Protokół posiedzenia w dniu 16 lipca 2014 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.167.24

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 maja 2015 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2014-2015

Posiedzenia od 14 do 17 lipca 2014 r.

STRASBURG

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 16 LIPCA 2014 R.

Środa, 16 lipca 2014 r.

(2015/C 167/03)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ

Przewodniczący

(Dz.U.UE C z dnia 21 maja 2015 r.)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.