Protokół posiedzenia w dniu 22 października 2020 r - OpenLEX

Protokół posiedzenia w dniu 22 października 2020 r

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.479.1506

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2021 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
(2021/C 479/04)

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Ogłoszenie wyników głosowania

3. Wniosek o uchylenie immunitetu

4. Pierwsza część głosowania

5. Równouprawnienie płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE (debata)

6. Poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa w związku ze sprzedawaniem przestępcom paszportów i wiz UE (debata)

7. Stan unii energetycznej (debata)

8. Dostosowanie Traktatu karty energetycznej do Europejskiego Zielonego Ładu (debata)

9. Nagroda Sacharowa 2020 (ogłoszenie laureata)

10. Dostosowanie Traktatu karty energetycznej do Europejskiego Zielonego Ładu (ciąg dalszy debaty)

11. Wznowienie posiedzenia

12. Ogłoszenie wyników głosowania

13. Wznowienie posiedzenia

14. Druga część głosowania

15. Wznowienie posiedzenia

16. Ogłoszenie wyników głosowania

17. Wznowienie posiedzenia

18. Trzecia część głosowania

19. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

20. Korekty i zamiary głosowania

Spis treści

21. Petycje

22. Procedura zgody (art. 105 Regulaminu)

23. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

24. Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

25. Zmiany tytułów sprawozdań z własnej inicjatywy

26. Składanie dokumentów

27. Porządek obrad następnego posiedzenia

28. Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1114

2. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1174

3. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1175

4. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1176

5. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 563

6. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1307

7. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 832oc1

8. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1308

9. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 961

10. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 567

11. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 962

12. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 832oc3

13. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1309

14. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 963

15. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1310

16. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 964

17. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 832oc4

18. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1177

19. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 734oc1

20. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 965= 1311= 1312oc1=

21. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 571= 734oc2=

22. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1312oc2

23. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 966= 1312oc3=

24. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 572= 734oc3=

25. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 734oc4

26. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1312oc4

27. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 573= 734oc5=

28. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 967

29. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1312oc5

30. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 574= 734oc6=

31. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 968

32. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1312oc6

33. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 575= 734oc7=

34. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 969

35. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 734oc8

36. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 576= 734oc9=

37. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 577= 970= 1312oc7=

38. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1313

39. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 971

40. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 972= 1314=

41. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1315

42. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1316

43. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1317

44. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 973= 1318=

45. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 974= 1319=

46. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 975

47. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1111

48. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1324

49. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 976= 1320=

50. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 591/1

51. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 591/2

52. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1322

53. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 978= 1323=

54. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1112

55. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1113

56. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 835

57. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 836

58. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1153oc1

59. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1325

60. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 619

61. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 979

62. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1143/1

63. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 980= 1326=

64. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 981= 1327=

65. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 982= 1328=

66. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1329

67. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1153oc2

68. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1330

69. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 620= 1153oc3s= 1331=

70. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1332s

71. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1153oc4

72. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 621= 983= 1153oc5= 1333=

73. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 622= 984=

74. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1153oc6=

75. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 623= 985= 1153oc7=

76. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 735°c1

77. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 625= 735°c2=

78. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 626= 735°c3=

79. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 627= 735°c4=

80. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 628= 735°c5=

81. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 631

82. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 736oc2

83. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 632= 736oc3=

84. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 633= 736oc4=

85. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 736oc5=

86. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 634= 736oc6=

87. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 635s= 736oc7s=

88. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 644= 986=

89. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 677

90. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1334

91. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 987= 1335=

92. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 988= 1336=

93. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1337

94. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1338

95. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 989= 1339=

96. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 699

97. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1340

98. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1341

99. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1178

100. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1092= 1146= 1179=

101. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1097= 1125= 1180=

102. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 716

103. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1154/1

104. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1154/2

105. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1142

106. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 725

107. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 844

108. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1342

109. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1155

110. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 776/1

111. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 776/2

112. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 847

113. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 737

114. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1098

115. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 990

116. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 991

117. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1099

118. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 13

119. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 849

120. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 850

121. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 993

122. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 738

123. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 779

124. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 994

125. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 995s

126. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 18/1

127. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 18/2

128. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 851

129. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 727

130. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 852

131. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 853

132. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 781

133. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 854

134. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 996

135. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 782/1

136. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 782/2

137. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 21= 783=

138. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 784

139. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1100

140. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 997

141. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 998s

142. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 855

143. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 728

144. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 785

145. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 999s

146. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 22

147. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 787

148. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1101

149. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 788

150. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 28= 791=

151. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 29

152. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 792

153. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 30s

154. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 33

155. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 729

156. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 794/1

157. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 794/2

158. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 856

159. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 795

160. A9-0179/2020 - Delara Burkhardt - Rezolucja

161. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 1/1

162. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 1/2

163. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 5/1

164. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 5/2

165. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 7/1

166. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 7/2

167. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 9

168. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 11/1

169. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 11/2

170. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 13/1

171. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 13/2

172. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Popr. 2

173. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 16/1

174. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 16/2

175. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 17/1

176. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 17/2

177. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 19/1

178. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 19/2

179. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Popr. 3

180. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Popr. 4

181. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Popr. 5

182. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 29/1

183. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 29/2

184. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 39/1

185. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 39/2

186. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 40/1

187. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 40/2

188. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Ust. 40/3

189. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Popr. 6

190. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Motyw C/1

191. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Motyw C/2

192. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Motyw E/1

193. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Motyw E/2

194. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Motyw G/1

195. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Motyw G/2

196. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Popr. 1

197. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Motyw S

198. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Motyw V/1

199. A9-0145/2020 - Ernest Urtasun - Motyw V/2

200. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 857

201. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1000

202. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 796

203. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1001

204. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1002= 1183=

205. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1003

206. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 797

207. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 858

208. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1004s

209. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 798

210. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 799

211. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 730

212. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 800/1

213. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 800/2

214. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 801

215. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 859

216. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 802/1

217. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 802/2

218. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 803

219. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1144/1

220. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 1144/2

221. A8-0200/2019 - Peter Jahr - Popr. 860

222. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 2-10, 12, 14-18, 23, 25-29, 32, 39-50, 63, 74-75, 78, 80, 83, 85-92, 95-104, 109-110, 121-127, 132, 141, 146-152, 159-182, 203-205

223. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 233

224. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 207

225. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 240

226. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 76

227. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 241

228. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 77

229. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 79s= 242s=

230. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 243+245

231. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 81

232. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 82= 244=

233. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 246

234. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 84s= 247s=

235. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 248

236. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 249

237. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 93

238. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 250

239. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 94

240. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 251

241. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 252

242. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 257

243. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 288

244. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 289

245. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 227

246. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 183= 211oc1= 283oc1=

247. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 290

248. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 211oc2

249. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 283oc2

250. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 184, 185, 186, 187, 188s= 211oc3= 283oc3=

251. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 292

252. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 211oc4

253. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 291

254. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 189 211oc5= 283oc4=

255. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 283oc5

256. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 190, 191= 211oc6s=

257. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 212oc1= 293=

258. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 212oc2= 294=

259. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 228

260. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 213

261. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 259

262. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 258

263. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 260

264. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 298

265. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 261

266. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 262

267. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 202

268. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 230

269. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 263

270. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 264

271. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 284

272. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 231

273. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 232

274. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 13

275. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 299

276. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 209= 285=

277. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 210= 286=

278. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 287

279. A8-0199/2019 - Ulrike Müller - Popr. 31

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.