Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.172.3

| Akt oczekujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.

Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(2020/C 172/03)

(Dz.U.UE C z dnia 20 maja 2020 r.)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 Okres odniesienia: Kwiecień 2020 r.

Okres zastosowania: Lipiec, Sierpień i Wrzesień 2020 r

kwiecień-20EURBGNCZKDKKHRKHUFPLN
1 EUR =11,9558027,23017,462027,59505356,5124,54505
1 BGN =0,511300113,92283,815333,88335182,2852,32388
1 CZK =0,03672400,071824810,2740350,27892113,09260,166912
1 DKK =0,1340120,2621013,6491611,0178347,77690,609091
1 HRK =0,1316650,2575103,585250,982485146,94010,598423
1 HUF =0,002804950,005485930,07637920,0209310,021303810,0127486
1 PLN =0,2200200,4303145,991161,641791,6710678,43971
1 RON =0,2067500,4043615,629831,542771,5702873,70880,939688
1 SEK =0,0918270,1795962,500470,6852170,69743332,73750,417359
1 GBP =1,142222,2339631,10298,523308,6752407,2175,19146
1 NOK =0,0882970,1726912,404340,6588750,67062131,47900,401315
1 ISK =0,006369430,01245730,1734400,04752880,04837612,270780,028949
1 CHF =0,9482391,8545725,82077,075787,20192338,0594,30979
kwiecień-20RONSEKGBPNOKISKCHF
1 EUR =4,8367610,890010,87548511,32540157,0001,05459
1 BGN =2,473045,568060,4476355,7906780,27410,539210
1 CZK =0,1776250,3999250,0321510,4159145,765670,0387286
1 DKK =0,6481841,459390,1173251,5177421,03990,141327
1 HRK =0,6368311,433830,11527051,4911620,67140,138852
1 HUF =0,01356690,03054600,002455700,03176720,4403780,00295806
1 PLN =1,0641832,396020,1926242,4918134,54310,232030
1 RON =12,251510,1810062,3415232,45970,218036
1 SEK =0,44414710,08039341,0399814,41690,096840
1 GBP =5,5246612,4388112,9361179,3291,20457
1 NOK =0,4270720,9615570,0773028113,86260,093117
1 ISK =0,0308070,0693630,005576340,072136310,00671711
1 CHF =4,5864110,326340,83017010,73919148,8741

Source: ECB

Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.

reference: kwiecień -201 EUR in national currency1 unit of N.C. in EUR
BGN1,955800,511300
CZK27,23010,0367240
DKK7,462020,134012
HRK7,595050,131665
HUF356,5120,00280495
PLN4,545050,220020
RON4,836760,206750
SEK10,890010,091827
GBP0,8754851,14222
NOK11,325400,088297
ISK157,0000,00636943
CHF1,054590,948239

Source: ECB

Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.

1. Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denomino- wanych w jednej walucie na drugą, na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.
2. Okresy odniesienia:
styczeń dla przelicznika stosowanego od dnia 1 kwietnia tego samego roku,
kwiecień dla przelicznika stosowanego od dnia 1 lipca tego samego roku,
lipiec dla przelicznika stosowanego od dnia 1 października tego samego roku,
październik dla przelicznika stosowanego od dnia 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.