Protokół posiedzenia w dniu 8 października 2020 r - OpenLEX

Protokół posiedzenia w dniu 8 października 2020 r

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.468.646

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2021 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
(2021/C 468/04)

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Ogłoszenie wyników głosowania

3. Wznowienie posiedzenia

4. Walka z praniem pieniędzy w związku z ujawnieniem informacji przez FinCEN (debata)

5. Pierwsza część głosowania

6. Walka z praniem pieniędzy w związku z ujawnieniem informacji przez FinCEN (ciąg dalszy debaty)

7. Wpływ pandemii Covid-19 na placówki opieki długoterminowej (debata)

8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

8.1. Erytrea, sprawa Dawita Isaaka

8.2. Nikaraguańska ustawa o obcych agentach

8.3. Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej

9. Wznowienie posiedzenia

10. Ogłoszenie wyników głosowania

11. Wznowienie posiedzenia

12. Druga część głosowania

13. Wznowienie posiedzenia

14. Ogłoszenie wyników głosowania

15. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

16. Korekty i zamiary głosowania

17. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

Spis treści

18. Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

19. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

20. Składanie dokumentów

21. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów

22. Kalendarz następnych posiedzeń

23. Zamknięcie posiedzenia

24. Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA (Posiedzenia od 5 do 8 października 2020 r.)

1. Rynki instrumentów finansowych ***II

2. Europejscy dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw ***II

3. Zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia ***I

4. Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika i Reunion: podatki pośrednie na rum "tradycyjny" *

5. Podatek AIEM na Wyspach Kanaryjskich *

6. Przedłużenie okresu obowiązywania systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych *

7. Projekt budżetu korygującego nr 7/2020: Aktualizacja dochodów (zasoby własne)

8. Zatwierdzenie powierzenia nowych obowiązków wiceprzewodniczącemu wykonawczemu Komisji Valdisowi Dombrovskisowi

9. Zatwierdzenie powołania Mairead McGuiness na członkinię Komisji Europejskiej

10. Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych

11. Realizacja wspólnej polityki handlowej - sprawozdanie roczne za rok 2018

Spis treści

12. Europejskie prawo o klimacie ***I

13. Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie ***I. ..

14. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2, 3 i art. 112 ust. 4 lit. c): specyfikacje dla ditlenku tytanu (E 171).

15. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2, 3 i art. 112 ust. 4 lit. c): najwyższe dopuszczalne poziomy akryloamidu w niektórych środkach spożywczych dla niemowląt i małych dzieci

16. Europejska strategia leśna - dalsze działania

17. Erytrea, sprawa Dawita Isaaka

18. Nikaraguańska ustawa o obcych agentach

19. Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej

20. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w tunelu pod kanałem La Manche ***I ..

21. Decyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej dotyczącej tunelu pod kanałem La Manche ***I

22. Produkcja ekologiczna: data rozpoczęcia stosowania oraz niektóre inne daty ***I

23. Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

24. Finanse cyfrowe: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów - wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych

25. Dalszy rozwój unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych

26. Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. RC-B9-0312/2020 - Popr. 2

2. RC-B9-0312/2020 - Popr. 3

3. RC-B9-0312/2020 - Ust. 13/1

4. RC-B9-0312/2020 - Ust. 13/2

5. RC-B9-0312/2020 - Popr. 4

6. RC-B9-0312/2020 - Popr. 1

7. RC-B9-0317/2020 - Popr. 5

8. RC-B9-0317/2020 - Popr. 6

9. RC-B9-0317/2020 - Popr. 2

10. RC-B9-0317/2020 - Popr. 3

11. RC-B9-0317/2020 - Popr. 4

12. B9-0324/2020 - Projekt rezolucji

13. RC-B9-0325/2020 - Ust. 1

14. RC-B9-0325/2020 - Ust. 2

15. RC-B9-0325/2020 - Ust. 3

16. RC-B9-0325/2020 - Ust. 4

17. RC-B9-0325/2020 - Ust. 5

18. RC-B9-0325/2020 - Ust. 6

19. RC-B9-0325/2020 - Ust. 7

20. RC-B9-0325/2020 - Ust. 8

21. RC-B9-0325/2020 - Ust. 9

22. RC-B9-0325/2020 - Ust. 10

23. RC-B9-0325/2020 - Ust. 11

24. RC-B9-0325/2020 - Popr. 2

25. RC-B9-0325/2020 - Popr. 3

26. RC-B9-0325/2020 - Ust. 12 742

27. RC-B9-0325/2020 - Ust. 17 743

28. RC-B9-0325/2020 - Ust. 18 745

29. RC-B9-0325/2020 - Ust. 20 746

30. RC-B9-0325/2020 - Ust. 23 748

31. RC-B9-0325/2020 - Ust. 24 749

32. RC-B9-0325/2020 - Motyw A 751

33. RC-B9-0325/2020 - Motyw B 752

34. RC-B9-0325/2020 - Motyw C 754

35. RC-B9-0325/2020 - Motyw D 755

36. RC-B9-0325/2020 - Motyw E 757

37. RC-B9-0325/2020 - Motyw F 758

38. RC-B9-0325/2020 - Motyw G 760

39. RC-B9-0325/2020 - Motyw H 761

40. RC-B9-0325/2020 - Motyw K 763

41. RC-B9-0325/2020 - Motyw L 764

42. B9-0310/2020 - Ust. 1/1 766

43. B9-0310/2020 - Ust. 1/2 768

44. B9-0310/2020 - Ust. 1/3 769

45. B9-0310/2020 - Popr. 1 771

46. B9-0310/2020 - Popr. 2 773

47. B9-0310/2020 - Popr. 3

48. B9-0310/2020 - Ust. 4/1

49. B9-0310/2020 - Ust. 4/2

50. B9-0310/2020 - Ust. 5/1

51. B9-0310/2020 - Ust. 5/2

52. B9-0310/2020 - Ust. 5/3

53. B9-0310/2020 - Ust. 5/4

54. B9-0310/2020 - Ust. 6/1

55. B9-0310/2020 - Ust. 6/2

56. B9-0310/2020 - Popr. 5

57. B9-0310/2020 - Ust. 9/1

58. B9-0310/2020 - Ust. 9/2

59. B9-0310/2020 - Ust. 11/1

60. B9-0310/2020 - Ust. 11/2

61. B9-0310/2020 - Popr. 6

62. B9-0310/2020 - Ust. 18

63. B9-0310/2020 - Ust. 23/1

64. B9-0310/2020 - Ust. 23/2

65. B9-0310/2020 - Motyw P/1

66. B9-0310/2020 - Motyw P/2

67. B9-0310/2020 - Popr. 7

68. RC-B9-0312/2020 - Rezolucja

69. RC-B9-0317/2020 - Rezolucja

70. RC-B9-0325/2020 - Rezolucja

71. C9-0212/2020 - Wniosek Komisji

72. C9-0211/2020 - Wniosek Komisji

73. C9-0286/2020 - Wniosek Komisji

74. B9-0309/2020 - Rezolucja

75. A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík - Rezolucja

76. A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea - Rezolucja

77. B9-0310/2020 - Rezolucja

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.