Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.136.2

Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 2004 r.

KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH
Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

Artykuł 107 ust. 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: kwiecień 2004 r.

Okres zastosowania: lipiec, sierpień i wrzesień 2004 r.

EURDKKSEKGBPCZKCYPEEKHUFPLN
EUR-7,443619,165320,66533532,51940,58629915,6466250,4134,75972
DKK0,134343-1,231300,08938344,368760,07876532,1020233,64130,639436
SEK0,1091070,812149-0,07259273,548090,06396921,7071527,32180,519318
GBP1,5030011,187813,7755-48,87670,88120823,5169376,3717,15386
CZK0,03075090,2288980,2818420,0204597-0,01802920,4811477,700430,146366
CYP1,7056212,695915,63251,1348155,4655-26,6871427,1088,11825
EEK0,06391160,4757330,5857710,04252272,078370,0374713-16,00430,304201
HUF0,003993400,02972530,03660080,002656950,1298630,002341330,0624832-0,0190075
PLN0,2100971,563881,925600,1397856,832210,1231793,2873052,6109-
SIT0,004193720,03121640,03843680,002790230,1363770,002458770,06561741,050160,0199609
LVL1,5379211,447714,09551,0232350,01210,90167924,0632385,1147,32005
LTL0,2896162,155792,654420,1926929,418120,1698014,5315072,52361,37849
MTL2,3525517,511521,56191,5652476,50351,3793036,8095589,11011,1975
SKK0,02490590,1853900,2282710,01657080,8099250,01460230,3896936,236770,118545
NOK0,1205170,8970821,104580,08018423,919140,07065901,8856830,17900,573627
ISK0,01141750,08498730,1046450,007596450,3712890,006694050,1786452,859090,0543440
CHF0,6432134,787835,895250,42795220,91690,37711510,0641161,0693,06151
SITLVLLTLMTLSKKNOKISKCHF
EUR238,4520,6502303,452850,42507040,15118,2975887,58501,5547
DKK32,03450,08735410,4638680,05710545,394031,1147311,76650,208863
SEK26,01680,07094460,3767300,04637814,380760,9053249,556130,169628
GBP358,3940,9772975,189640,63888160,347112,4713131,6402,33671
CZK7,332620,01999520,1061780,01307131,234680,2551582,693320,0478083
CYP406,7081,109045,889240,72500668,482314,1525149,3862,65171
EEK15,23990,04155730,2206770,02716692,566120,5303125,597700,0993631
HUF0,9522350,002596630,01378860,001697480,1603390,03313560,3497620,00620852
PLN50,09800,1366110,7254320,08930588,43561,7432918,40130,326636
SIT-0,002726880,01448030,001782620,1683820,03479770,3673070,00651995
LVL366,719-5,310200,65372361,749012,7610134,6982,39099
LTL69,05950,188317-0,12310711,62842,4031125,36600,450264
MTL560,9711,529708,12302-94,457519,5205206,0483,65750
SKK5,938870,01619460,08599650,0105868-0,2066592,181390,0387212
NOK28,73750,07836380,4161270,05122824,83889-10,55550,187367
ISK2,722520,007423990,03942280,004853230,4584240,0947375-0,0177507
CHF153,3750,4182362,220920,27341125,82575,3371156,3358-
1.
Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na postawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.
2.
Okresy odniesienia:

– styczeń dla przelicznika stosowanego od 1 kwietnia tego samego roku,

– kwiecień dla przelicznika stosowanego od 1 lipca tego samego roku,

– lipiec dla przelicznika stosowanego od 1 października tego samego roku,

– październik dla przelicznika stosowanego od 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.