Dz.U.UE.C.2018.437.29

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH
Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(2018/C 437/06)

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2018 r.)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: październik 2018 r.

Okres zastosowania: styczeń, luty, marzec 2019 r.

10-2018EURBGNCZKDKKHRKHUFPLN
1 EUR =11,9558025,81947,459747,42451323,8434,30460
1 BGN =0,511300113,20153,814163,79615165,5812,20094
1 CZK =0,03873050,075749110,2889200,28755512,54260,166719
1 DKK =0,1340530,2621813,4611710,9952843,41210,577044
1 HRK =0,1346890,2634253,477601,004746143,61820,579782
1 HUF =0,003087910,006039340,07972810,0230350,022926210,0132922
1 PLN =0,2323100,4543515,998101,732971,7247875,23201
1 RON =0,2143260,4191795,533771,598821,5912669,40810,922587
1 SEK =0,0963030,1883502,486490,7183970,71500431,18720,414547
1 GBP =1,132862,2156529,24988,450858,4109366,8704,87651
1 NOK =0,1054930,2063232,723760,7869480,78323134,16310,454104
1 ISK =0,007436870,01454500,1920160,05547710,05521512,408380,032013
1 CHF =0,8761771,7136322,62246,536066,50518283,7443,77159
10-2018RONSEKGBPNOKISKCHF
1 EUR =4,6657910,383870,8827219,47933134,4651,14132
1 BGN =2,385625,309270,4513354,8467868,75200,583557
1 CZK =0,1807080,4021730,0341880,3671395,207910,0442040
1 DKK =0,6254631,391990,1183311,2707318,02540,152997
1 HRK =0,6284311,398590,11889281,2767618,11100,153724
1 HUF =0,01440760,03206450,002725760,02927130,4152170,00352430
1 PLN =1,0839082,412270,2050652,2021431,23760,265140
1 RON =12,225530,1891902,0316728,81940,244615
1 SEK =0,44933110,08500880,9128912,94940,109913
1 GBP =5,2856911,7635110,7388152,3301,29296
1 NOK =0,4922071,0954230,0931206114,18510,120401
1 ISK =0,0346990,0772230,006564680,070496510,00848786
1 CHF =4,088069,098110,7734208,30557117,8151

Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.

Okres odniesienia: październik-181 EUR w walucie krajowej1 jednostka waluty krajowej w EUR
BGN1,955800,511300
CZK25,81940,0387305
DKK7,459740,134053
HRK7,424510,134689
HUF323,8430,00308791
PLN4,304600,232310
RON4,665790,214326
SEK10,383870,096303
GBP0,8827211,13286
NOK9,479330,105493
ISK134,4650,00743687
CHF1,141320,876177

Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.

1. Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.
2. Okresy odniesienia:
- styczeń dla przelicznika stosowanego od dnia 1 kwietnia tego samego roku,
- kwiecień dla przelicznika stosowanego od dnia 1 lipca tego samego roku,
- lipiec dla przelicznika stosowanego od dnia 1 października tego samego roku,
- październik dla przelicznika stosowanego od dnia 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.