Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.235.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.

(2017/C 235/01)

(Dz.U.UE C z dnia 20 lipca 2017 r.)

Spis treści

1. Wznowienie sesji

2. Oświadczenia Przewodniczącego

3. Uroczyste posiedzenie - Państwo Izrael

4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

5. Weryfikacja mandatów

6. Skład delegacji

7. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

8. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

9. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

10. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

11. Składanie dokumentów

12. Teksty porozumień przekazane przez Radę

13. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

14. Przesunięcie środków

15. Porządek obrad

16. Masakry we wschodniej części Konga (debata)

17. Zapobieganie radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu (debata)

18. Skład komisji

19. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby (debata)

20. Wpływ sankcji USA na przedsiębiorstwa UE w Iranie (debata)

21. Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych * - Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich * (debata)

22. Działania następcze w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) (debata)

23. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

24. Porządek obrad następnego posiedzenia

25. Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.