Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.217.18

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 26 MAJA 2016 R.

(2017/C 217/02)

(Dz.U.UE C z dnia 6 lipca 2017 r.)

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Składanie dokumentów

3. Środki mające na celu przeciwdziałanie kryzysowi w sektorze mleczarskim (debata)

4. Strategia jednolitego rynku (debata)

5. Skład Parlamentu

6. Głosowanie

6.1. Waluta wirtualna (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

6.2. Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek władz francuskich - EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

6.3. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Grecji nr EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

6.4. Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Gianluki Buonanno (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

6.5. Środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji * (głosowanie)

6.6. Transatlantyckie przepływy danych (głosowanie)

6.7. Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii (głosowanie)

6.8. Ubóstwo: perspektywa płci (głosowanie)

6.9. Bariery pozataryfowe na jednolitym rynku (głosowanie)

6.10. Strategia jednolitego rynku (głosowanie)

7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

8. Korekty głosowania i zamiary głosowania

9. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

10. Kalendarz następnych posiedzeń

11. Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

1. Waluta wirtualna

2. Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek władz francuskich - EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

3. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Grecji nr EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

4. Wniosek o uchylenie immunitetu Gianluki Buonanno

5. Środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji *

6. Transatlantyckie przepływy danych

7. Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii

8. Ubóstwo: perspektywa płci

9. Bariery pozataryfowe na jednolitym rynku

10. Strategia jednolitego rynku

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. A8-0168/2016 - Jakob von Weizsäcker - Jedno głosowanie

2. A8-0182/2016 - Anneli Jäätteenmäki - Jedno głosowanie

3. A8-0181/2016 - Liadh Ní Riada - Jedno głosowanie

4. A8-0170/2016 - Ska Keller - Popr. 4

5. A8-0170/2016 - Ska Keller - Rezolucja ustawodawcza

6. B8-0622/2016 - Rezolucja

7. RC-B8-0623/2016 - Popr. 2

8. RC-B8-0623/2016 - Popr. 3

9. RC-B8-0623/2016 - Popr. 4

10. RC-B8-0623/2016 - Popr. 5

11. RC-B8-0623/2016 - Popr. 1

12. RC-B8-0623/2016 - Popr. 6

13. RC-B8-0623/2016 - Rezolucja

14. A8-0161/2016 - Theresa Griffin - Ust. 6 lit. c

15. A8-0161/2016 - Theresa Griffin - Ust. 19/2

16. A8-0161/2016 - Theresa Griffin - Ust. 19/3

17. A8-0161/2016 - Theresa Griffin - Ust. 39/1

18. A8-0161/2016 - Theresa Griffin - Ust. 39/2

19. A8-0161/2016 - Theresa Griffin - Ust. 39/3

20. A8-0161/2016 - Theresa Griffin - Ust. 39/4

21. A8-0161/2016 - Theresa Griffin - Ust. 39/5

22. A8-0161/2016 - Theresa Griffin - Ust. 39/6

23. A8-0161/2016 - Theresa Griffin - Ust. 39/7

24. A8-0161/2016 - Theresa Griffin - Ust. 39/8

25. A8-0161/2016 - Theresa Griffin - Ust. 45

26. A8-0161/2016 - Theresa Griffin - Rezolucja

27. A8-0153/2016 - Maria Arena - Ust. 3/2

28. A8-0153/2016 - Maria Arena - Rezolucja

29. A8-0160/2016 - Daniel Dalton - Ust. 1

30. A8-0160/2016 - Daniel Dalton - Ust. 8

31. A8-0160/2016 - Daniel Dalton - Ust. 29

32. A8-0160/2016 - Daniel Dalton - Motyw C

33. A8-0160/2016 - Daniel Dalton - Motyw E

34. A8-0160/2016 - Daniel Dalton - Rezolucja

35. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 4

36. A8-0171/2016 - Lara Comi - Popr. 2

37. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 14/2

38. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 19/4

39. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 21/3

40. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 24/2

41. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 53

42. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 54/2

43. A8-0171/2016 - Lara Comi - Popr. 3

44. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 68/2

45. A8-0171/2016 - Lara Comi - Popr. 4

46. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 71/1

47. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 71/2

48. A8-0171/2016 - Lara Comi - Popr. 5

49. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 82/1

50. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 82/2

51. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 82/3

52. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 82/4

53. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 84/2

54. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 84/3

55. A8-0171/2016 - Lara Comi - Popr. 6

56. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 91/2

57. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 94/2

58. A8-0171/2016 - Lara Comi - Popr. 7

59. A8-0171/2016 - Lara Comi - Ust. 106

60. A8-0171/2016 - Lara Comi - Popr. 1

61. A8-0171/2016 - Lara Comi - Rezolucja

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.