Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.32E.529

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2014 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2013-2014

Posiedzenia od 21 do 24 października 2013 r.

STRASBURG

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

Czwartek, 24 października 2013 r.

(2014/C 32 E/04)

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN

Wiceprzewodniczący

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2014 r.)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.