Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.165E.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2011 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2010 - 2011

Posiedzenie w dniu 7 marca 2011 r.

STRASBURG

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 7 MARCA 2011 R.

Poniedziałek, 7 marca 2011 r.

(2011/C 165 E/01)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK

Przewodniczący

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2011 r.)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.