Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.31.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 2007 r.

KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(2007/C 31/03)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: styczeń 2007

Okres zastosowania: kwiecień, maj, czerwiec 2007

(Dz.U.UE C z dnia 13 lutego 2007 r.)

01-2007EURBGNCZKDKKEEKCYPLVLLTLHUF
1 EUR =11,9558027,8402 7,4539015,64660,5784180,6975323,45280253,884
1 BGN =0,511300114,2347 3,811180 8,000100,2957450,3566481,76542129,811
1 CZK =0,03591920,0702509 1 0,267738 0,5620140,02077630,02505480,124022 9,11931
1 DKK =0,1341580,262386 3,73499 1 2,099120,07759940,09357940,463221 34,0605
1 EEK =0,06391160,124998 1,77931 0,476391 10,03696770,04458040,220674 16,2261
1 CYP =1,728853,3812948,131712,886727,050711,205935,96938438,927
1 LVL =1,433632,8038939,912510,686122,43140,82923614,95003363,974
1 LTL =0,2896200,566439 8,06309 2,15880 4,531570,1675210,2020191 73,5298
1 HUF =0,003938810,00770353 0,109657 0,0293595 0,06162900,002278280,002747450,0135999 1
1 MTL =2,329374,5557964,850317,362936,44681,347351,624818,04286591,390
1 PLN =0,2577660,504138 7,17626 1,92136 4,033160,1490960,1798000,890014 65,4425
1 RON =0,2947960,576562 8,20719 2,19738 4,612550,1705150,2056301,017870 74,8439
1 SKK =0,02877650,056281 0,801143 0,214497 0,4502540,01664480,02007250,0993593 7,30587
1 SEK =0,1101380,215407 3,06626 0,820956 1,723280,06370570,07682460,380284 27,9622
1 GBP =1,507372,9481241,965511,235823,58520,8718911,051445,20465382,697
1 NOK =0,1208010,236264 3,36314 0,900442 1,890130,06987380,08426290,417103 30,6695
1 ISK =0,01098600,0214865 0,305854 0,0818889 0,1718940,006354530,007663120,0379326 2,78918
1 CHF =0,6190211,21068017,2337 4,61412 9,685570,3580530,4317872,13736157,159
01-2007MTLPLNRONSKKSEKGBPNOKISKCHF
1 EUR =0,4293003,879493,3921834,7506 9,079540,663407 8,27805 91,02451,61545
1 BGN =0,2195011,983581,7344217,7680 4,642370,339200 4,23256 46,54080,825981
1 CZK =0,01542010,1393480,121844 1,24822 0,326130,0238291 0,297341 3,269530,0580259
1 DKK =0,0575940,5204650,455088 4,66207 1,218090,0890013 1,11057 12,21170,216726
1 EEK =0,02743730,2479450,216800 2,22097 0,5802880,0423994 0,529064 5,817530,103246
1 CYP =0,7421976,707075,8645860,078715,69721,1469314,3115157,3682,79288
1 LVL =0,6154565,561744,8631149,819413,01670,95107811,8676130,4952,31596
1 LTL =0,1243341,123580,9824410,0645 2,629620,192136 2,39749 26,36250,467868
1 HUF =0,001690930,01528060,0133611 0,136876 0,03576260,00261303 0,0326057 0,3585290,00636297
1 MTL =19,036787,9016580,947221,14961,5453219,2827212,0303,76300
1 PLN =0,11065910,874387 8,95752 2,340390,171004 2,13380 23,46300,416409
1 RON =0,1265561,14366110,2443 2,676610,195570 2,44033 26,83370,476229
1 SKK =0,01235370,1116380,0976148 1 0,2612770,0190905 0,238213 2,619360,0464870
1 SEK =0,04728210,4272780,373607 3,82736 10,0730661 0,911725 10,025200,177922
1 GBP =0,6471145,847835,1132752,382113,6862112,4781137,2082,43509
1 NOK =0,05186010,4686480,409780 4,19793 1,096820,0801405 1 10,99590,195149
1 ISK =0,004716310,04262030,0372666 0,381772 0,09974830,00728822 0,0909430 10,0177475
1 CHF =0,2657462,401492,0998321,5114 5,620420,410663 5,12428 56,34611

1. Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na postawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.

2. Okresy odniesienia:

– styczeń dla przelicznika stosowanego od 1 kwietnia tego samego roku,

– kwiecień dla przelicznika stosowanego od 1 lipca tego samego roku,

– lipiec dla przelicznika stosowanego od 1 października tego samego roku,

– październik dla przelicznika stosowanego od 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.