Protokół posiedzenia w dniu 19 października 2021 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.239.16

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 czerwca 2022 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
(2022/C 239/02)

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Kryzys praworządności w Polsce i nadrzędność prawa UE (debata)

3. Pierwsza część głosowania

4. Kryzys praworządności w Polsce i nadrzędność prawa UE (ciąg dalszy debaty)

5. Wznowienie posiedzenia

6. Program prac Komisji na rok 2022 (debata)

7. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 - wszystkie sekcje (debata)

8. Sytuacja w Tunezji (debata)

9. Stosunki polityczne i współpraca między UE a Tajwanem (debata)

10. Wznowienie posiedzenia

11. Ogłoszenie wyników głosowania

12. Wytyczne w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska (debata)

13. Druga część głosowania

14. Wytyczne w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska (ciąg dalszy debaty)

15. Wznowienie posiedzenia

16. Prawo do zdrowego środowiska (debata)

17. Wspólne przedsięwzięcia w ramach programu "Horyzont Europa" * (debata)

18. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

19. Korekty i zamiary głosowania

20. Porządek obrad następnego posiedzenia

21. Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. Projekt budżetu korygującego nr 4/2021: aktualizacja dochodów oraz zmieniona prognoza zasobów własnych i innych dochodów - A9-0268/2021 - Pierre Larrouturou - Projekt rezolucji

2. Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE - Rada i Rada Europejska - A9-0276/2021 - Pascal Durand - Projekt decyzji

3. A9-0276/2021 - Pascal Durand - Projekt rezolucji

4. Podmioty obsługujące kredyty oraz nabywcy kredytów - A9-0003/2021 - Esther de Lange, Irene Tinagli - Odrzucenie - Popr. 3

5. Podmioty obsługujące kredyty oraz nabywcy kredytów - A9-0003/2021 - Esther de Lange, Irene Tinagli - Wstępne porozumienie - Popr. 2

6. Strategia "Od pola do stołu" - A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 9/1

7. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 9/2

8. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 14/1

9. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 14/2

10. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 14/3

11. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 19/1

12. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 19/2

13. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 21/1

14. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 21/2

15. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 29/1

16. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 29/2

17. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 29/3

18. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 44/1

19. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 44/2

20. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 49

21. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 88/1

22. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 88/2

23. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 91/1

24. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 91/2

25. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 94/1

26. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 94/2

27. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 94/3

28. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 97/1

29. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 97/2

30. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 101/1

31. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 101/2

32. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 136

33. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 137

34. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 138/1

35. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Ust. 138/2

36. A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Po motywie A - Popr. 1

37. Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro w 2021 r. - A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Altrernatywny projekt rezolucji - Popr. 8

38. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 1/1

39. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 1/2

40. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 1/3

41. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Po ust. 1 - Popr. 5

42. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Po ust. 1 - Popr. 6

43. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 3

44. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 4/1

45. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 4/2

46. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 4/3

47. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 5/1

48. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 5/2

49. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 5/3

50. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 5/4

51. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 5/5

52. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 5/6

53. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 7/1

54. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 7/2

55. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 7/3

56. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 10/1

57. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 10/2

58. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 10/3

59. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 10/4

60. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 10/5

61. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 11/1

62. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 11/2

63. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 11/3

64. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 12/1

65. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 12/2

66. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 16

67. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 14 - Popr. 2

68. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 14/1

69. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 14/2

70. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 18/1

71. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 18/2

72. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 18/3

73. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 18/4

74. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 20/1

75. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 20/2

76. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 20/3

77. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 20/4

78. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 21/1

79. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 21/2

80. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 22/1

81. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 22/2

82. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 27/1

83. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 27/2

84. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 27/3

85. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Po ust. 28 - Popr. 7

86. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 31

87. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 33

88. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 42

89. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 44/1

90. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 44/2

91. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 45/1

92. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 45/2

93. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 47/1

94. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 47/2

95. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 49/1

96. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 49/2

97. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 49/3

98. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Ust. 51

99. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Po umocowaniu 6 - Popr. 1

100. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Motyw D/1

101. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Motyw D/2

102. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Po motywie E - Popr. 3

103. A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Po motywie E - Popr. 4

104. Ochrona pracowników przez zagrożeniami związanymi z azbestem - A9-0275/2021 - Nikolaj Villumsen - Ust. 3 lit. e) - Popr. 1

105. A9-0275/2021 - Nikolaj Villumsen - Ust 9 - Popr. 3

106. A9-0275/2021 - Nikolaj Villumsen - Ust. 15 - Popr. 4

107. A9-0275/2021 - Nikolaj Villumsen - Ust. 24

108. A9-0275/2021 - Nikolaj Villumsen - Ust. 25 - Popr. 5

109. A9-0275/2021 - Nikolaj Villumsen - Ust. 50/1

110. A9-0275/2021 - Nikolaj Villumsen - Ust. 50/2

111. A9-0275/2021 - Nikolaj Villumsen - Ust. 54 - Popr. 2

112. A9-0275/2021 - Nikolaj Villumsen - Motyw S

113. Europejskie media w dekadzie cyfrowej - A9-0278/2021 - Dace Melbarde - Alternatywny projekt rezolucji - Popr. 1

114. Sytuacja artystów i odbudowa życia kulturalnego w UE - A9-0283/2021 - Monica Semedo - Alternatywny projekt rezolucji - Popr. 1

115. Stosunki polityczne i współpraca między UE a Tajwanem - A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Przed ust.1 - Popr. 4

116. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Przed ust.1 - Popr. 5

117. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Przed ust.1 - Popr. 6

118. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Ust. 1 lit. b) - Popr. 2S

119. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Ust. 1 lit. b)/1

120. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Ust. 1 lit. b)/2

121. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Ust. 1 lit. c) - Popr. 10

122. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Ust. 1 lit. c) - Popr. 15

123. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Ust. 1 po lit. d) - Popr. 13

124. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Ust. 1 po lit. g) - Popr. 12

125. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Ust. 1 lit. h)/1

126. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Ust. 1 lit. h)/2

127. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Ust. 1 lit. h)/3

128. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Ust. 1 lit. i)/1

129. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Ust. 1 lit. i)/2

130. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Ust. 1 lit. j) - Popr. 14

131. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Po ust. 1 - Popr. 7

132. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Po umocowaniu 14 - Popr. 8

133. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Przed motywem A - Popr. 3

134. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Motyw B - Popr. 9

135. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Po motywie B - Popr. 1

136. A9-0265/2021 - Charlie Weimers - Po motywie C - Popr. 11

137. Strategia "Od pola do stołu" - A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann - Projekt rezolucji (cały tekst)

138. Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro w 2021 r. - A9-0274/2021 - Lina Gálvez Muñoz - Projekt rezolucji (komisja EMPL) (cały tekst)

139. Ochrona pracowników przez zagrożeniami związanymi z azbestem - A9-0275/2021 - Nikolaj Villumsen - Projekt rezolucji (cały tekst)

140. Europejskie media w dekadzie cyfrowej - A9-0278/2021 - Dace Melbarde - Projekt rezolucji (komisja CULT) (cały tekst)

141. Skuteczne wykorzystanie przez państwa członkowskie środków finansowych z Funduszu Solidarności UE w sytuacjach klęsk żywiołowych - A9-0273/2021 - Corina Cretu - Projekt rezolucji (cały tekst)

142. Sytuacja artystów i odbudowa życia kulturalnego w UE - A9-0283/2021 - Monica Semedo - Projekt rezolucji (komisja CULT) (cały tekst)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.