu Mare - Latoriț a*1 361,823,8873845,36735
ROSCI0241Tinovul Apa Lina - Honcsok*7 830,126,1907846,1944
ROSCI0242Tinovul Apa Roș ie*66,826,2511446,17431
ROSCI0243Tinovul de la Dealul Albinelor*29,625,3107446,75858
ROSCI0244Tinovul de la Fântâna Brazilor*41,525,2556946,50721
ROSCI0245Tinovul de la Româneș ti*2125,1671547,37561
ROSCI0246Tinovul Luci*274,425,7185446,2999
ROSCI0247Tinovul Mare Poiana Stampei*695,925,0918947,28869
ROSCI0248Tinovul Mohoș - Lacul Sf. Ana*434,425,8958946,13084
ROSCI0249Tinovul Ș aru Dornei*41,825,3555247,25699
ROSCI0250Ț inutul Pădurenilor*706422,5077645,71415
ROSCI0251Tisa Superioară*628323,6817147,98353
ROSCI0252Topliț a - Scaunul Rotund Borsec*5 617,225,4749446,96418
ROSCI0253Trascău*49 963,523,3336946,17378
ROSCI0256Turbăria Ruginosu Zagon*346,626,2276845,76712
ROSCI0258Văile Brătiei ș i Brătioarei*219,724,9341145,26322
ROSCI0260Valea Cepelor*781,922,7153446,44439
ROSCI0262Valea Iadei*2 977,922,5797346,73226
ROSCI0263Valea Ierii*6 289,923,3029246,59274
ROSCI0264Valea Izei ș i Dealul Solovan*46 937,924,2217947,65949
ROSCI0270Vânători-Neamț *30 196,626,2004447,1742
ROSCI0279Borzont271,925,3914746,68923
ROSCI0280Buzăul Superior*199,126,0960645,63791
ROSCI0283Cheile Doftanei*2 622,925,7455145,25108
ROSCI0285Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuț *2 962,424,050247,63208
ROSCI0291Coridorul Munț ii Bihorului - Codru Moma*7 596,422,496946,37726
ROSCI0292Coridorul Rusca Montană - Ț arcu - Retezat*24 431,322,5948545,57699
ROSCI0297Dealurile Târnavei Mici - Bicheș *37 353,224,9509846,47204
ROSCI0304Hârtibaciu Sud - Vest*22 840,824,4077345,783
ROSCI0318Măgura Târgu Ocna*847,926,5716946,26795
ROSCI0321Moldova Superioară*409,525,3626947,54015
ROSCI0323Munț ii Ciucului*6004525,9487846,50364
ROSCI0324Munț ii Bihor*20 932,222,6569346,40346
ROSCI0327Nemira - Lapoș *9 980,226,2262546,30859
ROSCI0328Obcinele Bucovinei*32 209,125,4508247,70091
ROSCI0329Oltul Superior1 537,625,4742145,76095
ROSCI0339Pădurea Povernii - Valea Cerniț a*895,122,9942646,22518
ROSCI0352Perș ani*2 253,125,2835145,7536
ROSCI0355Podiș ul Lipovei - Poiana Ruscă*35 974,822,3936945,82406
ROSCI0358Pricop - Huta - Certeze*3 168,823,5137747,95755
ROSCI0365Râul Moldova între Păltinoasa ș i Ruș i5 329,726,1810947,41928
ROSCI0374Râul Negru2 314,526,1224945,9287
ROSCI0381Râul Târgului - Argeș el - Râuș or*13 175,925,0655845,43291
ROSCI0385Râul Timiș între Rusca ș i Prisaca1 400,422,1937445,47299
ROSCI0395Soveja*457226,6139546,009
ROSCI0411Groș ii Ț ibleș ului927,524,2036347,54121
ROSCI0439Valea Chiuruț ilor1 245,225,5836246,76046
SE0620001Långfjället-Städjan-Nipfjället*93 785,9012,617962,0925
SE0620002Vedungsfjällen*19 385,7013,251361,9306
SE0620003Fjätälven och Västvallen i Storfjäten299013,128461,8901
SE0620005Storån-Österdalälven819012,778861,8868
SE0620009Drevfjällen*33 158,3012,33961,7066
SE0620015Fulufjället*40 737,2012,727661,5509
SE0620024Skarsåsfjället*2 292,9012,891861,3439
SE0620220Storbron*248,9012,852761,3904
SE0620266Lillfjäten*423012,954562,0003
SE0720029Sonfjället*11 285,5013,547762,2794
SE0720033Rogen*49 025,5012,434662,3402
SE0720084Vålådalen*121 378,5012,825963,1095
SE0720160Oldflån-Ansätten*28 063,1013,788963,8561
SE0720164Skäckerfjällen*46 235,1012,686563,8329
SE0720171Svenskådalen*24 645,8013,158664,0159
SE0720182Saxvattnet*5 372,4015,189564,6448
SE0720183Frostvikenfjällen*93 793,2014,712564,6478
SE0720185Bjurälven-Korallgrottan*5 638,4014,118964,913
SE0720186Grubbdalen*2 598,6013,762664,0297
SE0720199Gråberget-Hotagsfjällen*118 040,2014,56364,1415
SE0720200Henvålen-Aloppan*17 568,5013,383462,6981
SE0720203Hällingsåfallet*16,2014,390964,3507
SE0720206Tännforsen*9,3012,738463,4447
SE0720209Järvdalen*2 023,4013,624563,1492
SE0720212Bastudalen*2 824,7013,856663,0803
SE0720213Marntallsåsen*4 058,4013,980262,9309
SE0720214Arådalen*1 127,2013,657862,8992
SE0720218Brovallvålen*5190013,259662,328
SE0720220Storåsen*1 053,5013,374262,3381
SE0720223Hamrafjället*672,9012,28262,5661
SE0720250Skrapavattnet29,8014,42463,86
SE0720259Trappåsen206,6012,438562,67
SE0720260Kilbergsdalen2,2013,966162,3952
SE0720262Svallmyren*213,7012,53862,5903
SE0720263Lill-Rånddalen*52,4013,305162,2545
SE0720264Lerdalsälven-Tvärlidån*70,4013,939564,7314
SE0720265Vallån Frostviken*186,7013,997364,7539
SE0720268Sälgåsen*10,9014,353764,4628
SE0720269Sörhållan*3,9013,316762,2422
SE0720273Bågavattnet*26,1014,295864,0897
SE0720274Sandåsvallen16,7012,365262,5395
SE0720276Lillåsvallen Ramundberget10,1012,407962,6808
SE0720277Klinken*469012,285562,7291
SE0720279Styggdalen-Vargån*327,4012,262663,6359
SE0720280Rosselberget*43,3012,698262,4802
SE0720281Stor-Mittåkläppen*1092012,462162,7269
SE0720282Ånnsjön*8 950,7012,539163,2737
SE0720283Gröndalen Frostviken28,8014,0764,781
SE0720284Jormön198,6014,005464,7107
SE0720285Ljungan; Uppströms Storsjön165012,840562,8569
SE0720286Åreälven6483012,625663,4533
SE0720287Storån (Ammerån alpin)81,6014,883563,9312
SE0720288Dammån-Storån200,5013,851363,1055
SE0720289Toskströmmen (Hårkan alpin)4 013,5014,19364,0138
SE0720291Ljusnan (Hede-Svegsjön)1 937,3013,782362,3068
SE0720292Kölån (Österdalälven)255,8012,947662,16
SE0720296Stikkenjukke (Saxån)77,1014,372665,0848
SE0720300Fiskhusberget*725,8013,594563,2653
SE0720305Kullflon-Nyflon*3 639,7014,926663,9764
SE0720355Flon, Bruksvallarna*39,5012,487862,6131
SE0720356Jöns-Erskölen2,4014,116862,4403
SE0720359Ammerån4 093,3015,454763,5191
SE0720361Hårkan5 741,3014,632263,7258
SE0720369Sölvbacka strömmar43,9013,30462,7916
SE0720371Hökvattsån25,5014,871163,8634
SE0720401Storsundet Laxviken*17,9014,676963,8291
SE0720409Läskvattsån3,3014,744663,9463
SE0720423Berntbygget5,6014,4163,8454
SE0720424Skrapavattsbäcken*16,4014,436563,8681
SE0720428Höjden Botelnäset*209014,34463,9132
SE0720442Myhrbodarna4,1014,234764,0888
SE0720447Holmvallen4,5012,515362,7181
SE0720448Brynndammen*12,2013,779562,5244
SE0720449Väster-Dalsvallen2,4012,421863,2162
SE0720452Tångeråsen; Backen4,4013,807663,5704
SE0720453Tångeråsen; Vallarna3,6013,811663,5563
SE0720456Oppidala Ramundberget1,2012,337662,7196
SE0720464Ramundberget sydost 12,4012,403362,6929
SE0720465Ramundberget sydost 33,2012,462,6992
SE0810054Blaikfjället*34174016,114464,6027
SE0810057Gitsfjället*40 132,7015,513264,8363
SE0810058Ryptjärnberget*73,6015,807964,8392
SE0810059Marsfjället*86 113,9015,564765,1213
SE0810060Skalmodal*312,9014,549765,4342
SE0810080Vindelfjällen*554 674,6015,967665,9087
SE0810347Rödingsjö*6 384,3015,150164,7906
SE0810350Kalvtjärnarna*864,1015,308364,715
SE0810355Brattiken*780,3015,921265,4227
SE0810367Guorte, Joesjö479,6014,555265,6621
SE0810374Dikasjön*4,8015,910765,2262
SE0810377Vilanäset, Strimasund13,4014,901266,0444
SE0810385Rövattsliden33,5015,09765,7115
SE0810386Guortabäcken4015,10665,3381
SE0810394Vardo-, Laster- och Fjällfjällen*106338014,687165,2424
SE0810395Virisens vattensystem3 712,7015,086265,4128
SE0810396Daune*12 009,6015,14865,2734
SE0810397Södra Gardfjället*37 099,4015,563765,3329
SE0810398Norra Borgafjäll*13 039,1015,045164,8894
SE0810399Vojmsjölandet*4 883,2016,31964,9767
SE0810435Vindelälven58 496,7018,39765,0467
SE0810439Satsfjället*11 845,6015,148464,9686
SE0810443Ammarnäsdeltat272,5016,229265,9612
SE0810482Vargtjärn0,93015,973865,4823
SE0810485Rauksvajja59,8015,750165,6479
SE0810488Skansnäsån287016,052565,2619
SE0810513Njakafjäll*6 193,4015,666264,9632
SE0820056Laisdalens fjällurskog*72 629,2016,953166,0986
SE0820057Märkberget*290,9016,86666,2331
SE0820061Veddek*6 086,3017,311765,9697
SE0820120Pieljekaise*15 484,7016,768366,3543
SE0820123Hornavan-Sädvajaure fjällurskog*80 410,4017,25566,4221
SE0820124Tjeggelvas*32 810,2017,782266,5424
SE0820125Ramanj*4642017,579366,6507
SE0820130Udtja*146 491,7019,104566,3632
SE0820137Såkevaratj*7 200,4019,441266,4856
SE0820154Kallovaratjeh*2 223,3016,77767,1181
SE0820156Pärlälvens fjällurskog*115 725,8018,200266,7584
SE0820163Kvikkjokk-Kabla fjällurskog*49 111,8018,00767,0023
SE0820167Muddus*50 223,6020,197566,9139
SE0820185Sarek*198 465,6017,669167,2883
SE0820186Ultevis fjällurskog*117 203,3018,981867,0774
SE0820193Stubba*33 286,3020,029267,098
SE0820201Padjelanta*199 897,6016,721967,41
SE0820202Stora Sjöfallet*127 993,3017,993767,5669
SE0820204Kaitum fjällurskog*89 954,9020,306167,6223
SE0820209Lina fjällurskog*98 049,7020,457367,3621
SE0820216Sjaunja*281 371,3019,239367,4494
SE0820234Stordalen*1135019,031468,3573
SE0820243Rautas*81 694,2019,936868,0166
SE0820244Sautusvaara*1 832,7020,833867,888
SE0820261Abisko*7 720,5018,680768,3243
SE0820275Alajaure*17 076,7020,204668,1276
SE0820282Torneträsk-Soppero fjällurskog*336 897,8021,049868,1398
SE0820284Vadvetjåkka*2 703,9018,432768,5413
SE0820287Pessinki fjällurskog*97 225,3022,700768,0108
SE0820293Norra Torneträsk*45 888,4019,145568,4315
SE0820294Yraft*724,4016,580566,289
SE0820295Laidauredeltat*1 917,7018,212667,1508
SE0820334Sulitelma61 866,4016,358166,9996
SE0820402Aktse2,1018,303467,1473
SE0820430Torne och Kalix älvsystem176 092,3020,988467,7214
SE0820431Råneälven15 633,6021,540266,2782
SE0820434Piteälven52486018,930666,1821
SE0820472Ratejokk3,6019,559967,8144
SE0820619Tavvavuoma*53 941,3020,663368,4916
SE0820620Pältsa*24 957,3020,443569,0056
SE0820621Låktatjåkka7 577,7018,426368,3891
SE0820623Nissuntjårro25 767,3018,84568,246
SE0820722Jelka-Rimakåbbå*37 671,7019,585166,8931
SE0820737Laisälven11 063,9016,798166,1347
SI3000001Cvelbar - skalovje4,56914,830246,4628
SI3000002Obistove skale13,02314,838246,4714
SI3000005Mateča voda in Bistrica*197,83314,576745,762
SI3000006Ježevec*217,72614,576745,762
SI3000012Kremžarjev potok*3,34115,118546,5131
SI3000013Vrzdenec*131,5314,264446,0241
SI3000015Medvedje Brdo*189,06514,138745,9666
SI3000016Zaplana*218,06214,232945,9702
SI3000017Ligojna*138,2514,26149,3208
SI3000019Nemški Rovt126,31113,979846,2731
SI3000020Cerkno - Zakriž*529,67213,967946,1374
SI3000021Podreber - Dvor279,43814,326946,0655
SI3000023Otalež - Lazec*493,813,983946,0841
SI3000024Avče25,07813,691346,1006
SI3000026Ribniška dolina*485,43914,736745,7129
SI3000027Lipovšček5,09913,801446,208
SI3000030Žerjav - Dolina smrti79,93414,867946,4768
SI3000031Pod Bučnico - melišča*4,82313,747446,1691
SI3000032Pri Modreju - melišča*11,65113,754846,1549
SI3000033Pod Mijo - melišča*37,21913,495946,2345
SI3000034Banjšice - travišča*1 166,11613,700446,0451
SI3000038Smrekovško pogorje*84,26614,857546,4189
SI3000042Jezerc pri Logatcu0,33514,219745,948
SI3000043Stahovica - melišča*7,02114,605146,2734
SI3000045Bohinjska Bela - skalovje3,30714,062746,3493
SI3000070Pikrnica - Selčnica*36,36115,017746,5174
SI3000077Kendove robe69,79914,009946,05
SI3000078Jelenk64,1513,989346,0522
SI3000081Jama v Globinah10,16314,055646,0372
SI3000082Ukovnik47,35514,028246,0529
SI3000084Jama pod Lešetnico49,92714,061245,9909
SI3000087Zelenci54,15713,748546,4924
SI3000090Pesjakov buden63,28114,051446,3673
SI3000095Tinetova jama7,2114,959946,2842
SI3000098Mesarska lopa20,97614,901346,3701
SI3000102Ledina na Jelovici*23,1914,109246,2611
SI3000103Blato na Jelovici*29,28714,081246,2891
SI3000107Breznica52,11214,15546,3928
SI3000108Raduha*1 632,78614,747246,4109
SI3000110Ratitovec2 331,314,083346,2269
SI3000119Porezen*849,37313,966146,1841
SI3000124Krasnica*74,85213,812646,1298
SI3000126Nanoščica*771,36914,134245,7858
SI3000127Grahovo ob Bači17,28113,86746,1618
SI3000128Znojile10,8913,914346,1989
SI3000129Rinža*239,17614,821145,6696
SI3000132Peca*393,87714,76146,501
SI3000133Radovna most v Sr. Radovni - jez HE Vintgar43,74914,042446,3819
SI3000136Votla peč11,97914,972446,5462
SI3000140Belški potok*10,99214,86446,5876
SI3000151Kozje stene pri Slivnici19,63614,420345,7976
SI3000158Babja luknja28,44314,390646,1338
SI3000166Razbor*1 449,97815,024246,4632
SI3000167Nadiža s pritoki152,68613,481446,25
SI3000172Zgornja Drava s pritoki*4 682,75115,336746,5847
SI3000173Bloščica*789,43614,531945,7827
SI3000180Rodine103,92214,181246,3823
SI3000182Velka s pritoki*18,03415,281746,549
SI3000189Žejna dolina*54,78214,154645,9583
SI3000196Breginjski Stol*1 600,85713,450646,2738
SI3000199Dolenja vas pri Ribnici13,39514,767745,7004
SI3000209Jama pod Smoganico41,85513,743946,1353
SI3000211Jama na Pucovem kuclu*60,86814,128746,0047
SI3000216Barbarski potok s pritoki*35,31715,109446,5024
SI3000224Huda luknja*3 018,19315,193246,4095
SI3000230Idrijca s pritoki*404,50113,962346,0885
SI3000231Javorniki - Snežnik*44 038,3214,366845,6419
SI3000232Notranjski trikotnik*15 231,614,322745,7752
SI3000236Kobariško blato24,89113,570546,2456
SI3000253Julijske Alpe*74 085,5813,746346,3488
SI3000254Soča z Volarjo*1 411,81413,696646,1982
SI3000255Trnovski gozd - Nanos*53 234,9513,864245,9899
SI3000256Krimsko hribovje - Menišija*20 334,3814,418245,9061
SI3000261Menina*4 177,51414,81146,2551
SI3000263Kočevsko*106 794,215,03545,6178
SI3000264Kamniško - Savinjske Alpe*14 568,0914,605346,354
SI3000270Pohorje*27 568,1115,449446,4814
SI3000271Ljubljansko barje*12 960,5614,445246,0015
SI3000277Podbrdo - skalovje2,41713,94946,2017
SI3000278Pokljuška barja*858,90813,972946,3354
SI3000281Vrhe - povirno barje6,315,032246,493
SI3000285Karavanke*2309014,400146,3859
SI3000291Ljubljanica - Gradaščica - Mali Graben186,57914,560246,0509
SI3000293Jenina*9,53415,111846,4547
SI3000297Mišja dolina*637,25814,586545,8039
SI3000299Pajsarjeva jama23,21514,265245,9998
SI3000309Savinja Grušovlje - Petrovče*464,17515,115246,2423
SI3000310Bezuljak86,56214,376245,834
SI3000311Vitanje - Oplotnica*1 304,47315,298846,3908
SI3000315Žičnica s pritoki*10,89615,402946,3103
SI3000320Tržiščica s pritoki*15,48314,68945,7676
SI3000322Sopot s pritoki*4,80214,863346,3689
SI3000323Cerkniščica*12,80314,492645,8098
SI3000324Črni potok*36,60314,993246,5203
SI3000325Potok Reka s pritoki*11,25214,182645,943
SI3000327Domaček*1,64513,640346,0754
SI3000334Berje - Zasip*168,37714,113946,393
SI3000335Polhograjsko hribovje*2 965,09214,241646,041
SI3000342Cereja*2,80914,631345,8233
SI3000348Bohinjska Bistrica in Jereka*727,2613,933846,2743
SI3000349Peračica*10,90414,227146,3389
SI3000350Mavelščica - povirni del*9,76814,399846,0948
SI3000351Ročevnica*1,06414,283346,3505
SI3000353Ščurkov potok*2,63314,583245,8763
SI3000359Lučnica*8,97314,726346,3334
SI3000360Dreta*14,82914,779146,2829
SI3000363Drameljski potok*3,42615,384246,2889
SI3000372Kanomljica s pritoki*16,18313,931446,0435
SI3000373Kovnišca*2,19614,335546,0325
SI3000374Tičnica*1,65814,318746,0295
SI3000381Slatnik118,57213,996246,2393
SI3000383Jamnikova in Strevčeva peč88,41214,652646,426
SI3000384Huda peč18,83414,680646,4275
SI3000385Robnik26,75714,726746,4428
SKUEV0001Tri peniažky*140,511020,2257148,61786
SKUEV0002Lúky pod Ukorovou12,13020,1312948,6989
SKUEV0003Rimava4,066019,9419448,67222
SKUEV0005Drieňová*30,3015021,9881348,92024
SKUEV0008Repiská*61,82019,3633348,63833
SKUEV0009Koryto*25,056019,457548,61972
SKUEV0011Svetlica1,937022,0502849,18694
SKUEV0013Stráž19,834018,5466748,55028
SKUEV0014Lázky*24,742022,0622249,17639
SKUEV0015Dolna Bukovina*292,654018,9452848,39278
SKUEV0016Košariská*25,05021,9649,23972
SKUEV0018Lúka pod cintorínom4,97020,1083248,68885
SKUEV0021Vinište5,803018,0630648,6475
SKUEV0023Tomov štál*1,534018,5752848,54917
SKUEV0024Hradná dolina*14,352018,0261148,60917
SKUEV0025Vihorlat*229,061022,1166748,89167
SKUEV0035Čebovská lesostep*192,335019,2330648,19778
SKUEV0036Litava*2 629,704019,0933348,225
SKUEV0043Kamenná*823,988021,8752849,28278
SKUEV0044Badínsky prales*154,019019,0519448,68556
SKUEV0045Kopa*90,542019,4572248,60167
SKUEV0046Javorinka*44,311019,4997248,61333
SKUEV0047Dobročský prales203,849019,6848,68139
SKUEV0048Dukla*6 860,582021,8441749,36722
SKUEV0049Alúvium Rieky*13,081022,0944449,13972
SKUEV0050Humenský Sokol*286,612021,9252848,90361
SKUEV0051Kyjovský prales*397,4197022,016348,85163
SKUEV0056Habáňovo*3,319019,6697248,59028
SKUEV0057Rašeliniská Oravskej kotliny*839,56019,7393349,40802
SKUEV0058Tlstá*292,518019,3602848,96083
SKUEV0059Jelšie*28,19019,5692749,03918
SKUEV0060Chraste13,729019,5255649,035
SKUEV0061Demänovská slatina1,666019,5791749,04528
SKUEV0062Príboj*10,126019,2283348,74556
SKUEV0063Ublianka*24,923022,3333348,94194
SKUEV0101Klokočovské rašeliniská*36,72018,5847949,48075
SKUEV0102Čertov*400,755018,2330649,2775
SKUEV0103Čachtické Karpaty*710,5158017,7468148,71175
SKUEV0104Homoľské Karpaty*5 182,636017,1430648,27278
SKUEV0105Spišskopodhradské travertíny*231,31020,7615548,99163
SKUEV0106Muráň*178,823020,4836148,8775
SKUEV0107Spišskopodhradské stráne*55,049020,6944449,01556
SKUEV0108Ordzovianska dubina*216,322020,7836149,04917
SKUEV0109Rajtopíky*256,336020,8647248,99639
SKUEV0110Levočská dubina*600,32020,5602349,04571
SKUEV0111Dravčianska stráň3,291020,4852849,015
SKUEV0112Slovenský raj*16 864,14020,3476248,90731
SKUEV0127Temešská skala*164,205018,4913948,875
SKUEV0128Rokoš*5 666,979018,4122248,76194
SKUEV0130Zobor*1 904,791018,1158348,35806
SKUEV0131Gýmeš*73,407018,2186148,40528
SKUEV0132Kostolianske lúky*4,216018,252548,41861
SKUEV0133Hôrky*82,419018,1886148,48694
SKUEV0134Kulháň*129,16018,0885448,69552
SKUEV0135Bočina*45,18018,0572248,62472
SKUEV0136Dolné lazy7,49018,0771848,63871
SKUEV0137Záhrada*20,0256018,0530448,63417
SKUEV0138Livinská jelšina*13,726018,0838948,72333
SKUEV0139Gánovské slaniská*45,5046020,3480949,02159
SKUEV0140Spišskoteplické slatiny*24,453020,2306649,04399
SKUEV0141Belá*315,655019,8123249,09165
SKUEV0142Hybica*26,018019,870149,06917
SKUEV0143Biely Váh*39,79019,9343849,05377
SKUEV0144Belianske lúky97,75020,3854449,21452
SKUEV0145Medzi bormi*10,2773019,6313949,26916
SKUEV0146Blatá*186,905020,0428249,09247
SKUEV0147Žarnovica*18,293018,8741748,84194
SKUEV0148Vlára*62,272018,0786149,01778
SKUEV0149Mackov bok*3,926019,25548,76167
SKUEV0150Červený grúň*245,438019,4186148,98639
SKUEV0151Pohorelské vrchovisko*20,04020,0230648,85083
SKUEV0152Sliačske travertíny*7,057019,4158349,05611
SKUEV0153Horné lazy38,079019,5994448,81444
SKUEV0154Suchá dolina3,115019,5960548,82955
SKUEV0163Rudava*1 958,66017,228348,52964
SKUEV0164Revúca*35,862019,2766748,98
SKUEV0175Sedliská*44,87017,829448,4512
SKUEV0185Pramene Hruštínky*217,243019,2533349,27861
SKUEV0186Mláčky*402,475019,0266748,66028
SKUEV0187Rašeliniská Oravských Beskýd*130,943019,2552849,50083
SKUEV0188Pilsko*701,079019,3166749,52167
SKUEV0189Babia hora*504,319019,5077849,57111
SKUEV0190Slaná voda*221,605019,4938949,53417
SKUEV0191Rašeliniská Bielej Oravy*39,168019,2880649,46833
SKUEV0192Prosečné*2 300,457019,5041749,17556
SKUEV0193Zimník37,731019,6608349,395
SKUEV0194Hybická tiesňava547,34019,8876649,09082
SKUEV0196Pastierske16,85020,0290249,05154
SKUEV0197Salatín*3 345,004019,3341748,99028
SKUEV0198Zvolen*2 590,065019,2288948,90333
SKUEV0199Plavno52,75019,2397248,73139
SKUEV0200Klenovský Vepor*343,033019,7586148,68722
SKUEV0201Gavurky*68,4214019,1327848,46366
SKUEV0202Trešková25,207020,1494448,66611
SKUEV0203Stolica*2 811,988020,1969448,7625
SKUEV0204Homoľa*22,73020,1916748,83083
SKUEV0205Hubková*2 792,518021,8983348,98278
SKUEV0206Humenská*215,7953021,9453548,91235
SKUEV0207Kamenná Baba*343,443020,9319449,06056
SKUEV0209Morské oko*16 007,5022,2531748,8419
SKUEV0210Stinská*1 526,545022,4966748,99944
SKUEV0211Daňová*898,48021,9594449,3275
SKUEV0212Muteň*33,08020,2727848,59361
SKUEV0216Sitno*935,56018,8773748,39511
SKUEV0221Varínka*118,69018,9327849,23861
SKUEV0222Jelešňa*65,47019,6466349,40771
SKUEV0224Jerenas136,848020,7669448,97333
SKUEV0225Muránska planina*20 257,37019,9980648,76611
SKUEV0228Švihrová*3,77019,771749,11123
SKUEV0229Bukovské vrchy*29 230,78022,3669449,06583
SKUEV0230Makovica*441,622022,0849,02444
SKUEV0231Brekovský hradný vrch*29,6207021,8334948,90153
SKUEV0232Laborec*15,8067021,8583749,3251
SKUEV0233Sútok Udavy s Ílovnicou*21,5656022,0455449,02097
SKUEV0234Ulička*102,886022,4569449,00722
SKUEV0238Veľká Fatra*46 349,42019,0766748,98222
SKUEV0239Kozol*92,873018,7569449,11444
SKUEV0240Kľak*83,37018,6393248,97751
SKUEV0241Svrčinník*219,835018,9961148,8025
SKUEV0243Orava*420,691019,3597249,25806
SKUEV0244Harmanecký Hlboký jarok50,532019,0088948,82056
SKUEV0245Boky*168,043019,0233348,56806
SKUEV0246Šupín12,653019,26548,75194
SKUEV0247Rohy*24,407019,3686148,54361
SKUEV0248Močidlianska skala*204,766019,4019448,60028
SKUEV0249Hrbatá lúčka*180,661019,3936148,64889
SKUEV0250Krivoštianka*707,99021,8868748,89254
SKUEV0251Zázrivské lazy*2 928,145019,1608349,27944
SKUEV0252Malá Fatra*22 253,17019,0480649,19139
SKUEV0253Váh*289,845119,2358949,11765
SKUEV0254Močiar*7,72019,1516749,15361
SKUEV0255Šujské rašelinisko13,015018,6249,06222
SKUEV0256Strážovské vrchy*29 972,99018,4897349,0118
SKUEV0258Tlstý vrch*1 216,32018,8658348,30056
SKUEV0259Stará hora*2 400,183018,9283348,31528
SKUEV0260Mäsiarsky bok*287019,0922448,39808
SKUEV0262Čajkovské bralie*1 620,992018,6047248,32667
SKUEV0263Hodrušská hornatina*10 267,74018,6780648,39028
SKUEV0264Klokoč*2 280,825018,777548,48667
SKUEV0265Suť*9 041,332018,9052848,52667
SKUEV0266Skalka*9 715,062019,0077848,47556
SKUEV0267Biele hory*10 146,07017,3122248,47361
SKUEV0268Buková*9,434017,3677848,53722
SKUEV0271Šándorky*3,1132018,6361848,29928
SKUEV0273Vtáčnik*10 056,59018,5905648,61389
SKUEV0274Baské*4 032,551018,2763948,87694
SKUEV0275Kňaží stôl*4 227,032018,3241748,82972
SKUEV0276Kuchynská hornatina*3 274,964017,2108348,36361
SKUEV0277Nad vinicami0,484017,4263948,50639
SKUEV0278Brezovské Karpaty*2 671,054017,557548,63778
SKUEV0281Tŕstie*28,786019,9891748,65889
SKUEV0282Tisovský kras*1 469,366019,8986148,68028
SKUEV0283Lúky pod Besníkom*83,83020,2202848,85514
SKUEV0284Teplické stráne*352,179020,2886148,60972
SKUEV0285Alúvium Muráňa*224,51020,1443848,6659
SKUEV0286Hornádske vápence*27,77020,6591548,91661
SKUEV0287Galmus*3 200,108020,7786148,89361
SKUEV0288Kysucké Beskydy*7 000,94019,0314649,36979
SKUEV0289Chmúra0,976019,0961149,38333
SKUEV0290Horný tok Hornádu*348,472020,3816748,98722
SKUEV0291Svätojánsky potok*28,858020,7794448,92167
SKUEV0296Turková*403,057019,9313949,02222
SKUEV0297Brezinky*8,445020,1745648,84988
SKUEV0298Brvnište*74,771019,2312848,79216
SKUEV0299Baranovo*861,473019,1369448,7825
SKUEV0300Skribňovo*126,296019,7680648,98611
SKUEV0301Kopec3,761019,2265948,78298
SKUEV0302Ďumbierske Tatry*44 028,46019,4842648,9117
SKUEV0303Alúvium Hrona*225,05020,0261948,83659
SKUEV0304Oravská vodná nádrž*252,114019,5249,42389
SKUEV0305Choč*1 597,98019,3285749,1386
SKUEV0306Pod Suchým hrádkom722,45019,8226349,12032
SKUEV0307Tatry*66 994,27019,9661149,19778
SKUEV0308Machy*165,818019,8983349,12278
SKUEV0309Poprad*44,12020,206549,06138
SKUEV0310Kráľovohoľské Tatry*30 478,97019,9790448,9333
SKUEV0318Pod Bukovou*537,98021,848549,25644
SKUEV0319Poľana*3 071,826019,4866748,68056
SKUEV0320Šindliar*7,688020,917549,04417
SKUEV0321Salvátorské lúky*2,677020,9416749,045
SKUEV0322Fintické svahy*746,515021,2522249,06722
SKUEV0323Demjatské kopce*8,675021,2986149,10972
SKUEV0324Radvanovské skalky*2,593021,4561149,05528
SKUEV0325Medzianske skalky9,496021,4755649,04278
SKUEV0326Strahuľka*1 170,007021,4580648,65472
SKUEV0327Milič*5 113,016021,4608348,57694
SKUEV0328Stredné Pohornádie*7 092,96021,15548,82639
SKUEV0330Dunitová skalka*1,477021,12548,92306
SKUEV0331Čergovský Minčol*4 262,34021,0356349,22447
SKUEV0332Čergov*6 029,045021,1516749,1875
SKUEV0333Beliansky potok2,52020,4180349,20071
SKUEV0334Veľké osturnianske jazero45,516020,2177849,34278
SKUEV0335Malé osturnianske jazerá6,465020,2047249,33972
SKUEV0336Torysa*19,145020,7294449,13917
SKUEV0337Pieniny*1 302,36020,4788349,39134
SKUEV0338Plavečské štrkoviská66,24020,8552949,26662
SKUEV0339Pieninské bradlá*75,499020,5944449,35861
SKUEV0342Drieňovec*206,204020,6797248,63889
SKUEV0343Plešivské stráne*397,485020,40548,57556
SKUEV0344Starovodské jedliny*468,675020,6533348,77667
SKUEV0346Pod Strážnym hrebeňom*178,398020,3902848,56111
SKUEV0348Čierna Moldava*1 894,776020,8005648,68444
SKUEV0349Jasovské dubiny*35,631020,967548,67806
SKUEV0350Brzotínske skaly*436,288020,4894448,59833
SKUEV0351Folkmarská skala*136,768021,0091748,83056
SKUEV0353Plešivská planina*2 860,314020,4348,6225
SKUEV0354Hnilecké rašeliniská*54,482020,5894448,82194
SKUEV0356Horný vrch*6 027,69020,7797248,64111
SKUEV0364Pokoradzské jazierka*62,644020,0272248,42806
SKUEV0366Drienčanský kras*1606020,0666648,5348
SKUEV0367Holubyho kopanice*3 900,06017,7711448,86437
SKUEV0368Brezovská dolina*2,476018,1436149,09139
SKUEV0369Pavúkov jarok*22,4874017,6621248,77152
SKUEV0371Žalostiná*219,503017,4402848,81778
SKUEV0372Krivoklátske lúky*4,33018,1366749,05889
SKUEV0373Krivoklátske bradlá*64,492018,1552849,04111
SKUEV0374Záhradská*9,115017,6866748,83222
SKUEV0375Krasín*64,135018,0061148,95889
SKUEV0376Vršatské bradlá*275,32018,1572249,07556
SKUEV0377Lukovský vrch*215,61017,8655648,88917
SKUEV0378Nebrová*27,77018,123449,11986
SKUEV0379Kobela*6,038017,8365948,77902
SKUEV0380Tematínske vrchy*2 520,314017,9348,65917
SKUEV0381Dielnice*104,823018,8148,96167
SKUEV0382Turiec a Blatnický potok*264,19018,8478448,93051
SKUEV0383Ponická dúbrava13,28019,3080648,69361
SKUEV0384Klenovské Blatá*3,896019,7936148,69389
SKUEV0385Pliškov*45,696022,1383349,14472
SKUEV0386Hostovické lúky*13,3618022,1159949,12954
SKUEV0387Beskyd*5 348,588022,0166749,22083
SKUEV0388Vydrica*7,321017,148,19889
SKUEV0390Pusté pole*90,351021,4408348,9325
SKUEV0397Váh pri Zamarovciach54,558018,0436148,90389
SKUEV0398Slaná*35,231020,4694148,58624
SKUEV0399Bacúšska jelšina*4,544019,8052848,84083
SKUEV0400Detviansky potok*73,166019,4283348,59972
SKUEV0401Dubnícke bane*241,564021,4669448,92944
SKUEV0402Bradlo0020,1836148,62417
SKUEV0503Predhorie*45,288017,3136148,37417
SKUEV0506Orlie skaly*30,5112017,6509848,62688
SKUEV0520Horný tok Myjavy*24,394017,4377848,66667
SKUEV0563Šifflovské*1,883017,4005648,79778
SKUEV0564Dubová*10,086017,7963948,66111
SKUEV0565Prieľačina*36,659017,9905648,70611
SKUEV0566Beckovské Skalice*33,071017,8966748,77528
SKUEV0567Turecký vrch*31,868017,8602848,78417
SKUEV0568Borotová*1,232017,6447248,83
SKUEV0569Považský Inovec*34,477018,0372248,77306
SKUEV0575Prepadlisko*8,065017,9619448,87361
SKUEV0576Tlstá hora*1,145017,8941748,88917
SKUEV0578Jachtár*30,557017,9361148,90722
SKUEV0579Mituchovské*1,469017,9733348,94667
SKUEV0580Dolné Branné*1,343018,0849,02389
SKUEV0581Klapy*6,212018,422549,16139
SKUEV0588Stehlíkovské*7,471017,9102848,98833
SKUEV0589Chynorianský luh46,323018,2666748,62167
SKUEV0590Bielické bahná*2,872018,3447248,62861
SKUEV0593Sokolec224,765018,5433348,5275
SKUEV0638Revištský rybník23,551018,7272248,51444
SKUEV0640Bujačia lúka2,142018,9380648,70611
SKUEV0641Papradnianka*23,935018,3661149,27
SKUEV0642Javornícky hrebeň*1 352,693018,3313949,30278
SKUEV0643Ráztocké penovcové pramenisk*0,714018,4211149,3175
SKUEV0644Petrovička*17,012018,4955649,29361
SKUEV0647Bystrické sihly14,015018,98549,34833
SKUEV0648Príslop*19,179018,9283349,42361
SKUEV0655Predmieranka*23,171018,5830649,43889
SKUEV0657Malý Polom*208,621018,6044449,49833
SKUEV0658Ústie Bielej Oravy*45,931019,4713949,39806
SKUEV0659Koleňová77,561019,2549,40111
SKUEV0660Macangov Beskyd16,098019,1497249,34139
SKUEV0661Hruštínska hoľa*148,64019,2538949,31806
SKUEV0662Vasiľovská hoľa*49,555019,2461149,29417
SKUEV0663Šíp*1 799,213019,1761149,1675
SKUEV0664Uholníky*7,594018,9997249,12472
SKUEV0665Strečnianske meandre Váhu*65,168018,8880649,1625
SKUEV0667Slnečné skaly*87,328018,7177849,145
SKUEV0671Olešnianske rašeliniská*44,955018,6341749,47861
SKUEV0684Jelšovec*6,489019,2769448,66083
SKUEV0694Vrchslatina*17,854019,6305648,6525
SKUEV0695Rohoznianska jelšina*4,5019,7644448,76639
SKUEV0708Primovské skaly*7,606020,38549,01556
SKUEV0709Poš*34,656020,2827849,135
SKUEV0712Osturniansky potok8,178020,2811149,34056
SKUEV0728Podpoľana1,633019,8119448,7575
SKUEV0729Rosiarka6,057019,8247248,71111
SKUEV0730Hodošov les*21,552020,0748,67833
SKUEV0737Palanta*758,626020,917548,63028
SKUEV0754Stebnícka Magura*184,645021,2377849,36528
SKUEV0755Regetovské rašelinisko2,729021,277549,42389
SKUEV0759Horný tok Chotčianky2,557021,7966749,31167
SKUEV0761Vydranka*8,079021,9597249,28
SKUEV0763Horný tok Výravy*18,7277022,0179949,16933
SKUEV0777Starobystrické prenovcové pramenisko*10,29018,9411149,34278
SKUEV0778Lipníkovské79,441017,9348,98722
SKUEV0782Vydrnícka slatina10,665020,4052848,98917
SKUEV0784Mašianské sysľovisko19,13020,5116848,94712
SKUEV0785Havrania dolina*10,72020,4322248,87528
SKUEV0801Kurinov vrch*1,290617,8905348,8786
SKUEV0802Závlačná11,414618,2118549,09612
SKUEV0803Hrehorkové11,684218,2046549,05757
SKUEV0804Javorec34,578217,4059948,77497
SKUEV0805Hájnica52,705617,8685648,81425
SKUEV0806Babiná*39,83218,1790349,03557
SKUEV0807Tomášovica*6,899318,1339248,81592
SKUEV0808Šíravina12,741118,1562748,8586
SKUEV0809Šmatlová20,863318,1967349,09935
SKUEV0810Rúbanice*7,729318,0730348,8211
SKUEV0811Omšenská Baba*269,731218,2338148,90975
SKUEV0812Drietomské bradlo9,796417,9565848,90259
SKUEV0813Trokanovo*8,077818,1551649,09564
SKUEV0826Lomnianska hoľa*109,806619,2701949,35219
SKUEV0828Vahanov*119,809119,4405149,4554
SKUEV0830Polesie*2,762618,8653249,50982
SKUEV0831Zemanovská sihla*9,440618,7513749,44053
SKUEV0832Alúvium Markovho potoka*5,520918,8076249,49889
SKUEV0833Sútok Kysuce s Bystricou*44,8918,8332849,40571
SKUEV0834Ľadonhora*572,885618,861949,28588
SKUEV0835Stredný tok Bystrice*10,894918,92549,34089
SKUEV0836Zákopčianske lúky*23,367818,7325549,37896
SKUEV0838Rakovsko-milošovské rašeliniská*11,518118,7003549,49328
SKUEV0839Kolárovické lúky12,457418,4935649,33718
SKUEV0845Bačkovská dolina*222,921,5661348,76169
SKUEV0847Pozdišovský chrbát*112,151621,8246248,74812
SKUEV0852Váh pri Hlohovci123,655517,80748,48777
SKUEV0853Chtelnické sysľovisko73,217217,5977748,57382
SKUEV0855Dedkovo*15,504319,0600248,77249
SKUEV0856Dolná Zálomská*7,535119,4502248,64521
SKUEV0857Mičinské travertíny*4,07519,2317848,66837
SKUEV0858Horná skala*120,055419,0284748,7049
SKUEV0859Ľubietovské dúbravy*26,480519,367248,75116
SKUEV0860Iliašská dolina*101,393819,1666748,69559
SKUEV0861Riečanské lúky17,168419,0742148,76637
SKUEV0862Predajnianska slatina*19,691419,4851448,80934
SKUEV0863Nad Kostolnicou20,314719,3992348,72548
SKUEV0864Holý vŕšok*36,360519,0532548,72425
SKUEV0868Včelár*19,358918,4774848,45067
SKUEV0871Biely kameň*46,034518,6906448,689
SKUEV0872Jedzina*653,298719,0392548,17157
SKUEV0873Pohronský Inovec*449,054418,4908548,37779
SKUEV0874Člnok*476,786718,3438348,4473
SKUEV0877Malý Bahorec*5,997418,1015848,38733
SKUEV0879Lupka*22,629818,0751548,33873
SKUEV0880Prašická dubina*40,380618,0959248,67779
SKUEV0881Dubnička*196,179618,3144348,7584
SKUEV0883Nitrické vrchy*1 220,55518,4505548,67619
SKUEV0885Meandre Rajčanky2,127518,584848,99076
SKUEV0889Medovarské dubiny*219,571919,0173848,24131
SKUEV0890Pírovské*129,694218,9630448,24452
SKUEV0892Dolný Chlm*50,717418,9804348,66658
SKUEV0893Kunešovské lúky*143,804418,8896348,72611
SKUEV0894Za hôrkou*41,236621,8333449,15342
SKUEV0895Stredný tok Laborca*227,244821,9155949,01334
SKUEV0896Pod Čierťažou*175,469522,0940249,15885
SKUEV0897Belušky*71,75121,9622849,02673
SKUEV0900Uchánok82,630917,4225248,75716
SKUEV0901Havran*370,691717,3570648,76623
SKUEV0902Veterník*21,383617,2326648,81743
SKUEV0903Kyseľová a Mníchova úboč*36,334517,4963648,63886
SKUEV0907Peterklin*94,272517,2313848,44454
SKUEV0911Vrchná hora*6,457417,0471748,26181
SKUEV0918Volovské bučiny*61,022720,5971948,74032
SKUEV0919Kloptaň26,269720,8597748,77757
SKUEV0924Zbojnícka dolina20,457920,8233948,76854
SKUEV0925Aboď91,241420,9837248,7923
SKUEV0926Prostredná dolina*102,103820,9730448,92813
SKUEV0927Hrádok*1,604720,6240649,01315
SKUEV0928Stredný tok Hornádu*295,842920,7829248,9235
SKUEV0929Helcmanovská bučina*23,120520,8407948,8366
SKUEV0930Lúčanská Fatra*1 454,30718,818449,10102
SKUEV0931Kolačkovský potok6,770120,6537549,27247
SKUEV0932Šimonka*2 977,51121,4817448,94888
SKUEV0933Valalská voda*18,499820,7849349,2043
SKUEV0934Gýmešský jarok*40,068321,2983248,90087
SKUEV0936Horný tok Tople*363,532321,366349,23977
SKUEV0937Becherovská tisina*264,799721,2779349,44872
SKUEV0938Rakytová hora*861,20121,5148448,85268
SKUEV0939Horný tok Ondavy*301,042721,6153549,21921
SKUEV0940Hornádske lúky*66,508421,1081348,89308
SKUEV0941Trebejovské skaly*47,246621,2343548,82404
SKUEV0942Bradlové pásmo*50,238120,9577249,1998
SKUEV0943Livovská jelšina*31,883721,092449,27151
SKUEV0944Hornádske meandre*198,332921,3184148,55719
SKUEV0945Trstinné lúky*60,020220,4105949,19018
SKUEV0947Stredný tok Hrona*324,805118,7055848,46975
SKUEV0948Bolerázske sysľovisko56,637417,5315148,45193
SKUEV0950Jordanec*2,464620,3813649,36871
SKUEV0951Stredný tok Popradu265,298720,7433749,28558
SKUEV0952Tvarožecké lúky76,120321,1781449,37755
SKUEV0953Korunkovské lúky49,739721,7536749,19566
SKUEV0954Stredný tok Bodvy51,2720,8961648,58354
SKUEV0956Ľuborečské dubiny*441,245919,5121948,31378
SKUEV0957Uderinky*101,354919,6292548,42679
SKUEV0960Niva Turca137,554518,799648,87023
SKUEV0963Osadská*112,749219,5980249,44964
SKUEV0964Lesnianska hoľa*122,849619,1896149,33215
SKUEV0965Viniansky hradný vrch*51,9521,9509248,82049
SKUEV0966Vinianska stráň*28,480621,9884848,80165
SKUEV0967Modransko-tŕňanské pustáky*352,510517,2814948,33755
SKUEV0968Pod Misárňami3,772221,0834449,20143
SKUEV0969Hradné lúky59,639219,3583248,59655
SKUEV1013Stráž329,038018,5347248,54972
SKUEV1059Jelsie*8,7879019,5667749,03596
SKUEV1149Mackov bok7,76019,2883348,77861
SKUEV1152Sliačske travertíny0,233019,3511149,04806
SKUEV1197Salatín19,078019,3263948,95278
SKUEV1256Strážovské vrchy*268,214018,3555649,00083
SKUEV1267Biele hory*24,269017,2288948,43389
SKUEV1276Kuchynská hornatina*1,453017,1744448,39417
SKUEV1278Brezovské Karpaty*321,84017,5648,61389
SKUEV1297Brezinky0,73020,1236148,8475
SKUEV1302Ďumbierske Tatry*13,088019,5872248,86194
SKUEV1303Alúvium Hrona*246,2981019,4126948,79117
SKUEV1310Kráľovohoľské Tatry*70,935019,8894449,00917
SKUEV1337Pieniny*1 334,09020,5135549,38381
SKUEV1375Krasín*2,167017,9863948,955
SKUEV1387Beskyd*79,001022,0394449,20472
SKUEV1388Vydrica*22,689017,0955648,21694
SKUEV2101Klokočovské rašeliniská*9,313118,5954349,47214
SKUEV2105Spišskopodhradské travertíny*43,228520,7548448,99829
SKUEV2112Slovenský raj*137,586720,3460948,86546
SKUEV2133Hôrky*173,850118,2590548,47802
SKUEV2216Sitno7,723318,9125848,39749
SKUEV2222Jelešňa*93,436619,5979249,41408
SKUEV2231Brekovský hradný vrch11,849221,8242248,90559
SKUEV2240Kľak*13,088118,6365948,96918
SKUEV2284Teplické stráne9,244720,278648,60861
SKUEV2285Alúvium Muráňa*63,213920,2002848,6531
SKUEV2288Kysucké Beskydy*382,340619,0592749,345
SKUEV2304Oravská vodná nádrž*394,774919,6125749,44515
SKUEV2318Pod Bukovou*242,554821,8485549,24482
SKUEV2366Drienčanský kras*1 281,91520,0847148,51104
SKUEV2367Holubyho kopanice*433,795717,8006248,83859
SKUEV2368Brezovská dolina1,246518,1426349,09032
SKUEV2376Vršatské bradlá*59,780918,1742349,08388
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Decyzja Komisji 2004/69/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz obszarów w alpejskim regionie biogeograficznym mających znaczenie dla Wspólnoty (Dz.U. L 14 z 21.1.2004, s. 21).
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/42 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (Dz.U. L 15 z 19.1.2018, s. 351).