Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.455.3/5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Przydział sędziów do izb

(2018/C 455/10)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Na zgromadzeniu ogólnym w dniu 10 października 2018 r. Trybunał podjął decyzję o następującym przydziale sędziów do izb w składzie pięciu sędziów:

Pierwsza izba

J.C. Bonichot, prezes izby,

C. Toader, A. Rosas, L. Bay Larsen i M. Safjan, sędziowie

Druga izba

A. Arabadjiev, prezes izby,

T. von Danwitz, E. Levits, M. Berger, C. Vajda i P.G. Xuereb, sędziowie

Trzecia izba

A. Prechal, prezes izby,

F. Biltgen, J. Malenovský, C.G. Fernlund i L.S. Rossi, sędziowie

Czwarta izba

M. Vilaras, prezes izby,

K. Jürimäe, D. Šváby, S. Rodin i N.J. Piçarra, sędziowie

Piąta izba

E. Regan, prezes izby,

C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič i I. Jarukaitis, sędziowie

Na zgromadzeniu ogólnym w dniu 10 października 2018 r. Trybunał podjął decyzję o następującym przydziale sędziów do izb w składzie trzech sędziów:

Szósta izba

C. Toader, prezes izby,

A. Rosas, L. Bay Larsen i M. Safjan, sędziowie

Siódma izba

T. von Danwitz, prezes izby,

E. Levits, M. Berger, C. Vajda i P.G. Xuereb, sędziowie

Ósma izba

F. Biltgen, prezes izby,

J. Malenovský, C.G. Fernlund i L.S. Rossi, sędziowie

Dziewiąta izba

K. Jürimäe, prezes izby,

D. Šváby, S. Rodin N.J. Piçarra, sędziowie

Dziesiąta izba

C. Lycourgos, prezes izby,

E. Juhász, M. Ilešič i I. Jarukaitis, sędziowie

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.