Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.225.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 7 CZERWCA 2016 R.

(2017/C 225/02)

(Dz.U.UE C z dnia 13 lipca 2017 r.)

Spis treści Strona

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przepisy mające na celu przeciwdziałanie niektórym praktykom unikania opodatkowania * (debata)

3. Rynki instrumentów finansowych ***I - Rynki instrumentów finansowych, nadużycia na rynku oraz rozrachunek papierów wartościowych ***I (debata)

4. Skład Parlamentu

5. Głosowanie

5.1. Wyeliminowanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi: protokół do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

5.2. Jednolite wymagania techniczne dla pojazdów kołowych: porozumienie EKG ONZ *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

5.3. Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

5.4. Wzmocniona współpraca w obszarze ustrojów majątkowych par międzynarodowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

5.5. Wyeliminowanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi: Protokół do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia (współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

5.6. Rynki instrumentów finansowych ***I (głosowanie)

5.7. Rynki instrumentów finansowych, nadużycia na rynku oraz rozrachunek papierów wartościowych ***I (głosowanie)

5.8. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Rimantas Šadžius (głosowanie)

5.9. Sprawozdanie UE za rok 2015 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju (głosowanie)

5.10. Nowy sojusz na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia (głosowanie)

5.11. Ocena międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) (głosowanie)

5.12. Operacje pokojowe - zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej (głosowanie).

5.13. Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności (głosowanie)

5.14. Rozwiązania technologiczne dla zrównoważonego rolnictwa w UE (głosowanie)

5.15. Zwiększanie innowacji i rozwoju gospodarczego w przyszłym zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w Europie (głosowanie)

6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

7. Korekty głosowania i zamiary głosowania

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

9. Stan obecny aspektów zewnętrznych Europejskiego programu w zakresie migracji: ku nowemu porozumieniu w sprawie migracji (debata)

10. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

11. Pakiet dotyczący legalnej migracji - Plan działania w dziedzinie integracji obywateli państw trzecich (debata)

12. Przyjęta decyzja w sprawie europejskiego programu na rzecz nowych umiejętności (debata)

13. Sytuacja w Bangladeszu (debata)

14. Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (zgoda) *** - Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (przystąpienie Chorwacji) *** - Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (rezolucja) (debata)

15. Skład komisji i delegacji

16. Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (debata)

17. Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej - Wprowadzanie na rynek produktów przemysłu kosmicznego - Europejska polityka przemysłowa dotycząca przestrzeni kosmicznej (debata)

18. Porządek obrad następnego posiedzenia

19. Zamknięcie posiedzenia

Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Rimantas Šadžius

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

1. Wyeliminowanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi: protokół do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia ***

2. Jednolite wymagania techniczne dla pojazdów kołowych: porozumienie EKG ONZ ***

3. Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru (przystąpienie Chorwacji) ***

4. Wzmocniona współpraca w obszarze ustrojów majątkowych par międzynarodowych ***

5. Wyeliminowanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi: Protokół do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia (współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych) ***

6. Rynki instrumentów finansowych ***I

7. Rynki instrumentów finansowych, nadużycia na rynku oraz rozrachunek papierów wartościowych ***I.

8. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Rimantas Šadžius

9. Sprawozdanie UE za rok 2015 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju

10. Nowy sojusz na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia

11. Ocena międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR)

12. Operacje pokojowe - zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej

13. Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności

14. Rozwiązania technologiczne dla zrównoważonego rolnictwa w UE

15. Zwiększanie innowacji i rozwoju gospodarczego w przyszłym zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w Europie

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld - Zatwierdzenie

2. A8-0185/2016 - Bernd Lange - Zatwierdzenie

3. A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà - Zatwierdzenie

4. A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada - Zatwierdzenie

5. A8-0198/2016 - Martina Anderson - Zatwierdzenie

6. A8-0126/2016 - Markus Ferber - Rezolucja ustawodawcza

7. A8-0125/2016 - Markus Ferber - Rezolucja ustawodawcza

8. A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda - Rezolucja

9. A8-0169/2016 - Maria Heubuch - Ust. 2/1

10. A8-0169/2016 - Maria Heubuch - Ust. 25/1

11. A8-0169/2016 - Maria Heubuch - Ust. 34 tiret drugie

12. A8-0169/2016 - Maria Heubuch - Rezolucja

13. A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan - Rezolucja

14. A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden - Ust. 9/3

15. A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden - Ust. 18

16. A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden - Rezolucja

17. A8-0173/2016 - Edward Czesak - Rezolucja

18. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Ust. 5/2

19. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Ust. 24/2

20. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Ust. 24/3

21. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Ust. 25

22. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Ust. 27/2

23. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Ust. 27/3

24. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Ust. 28

25. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Ust. 30

26. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Ust. 31/1

27. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Ust. 42/2

28. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Ust. 42/3

29. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Ust. 46

30. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Ust. 47

31. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Ust. 70/2

32. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Ust. 74/1

33. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Ust. 74/2

34. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Motyw B/2

35. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Motyw C/2

36. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Motyw C/3

37. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Motyw I

38. A8-0174/2016 - Anthea McIntyre - Rezolucja

39. A8-0163/2016 - Jan Huitema - Rezolucja

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.