Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.235.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 23 CZERWCA 2016 R.

(2017/C 235/02)

(Dz.U.UE C z dnia 20 lipca 2017 r.)

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej - Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (debata)

3. Oficjalne powitanie

4. Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej - Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (ciąg dalszy debaty)

5. Uroczyste posiedzenie - Narodowa Władza Palestyńska

6. Oficjalne powitanie

7. Skład Parlamentu

8. Głosowanie

8.1. Mianowanie członków komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (głosowanie)

8.2. Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (porozumienie ramowe) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

8.3. Protokół do układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (rozszerzenie w 2004 r.) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

8.4. Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między WE a Libanem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

8.5. Umowa między UE a Monako dotycząca automatycznej wymiany informacji finansowych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

8.6. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

8.7. Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego (głosowanie końcowe)

8.8. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby (głosowanie końcowe)

8.9. Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych * (głosowanie)

8.10. Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich * (głosowanie)

8.11. Masakry we wschodniej części Konga (głosowanie)

8.12. Działania następcze w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) (głosowanie)

8.13. Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej (głosowanie)

8.14. Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (głosowanie)

9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

10. Korekty głosowania i zamiary głosowania

11. Składanie dokumentów

12. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

14. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

15. Kalendarz następnych posiedzeń

16. Przerwa w obradach

Załącznik 1 - Mianowanie członków komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

1. Mianowanie członków komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania

2. Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (porozumienie ramowe) ***

3. Protokół do układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (rozszerzenie w 2004 r.) ***

4. Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii) *** 40

5. Protokół do Umowy między UE a Monako dotyczący automatycznej wymiany informacji finansowych *

6. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: (wniosek Belgii - EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

7. Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego ***I

8. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby ***I

9. Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych *

10. Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich *

11. Masakry we wschodniej części Konga

12. Działania następcze w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020)

13. Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej

14. Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu - Jedno głosowanie

2. A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu - Jedno głosowanie

3. A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu - Jedno głosowanie

4. A8-0206/2016 - Andreas Schwab - Jedno głosowanie

5. A8-0207/2016 - Victor Negrescu - Jedno głosowanie

6. A8-0367/2015 - Gabriel Mato - Rezolucja ustawodawcza

7. A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa - Rezolucja ustawodawcza

8. A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada - Rezolucja ustawodawcza

9. A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada - Rezolucja ustawodawcza

10. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 51

11. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 55

12. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 56/1

13. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 56/2

14. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 56/3

15. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 57

16. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 58/1

17. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 58/2

18. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 59/1

19. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 59/2

20. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 60

21. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 61

22. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 67/1

23. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 67/2

24. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 69

25. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 71/1

26. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 71/2

27. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 72

28. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 73

29. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 74

30. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 76/1

31. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Ust. 76/2

32. A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski - Rezolucja

33. A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo - Ust. 3/1

34. A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo - Popr. 1

35. A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo - Ust. 21/2

36. A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo - Ust. 23

37. A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo - Ust. 24/2

38. A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo - Ust. 28/3

39. A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo - Ust. 28/4

40. A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo - Ust. 33/2

41. A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo - Popr. 2

42. A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo - Ust. 56/2

43. A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo - Ust. 79

44. A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo - Rezolucja

45. A8-0199/2016 - Markus Pieper - Popr. 1

46. A8-0199/2016 - Markus Pieper - Ust. 8/1

47. A8-0199/2016 - Markus Pieper - Ust. 8/2

48. A8-0199/2016 - Markus Pieper - Popr. 2

49. A8-0199/2016 - Markus Pieper - Ust. 11/1

50. A8-0199/2016 - Markus Pieper - Ust. 11/2

51. A8-0199/2016 - Markus Pieper - Ust. 23

52. A8-0199/2016 - Markus Pieper - Ust. 24

53. A8-0199/2016 - Markus Pieper - Ust. 25

54. A8-0199/2016 - Markus Pieper - Ust. 63

55. A8-0199/2016 - Markus Pieper - Rezolucja

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.