Protokół posiedzenia w dniu 21 kwietnia 2009 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.252E.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 października 2009 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2009 - 2010

Posiedzenia od 21 do 24 kwietnia 2009 r.

STRASBURG

Wtorek, 21 kwietnia 2009 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 21 KWIETNIA 2009 R.

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

(2009/C 252 E/01)

(Dz.U.UE C z dnia 22 października 2009 r.)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.