Protokół posiedzenia w dniu 16 lutego 2022 r

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.413.455

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 października 2022 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 16 LUTEGO 2022 R.
(2022/C 413/03)

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Ogłoszenie wyników głosowania

3. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze)

4. Stosunki UE-Rosja, bezpieczeństwo europejskie oraz wojskowe zagrożenie dla Ukrainy ze strony Rosji (debata)

5. Pierwsza część głosowania

6. Stosunki UE-Rosja, bezpieczeństwo europejskie oraz wojskowe zagrożenie dla Ukrainy ze strony Rosji (ciąg dalszy debaty)

7. Wznowienie posiedzenia

8. Jedna młodzież, jedna Europa (debata na aktualny temat)

9. Praworządność i konsekwencje wyroku ETS (debata)

10. Ogłoszenie wyników głosowania

11. Praworządność i konsekwencje wyroku ETS (ciąg dalszy debaty)

12. Priorytety UE na 66. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (debata)

13. Druga część głosowania

14. Priorytety UE na 66. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (ciąg dalszy debaty)

15. Zharmonizowane podejście UE do środków dotyczących podróży (debata)

16. Skład komisji i delegacji

17. Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ***II (debata) ..

18. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)

19. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

20. Składanie dokumentów

21. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

22. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

23. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

24. Korekty i zamiary głosowania

25. Porządek obrad następnego posiedzenia

26. Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. Koleje: przedłużenie tymczasowego pobierania opłat - COVID-19 - C9-0001/2022 - Wniosek Komisji

2. Udzielenie pomocy makrofinansowej Ukrainie - C9-0028/2022 - Wniosek Komisji

3. Wdrożenie dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek - A9-0349/2021 - Brando Benifei - Projekt rezolucji

4. Wzmocnienie Europy w walce z chorobami nowotworowymi - A9-0001/2022 - Véronique Trillet-Lenoir - Projekt rezolucji (cały tekst)

5. Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - sprawozdanie roczne za 2021 r. - A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 1 wprowadzenie - Popr. 28

6. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 1 przed tiret 1 - Popr. 29

7. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 1 tiret 1 - Popr. 30

8. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 1 tiret 2/1

9. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 1 tiret 2/2

10. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 1 tiret 3/1

11. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 1 tiret 3/2

12. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 1 tiret 3/3

13. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 1 tiret 3/4

14. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 1 tiret 4 - Popr. 31

15. A9-0354/2021 - David McAllister - Po ust. 1 - Popr. 8

16. A9-0354/2021 - David McAllister - Po ust. 1 śródtytuł 1 - Popr. 32

17. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 2 - Popr. 33

18. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 8 - Popr. 34

19. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 9 - Popr. 35

20. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 14 - Popr. 36

21. A9-0354/2021 - David McAllister - Przed ust. 17 śródtytuł 2/1

22. A9-0354/2021 - David McAllister - Przed ust. 17 śródtytuł 2/2

23. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 17/1

24. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 17/2

25. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 19 - Popr. 37

26. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 20 - Popr. 38

27. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 21 - Popr. 11

28. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 21 - Popr. 39

29. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 22 - Popr. 9

30. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 22 - Popr. 40

31. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 22

32. A9-0354/2021 - David McAllister - Po ust. 22 - Popr. 41

33. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 23/1

34. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 23/2

35. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 23/3

36. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 24/1

37. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 24/2

38. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 25/1

39. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 25/2

40. A9-0354/2021 - David McAllister - Przed ust. 29 śródtytuł 3/1

41. A9-0354/2021 - David McAllister - Przed ust. 29 śródtytuł 3/2

42. A9-0354/2021 - David McAllister - Przed ust. 29 śródtytuł 3/3

43. A9-0354/2021 - David McAllister - Przed ust. 29 śródtytuł 3/4

44. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 29 - Popr. 42

45. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 29/1

46. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 29/2

47. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 29/3

48. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 30 - Popr. 43

49. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 31/1

50. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 31/2

51. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 32/1

52. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 32/2

53. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 33 - Popr. 44

54. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 33/1

55. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 33/2

56. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 33/3

57. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 33/4

58. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 37 - Popr. 12

59. A9-0354/2021 - David McAllister - Po ust. 38 - Popr. 10

60. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 39 - Popr. 13

61. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 39 - Popr. 45

62. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 40 - Popr. 46

63. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 40/1

64. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 40/2

65. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 41 - Popr. 2

66. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 43 - Popr. 3

67. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 43 - Popr. 47

68. A9-0354/2021 - David McAllister - Po ust. 43 - Popr. 5

69. A9-0354/2021 - David McAllister - Po ust. 43 - Popr. 15

70. A9-0354/2021 - David McAllister - Po ust. 43 - Popr. 48/1

71. A9-0354/2021 - David McAllister - Po ust. 43 - Popr. 48/2

72. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 45 - Popr. 16

73. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 45 - Popr. 49

74. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 46 - Popr. 50

75. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 46/1

76. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 46/2

77. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 46/3

78. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 48 - Popr. 17

79. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 49 - Popr. 51/1

80. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 49 - Popr. 51/2

81. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 52 - Popr. 52

82. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 53 - Popr. 53

83. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 54 - Popr. 54

84. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 56 - Popr. 55

85. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 62 - Popr. 6

86. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 63 - Popr. 18

87. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 63 - Popr. 56

88. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 64 - Popr. 57

89. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 65 - Popr. 1

90. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 66 - Popr. 58

91. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 67 - Popr. 59

92. A9-0354/2021 - David McAllister - Ust. 68 - Popr. 7

93. A9-0354/2021 - David McAllister - Po umocowaniu 1 - Popr. 19

94. A9-0354/2021 - David McAllister - Po umocowaniu 3 - Popr. 20

95. A9-0354/2021 - David McAllister - Po umocowaniu 3 - Popr. 21

96. A9-0354/2021 - David McAllister - Motyw B - Popr. 22

97. A9-0354/2021 - David McAllister - Motyw C - Popr. 23

98. A9-0354/2021 - David McAllister - Motyw E - Popr. 24

99. A9-0354/2021 - David McAllister - Po motywie E - Popr. 25

100. A9-0354/2021 - David McAllister - Motyw F - Popr. 26

101. A9-0354/2021 - David McAllister - Motyw I - Popr. 27

102. Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - sprawozdanie roczne za 2021 r. - A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 1 tiret 1 - Popr. 20

103. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 1 tiret 3 - Popr. 21

104. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Po ust. 1 - Popr. 45

105. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 2 - Popr. 46

106. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 3 - Popr. 47

107. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 4 - Popr. 3

108. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Po ust. 6 - Popr. 48

109. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 9 - Popr. 49

110. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Po ust. 9 - Popr. 4

111. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 10 - Popr. 22

112. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Po ust. 16 - Popr. 23

113. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 18 - Popr. 24

114. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 22 - Popr. 25

115. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Po ust. 23 - Popr. 26

116. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 29 - Popr. 27

117. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 34 - Popr. 5

118. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 35 - Popr. 6S

119. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 35 - Popr. 28

120. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 37 - Popr. 29

121. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 39 - Popr. 30

122. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Po ust. 40 - Popr. 7

123. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 43 - Popr. 11

124. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Po ust. 43 - Popr. 15

125. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Po ust. 43 - Popr. 50

126. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 47 - Popr. 8

127. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 57 - Popr. 31

128. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 57

129. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Po ust. 57 - Popr. 9

130. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Po ust. 57 - Popr. 32

131. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 60 - Popr. 33

132. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 60

133. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 62 - Popr. 34S

134. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 62 - Popr. 12

135. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 65 - Popr. 35

136. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 65/1

137. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 65/2

138. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 67 - Popr. 13S= 36S=

139. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 70 - Popr. 37

140. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 74 - Popr. 10

141. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Po ust. 75 - Popr. 38

142. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Po ust. 75 - Popr. 39

143. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Po ust. 78 - Popr. 2

144. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Po ust. 79 - Popr. 40

145. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Po ust. 79 - Popr. 41

146. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 82 - Popr. 16

147. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 82/1

148. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 82/2

149. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 86 - Popr. 1/1

150. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 86 - Popr. 1/2

151. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 86 - Popr. 1/3

152. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 90 - Popr. 51

153. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 90/1

154. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 90/2

155. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 91 - Popr. 17

156. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 91

157. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 95 - Popr. 52

158. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 96 - Popr. 42

159. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Ust. 96 - Popr. 14

160. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Motyw A - Popr. 43

161. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Motyw F - Popr. 18

162. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Po motywie G - Popr. 44

163. A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Motyw H - Popr. 19

164. Prawa człowieka i demokracja na świecie - sprawozdanie roczne za 2021 r. - A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Po ust. 1 - Popr. 3

165. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 2 - Popr. 9

166. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 25 - Popr. 10

167. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 26 - Popr. 11

168. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 40

169. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 49/1

170. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 49/2

171. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 49/3

172. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 54

173. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 56

174. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 57

175. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 60 - Popr. 1

176. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 60/1

177. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 60/2

178. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Po ust. 60 - Popr. 2

179. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Po ust. 65 - Popr. 4

180. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 68

181. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Po ust. 69 - Popr. 12

182. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Po ust. 70 - Popr. 5

183. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 83/1

184. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 83/2

185. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 84/1

186. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 84/2

187. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 84/3

188. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 85 - Popr. 6

189. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 85 - Popr. 13

190. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 88 - Popr. 14

191. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 89 - Popr. 7

192. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 101 - Popr. 8

193. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 102/1

194. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 102/2

195. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Ust. 102/3

196. A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Umocowanie 39

197. Korupcja i prawa człowieka - A9-0012/2022 - Katalin Cseh - Ust. 1 lit. h/1

198. A9-0012/2022 - Katalin Cseh - Ust. 1 lit. h/2

199. A9-0012/2022 - Katalin Cseh - Ust. 1 po lit. h - Popr. 1

200. A9-0012/2022 - Katalin Cseh - Ust. 1 lit. j/1

201. A9-0012/2022 - Katalin Cseh - Ust. 1 lit. j/2

202. A9-0012/2022 - Katalin Cseh - Ust. 1 lit. j/3

203. A9-0012/2022 - Katalin Cseh - Ust. 1 po lit. m - Popr. 2

204. A9-0012/2022 - Katalin Cseh - Ust. 1 lit. u/1

205. A9-0012/2022 - Katalin Cseh - Ust. 1 lit. u/2

206. A9-0012/2022 - Katalin Cseh - Ust. 1 lit. ah/1

207. A9-0012/2022 - Katalin Cseh - Ust. 1 lit. ah/2

208. A9-0012/2022 - Katalin Cseh - Ust. 1 lit. al/1

209. A9-0012/2022 - Katalin Cseh - Ust. 1 lit. al/2

210. A9-0012/2022 - Katalin Cseh - Ust. 1 lit. aq/1

211. A9-0012/2022 - Katalin Cseh - Ust. 1 lit. aq/2

212. Zwalczanie barier pozataryfowych i pozapodatkowych na jednolitym rynku - A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Ust. 1/1

213. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Ust. 1/2

214. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Ust. 2/1

215. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Ust. 2/2

216. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Ust. 12 - Popr. 1

217. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Ust. 14/1

218. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Ust. 14/2

219. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Ust. 14/3

220. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Ust. 14/4

221. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Po ust. 20 - Popr. 2

222. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Ust. 29/1

223. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Ust. 29/2

224. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Ust. 57

225. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Ust. 61/1

226. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Ust. 61/2

227. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Ust. 63 - Popr. 3

228. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Motyw H/1

229. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Motyw H/2

230. A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Motyw J

231. Status europejskich stowarzyszeń transgranicznych i organizacji niekomercyjnych - A9-0007/2022 - Sergey Lagodinsky - Po ust. 8 - Popr. 1

232. A9-0007/2022 - Sergey Lagodinsky - Po ust. 8 - Popr. 2

233. A9-0007/2022 - Sergey Lagodinsky - Załącznik część I art. 5

234. Wzmocnienie pozycji młodzieży w Europie: zatrudnienie i odbudowa społeczna po pandemii - B9-0091/2022 - Ust. 2 - Popr. 8

235. B9-0091/2022 - Ust. 3 - Popr. 9

236. B9-0091/2022 - Ust. 6/1

237. B9-0091/2022 - Ust. 6/2

238. B9-0091/2022 - Ust. 6/3

239. B9-0091/2022 - Ust. 11/1

240. B9-0091/2022 - Ust. 11/2

241. B9-0091/2022 - Ust. 15 - Popr. 10

242. B9-0091/2022 - Ust. 15 - Popr. 3= 14=

243. B9-0091/2022 - Ust. 15 - Popr. 2

244. B9-0091/2022 - Ust. 15 - Popr. 4

245. B9-0091/2022 - Ust. 22 - Popr. 11

246. B9-0091/2022 - Ust. 24 - Popr. 12

247. B9-0091/2022 - Ust. 26/1

248. B9-0091/2022 - Ust. 26/2

249. B9-0091/2022 - Po ust. 26 - Popr. 1

250. B9-0091/2022 - Ust. 29/1

251. B9-0091/2022 - Ust. 29/2

252. B9-0091/2022 - Ust. 30/1

253. B9-0091/2022 - Ust. 30/2

254. B9-0091/2022 - Ust. 32 - Popr. 13

255. B9-0091/2022 - Motyw L - Popr. 5

256. B9-0091/2022 - Motyw P - Popr. 6

257. B9-0091/2022 - Motyw Y - Popr. 7

258. Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - sprawozdanie roczne za 2021 r. - A9-0354/2021 - David McAllister - Projekt rezolucji (cały tekst)

259. Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - sprawozdanie roczne za 2021 r. - A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau - Projekt rezolucji (cały tekst)

260. Prawa człowieka i demokracja na świecie - sprawozdanie roczne za 2021 r. - A9-0353/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos - Projekt rezolucji (cały tekst)

261. Korupcja i prawa człowieka - A9-0012/2022 - Katalin Cseh - Projekt rezolucji (cały tekst)

262. Zwalczanie barier pozataryfowych i pozapodatkowych na jednolitym rynku - A9-0336/2021 - Kosma Złotowski - Projekt rezolucji (cały tekst) 263. Status europejskich stowarzyszeń transgranicznych i organizacji niekomercyjnych - A9-0007/2022 - Sergey Lagodinsky - Projekt rezolucji (cały tekst)

264. Wzmocnienie pozycji młodzieży w Europie: zatrudnienie i odbudowa społeczna po pandemii - B9-0091/2022 - Projekt rezolucji (cały tekst)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.