Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.114.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 kwietnia 2013 r.

Przydział sędziów do izb

(2013/C 114/02)

(Dz.U.UE C z dnia 20 kwietnia 2013 r.)

W związku z objęciem obowiązków przez sędziego C. Wettera, na zgromadzeniu plenarnym w dniu 18 marca 2013 r. Sąd postanowił wprowadzić następujące zmiany do decyzji Sądu z dnia 20 września 2010 r.(1)., z dnia 26 października 2010 r.(2)., z dnia 29 listopada 2010 r.(3)., z dnia 20 września 2011 r.(4)., z dnia 25 listopada 2011 r.(5)., z dnia 16 maja 2012 r.(6)., z dnia 17 września 2012 r.(7)., z dnia 9 października 2012 r.(8). oraz z dnia 29 listopada 2012 r.(9). o przydziale sędziów do izb.

Na okres od dnia 18 marca 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. ustala się następujący przydział sędziów do izb:

Pierwsza izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

J. Azizi, prezes izby, I. Labucka, S. Frimodt Nielsen, D. Gratsias, M. Kancheva i E. Buttigieg, sędziowie.

Pierwsza izba, w składzie trzech sędziów:

J. Azizi, prezes izby;

a) S. Frimodt Nielsen i M. Kancheva, sędziowie;
b) S. Frimodt Nielsen i E. Buttigieg, sędziowie;
c) M Kancheva i E. Buttigieg, sędziowie.

Druga izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

N.J. Forwood, prezes izby, F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka, M. Prek i J. Schwarcz, sędziowie.

Druga izba, w składzie trzech sędziów:

N.J. Forwood, prezes izby; F. Dehousse, sędzia; J. Schwarcz, sędzia.

Trzecia izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

O. Czúcz, prezes izby, I. Labucka, S. Frimodt Nielsen, D. Gratsias, M. Kancheva i E. Buttigieg, sędziowie.

Trzecia izba w składzie trzech sędziów:

O. Czúcz, prezes izby;

1. Labucka, sędzia;

D. Gratsias, sędzia.

Czwarta izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

I. Pelikánová, prezes izby, V. Vadapalas, K. Jürimäe, K. O'Higgins i M. van der Woude, sędziowie.

Czwarta izba w składzie trzech sędziów:

I. Pelikánová, prezes izby;

K. Jürimäe, sędzia;

M. van der Woude, sędzia.

Piąta izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

S. Papasavvas, prezes izby, V. Vadapalas, K. Jürimäe, K. O'Higgins i M. van der Woude, sędziowie.

Piąta izba w składzie trzech sędziów:

S. Papasavvas, prezes izby; V. Vadapalas, sędzia; K. O'Higgins, sędzia.

Szósta izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

H. Kanninen, prezes izby, M.E. Martins Ribeiro, S. Soldevila Fragoso, A. Popescu, G. Berardis i C. Wetter, sędziowie.

Szósta izba w składzie trzech sędziów:

H. Kanninen, prezes izby;

a) S. Soldevila Fragoso i G. Berardis, sędziowie;
b) S. Soldevila Fragoso i C. Wetter, sędziowie;
c) G. Berardis i C. Wetter, sędziowie.

Siódma izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

A. Dittrich, prezes izby, F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka, M. Prek i J. Schwarcz, sędziowie.

Siódma izba w składzie trzech sędziów:

A. Dittrich, prezes izby;

I. Wiszniewska-Białecka, sędzia;

M. Prek, sędzia.

Ósma izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

L. Truchot, prezes izby, M.E. Martins Ribeiro, S. Soldevila Fragoso, A. Popescu, G. Berardis i C. Wetter, sędziowie.

Ósma izba w składzie trzech sędziów:

L. Truchot, prezes izby; M.E. Martins Ribeiro, sędzia; A. Popescu, sędzia.

W okresie od dnia 18 marca 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.:

w pierwszej izbie powiększonej sędziami zasiadającymi wraz z prezesem izby, aby utworzyć skład powiększony, będą dwaj pozostali sędziowie pierwszej izby, przed którą rozpoczęło się rozpoznanie sprawy, czwarty sędzia tej izby oraz jeden z sędziów trzeciej izby w składzie trzech sędziów. Sędziego tego, którym nie może być prezes izby, wyznacza się zgodnie z kolejnością przewidzianą w art. 6 regulaminu postępowania przed Sądem;
w trzeciej izbie powiększonej sędziami zasiadającymi wraz z prezesem izby, aby utworzyć skład powiększony, będą dwaj pozostali sędziowie trzeciej izby, przed którą rozpoczęło się rozpoznanie sprawy, oraz dwaj sędziowie pierwszej izby w składzie złożonym z czterech członków. Tych dwóch sędziów, z których żadnym nie może być prezes izby, wyznacza się zgodnie z kolejnością przewidzianą w art. 6 regulaminu postępowania przed Sądem;
w szóstej izbie powiększonej sędziami zasiadającymi wraz z prezesem izby, aby utworzyć skład powiększony, będą dwaj pozostali sędziowie szóstej izby, przed którą rozpoczęło się rozpoznanie sprawy, czwarty sędzia tej izby oraz jeden z sędziów ósmej izby w składzie trzech sędziów. Sędziego tego, którym nie może być prezes izby, wyznacza się zgodnie z kolejnością przewidzianą w art. 6 regulaminu postępowania przed Sądem;
w ósmej izbie powiększonej sędziami zasiadającymi wraz z prezesem izby, aby utworzyć skład powiększony, będą dwaj pozostali sędziowie ósmej izby, przed którą rozpoczęło się rozpoznanie sprawy, oraz dwaj sędziowie szóstej izby w składzie złożonym z czterech członków. Tych dwóch sędziów, z których żadnym nie może być prezes izby, wyznacza się zgodnie z kolejnością przewidzianą w art. 6 regulaminu postępowania przed Sądem;
w pierwszej izbie w składzie trzech sędziów prezes izby zasiadać będzie kolejno z sędziami wskazanymi w lit. a), b) lub c), w zależności od tego, do którego składu należy sędzia sprawozdawca. W sprawach, w których sędzią sprawozdawcą jest prezes izby, zasiadać on będzie z sędziami każdego z wymienionych składów na zmianę, w kolejności wpisu spraw do rejestru, bez uszczerbku dla powiązania spraw
w szóstej izbie w składzie trzech sędziów prezes izby zasiadać będzie kolejno z sędziami wskazanymi w lit. a), b) lub c), w zależności od tego, do którego składu należy sędzia sprawozdawca. W sprawach, w których sędzią sprawozdawcą jest prezes izby, zasiadać on będzie z sędziami każdego z wymienionych składów na zmianę, w kolejności wpisu spraw do rejestru, bez uszczerbku dla powiązania spraw.
______

(1) Dz.U. C 288 z 23.10.2010, s. 2

(2) Dz.U. C 317 z 20.11.2010, s. 5

(3) Dz.U. C 346 z 18.12.2010, s. 2

(4) Dz.U. C 305 z 15.10.2011, s. 2

(5) Dz.U. C 370 z 17.12.2011, s. 5

(6) Dz.U. C 174 z 16.06.2012. s. 2

(7) Dz.U. C 311 z 13.10.2012, s. 2

(8) Dz.U. C 343 z 10.11.2012, s. 2

(9) Dz.U. C 9 z 12.01.2013, s. 3

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.