Protokół posiedzenia w dniu 15 września 2022 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.108.279

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2023 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 15 WRZEŚNIA 2022 R.
(2023/C 108/04)

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Konsekwencje suszy, pożarów i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych: zwiększenie starań UE w walce ze zmianą klimatu (złożone projekty rezolucji)

3. Sytuacja w Cieśninie Tajwańskiej (złożone projekty rezolucji)

4. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (art. 63 Regulaminu)

5. Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (wersja przekształcona) ***I (debata)

6. Wdrożenie zaktualizowanej nowej strategii przemysłowej dla Europy: dostosowanie wydatków do polityki (debata)

7. Skład Parlamentu

8. Wdrożenie zaktualizowanej nowej strategii przemysłowej dla Europy: dostosowanie wydatków do polityki (ciąg dalszy debaty)

9. Stan Unii MŚP (debata)

10. Wznowienie posiedzenia

11. Głosowanie

11.1. Łamanie praw człowieka w związku z przymusową wywózką cywilów ukraińskich i przymusową adopcją dzieci ukraińskich w Rosji (głosowanie)

11.2. Łamanie praw człowieka w Ugandzie i Tanzanii w związku z inwestycjami w przedsięwzięcia dotyczące paliw kopalnych (głosowanie)

11.3. Nikaragua, zwłaszcza aresztowanie biskupa Ronalda Alvareza (głosowanie)

11.4. Pomoc makrofinansowa dla Ukrainy ***I (głosowanie)

11.5. Istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia (głosowanie)

11.6. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2020-2021 (głosowanie)

11.7. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna w UE: 8. sprawozdanie na temat spójności (głosowanie)

11.8. Regiony przygraniczne UE: "żywe laboratoria" dla integracji europejskiej (głosowanie)

11.9. Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (wersja przekształcona) ***I (głosowanie)

11.10. Wdrożenie zaktualizowanej nowej strategii przemysłowej dla Europy: dostosowanie wydatków do polityki (głosowanie)

11.11. Konsekwencje suszy, pożarów i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych: zwiększenie starań UE w walce ze zmianą klimatu (głosowanie)

11.12. Sytuacja w Cieśninie Tajwańskiej (głosowanie)

12. Wznowienie posiedzenia

13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

14. Katastrofa ekologiczna na Odrze (debata)

15. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

16. Składanie dokumentów

17. Petycje

18. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

19. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

20. Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

21. Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)

22. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów

23. Kalendarz następnych posiedzeń

24. Zamknięcie posiedzenia

25. Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

1. Łamanie praw człowieka w związku z przymusową wywózką cywilów ukraińskich i przymusową adopcją dzieci ukraińskich w Rosji

2. Łamanie praw człowieka w Ugandzie i Tanzanii w związku z inwestycjami w przedsięwzięcia dotyczące paliw kopalnych

3. Nikaragua, zwłaszcza aresztowanie biskupa Ronalda Alvareza

4. Pomoc makrofinansowa dla Ukrainy ***I

5. Istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia

6. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2020-2021

7. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna w UE:

8. sprawozdanie na temat spójności

8. Regiony przygraniczne UE: "żywe laboratoria" dla integracji europejskiej

9. Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych ***I

10. Wdrożenie zaktualizowanej nowej strategii przemysłowej dla Europy: dostosowanie wydatków do polityki

11. Konsekwencje suszy, pożarów i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych: zwiększenie starań UE w walce ze zmianą klimatu

12. Sytuacja w Cieśninie Tajwańskiej

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. Łamanie praw człowieka w związku z przymusową wywózką cywilów ukraińskich i przymusową adopcją dzieci ukraińskich w Rosji - RC-B9-0388/2022 - Ust. 10 - Popr. 4

2. RC-B9-0388/2022 - Ust. 10/1

3. RC-B9-0388/2022 - Ust. 10/2

4. RC-B9-0388/2022 - Ust. 21 - Popr. 6

5. RC-B9-0388/2022 - Motyw Q - Popr. 2

6. Łamanie praw człowieka w Ugandzie i Tanzanii w związku z inwestycjami w przedsięwzięcia dotyczące paliw kopalnych - RC-B9-0409/2022 - Ust. 5

7. RC-B9-0409/2022 - Ust. 6/2

8. RC-B9-0409/2022 - Ust. 6/3

9. RC-B9-0409/2022 - Ust. 6/4

10. RC-B9-0409/2022 - Ust. 6/5

11. RC-B9-0409/2022 - Po ust. 6 - Popr. 5

12. RC-B9-0409/2022 - Po ust. 6 - Popr. 6

13. RC-B9-0409/2022 - Motyw D/2

14. Nikaragua, zwłaszcza aresztowanie biskupa Ronalda Alvareza - RC-B9-0383/2022 - Ust. 11.

15. RC-B9-0383/2022 - Projekt rezolucji (cały tekst)

16. Pomoc makrofinansowa dla Ukrainy - C9-0303/2022 - Art 3 po ust. 4 - Popr. 1

17. C9-0303/2022 - Wniosek Komisji

18. Istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się U A9-0217/2022 - Gwendoline Delbos-Corfield - Alternatywny projekt rezolucji - Popr. 3

19. A9-0217/2022 - Gwendoline Delbos-Corfield - Ust. 5/2

20. A9-0217/2022 - Gwendoline Delbos-Corfield - Projekt rezolucji (cały tekst)

21. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2020-2021 - A9-0224/20 Juan Fernando López Aguilar - Ust. 12/1

22. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Ust. 12/2

23. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Ust. 14

24. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Po ust. 20 - Popr. 6

25. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Po ust. 20 - Popr. 7

26. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Po ust. 21 - Popr. 8

27. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Po ust. 22 - Popr. 9

28. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Ust. 61/1

29. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Ust. 61/2

30. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Ust. 61/3

31. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Ust. 63/1

32. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Ust. 63/2

33. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Ust. 63/3

34. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Ust. 63/4

35. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Po ust. 71 - Popr. 10

36. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Po ust. 71 - Popr. 11

37. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Po ust. 78 - Popr. 12

38. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Po ust. 83 - Popr. 13

39. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Po ust. 86 - Popr. 14

40. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Po ust. 88 - Popr. 15

41. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Po motywie C - Popr. 2

42. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Po motywie C - Popr. 3

43. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Po motywie D - Popr. 4

44. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Po motywie F - Popr. 5

45. A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar - Projekt rezolucji (cały tekst) (komisja LIBE)

46. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna w UE: 8. sprawozdanie na temat spójności - A9-0210/2022 - Constanze Krehl - Projekt rezolucji

47. Regiony przygraniczne UE: "żywe laboratoria" dla integracji europejskiej - A9-0222/2022 - Younous Omarjee - Projekt rezolucji

48. Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych - A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Art. 4 ust. 1 lit. j - Popr. 131

49. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Po art. 4 - Popr. 132

50. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Art. 6 ust. 1 po ppkt i - Popr. 133

51. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Po art. 6 - Popr. 134/1

52. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Po art. 6 - Popr. 134/2

53. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Po art. 6 - Popr. 134/3

54. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Art. 7 ust. 2 akapit 2 - Popr. 135

55. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Art. 20 ust. 4 - Popr. 125

56. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Art. 20 po ust. 4 - Popr. 136

57. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Art. 21 po ust. 3 - Popr. 137

58. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Art. 21 po ust. 6 - Popr. 138

59. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Art. 27 ust. 2 akapit 1 - Popr. 139

60. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Art. 30 ust. 2 lit. a) po ppkt ii - Popr. 140

61. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Art. 44 po ust. 2 - Popr. 141

62. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Art. 44 po ust. 2 - Popr. 142

63. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Motyw 30 - Popr. 144

64. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Motyw 34 - Popr. 124S

65. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Po motywie 34 - Popr. 145

66. A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens - Wniosek Komisji

67. Wdrożenie zaktualizowanej nowej strategii przemysłowej dla Europy: dostosowanie wydatków do polityki - A9-0214/2022 - Tom Berendsen - Projekt rezolucji

68. Konsekwencje suszy, pożarów i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych: zwiększenie starań UE w walce ze zmianą klimatu - RC-B9-0384/2022 - Po ust. 1 - Popr. 4/1

69. RC-B9-0384/2022 - Po ust. 1 - Popr. 4/2

70. RC-B9-0384/2022 - Ust. 4 - Popr. 3

71. RC-B9-0384/2022 - Ust. 24 - Popr. 5

72. RC-B9-0384/2022 - Ust. 30 - Popr. 6

73. RC-B9-0384/2022 - Po ust. 50 - Popr. 2

74. RC-B9-0384/2022 - Ust. 51 - Popr. 1

75. RC-B9-0384/2022 - Projekt rezolucji (cały tekst)

76. Sytuacja w Cieśninie Tajwańskiej - RC-B9-0389/2022 - Przed ust. 1 - Popr. 3

77. RC-B9-0389/2022 - Po ust. 1 - Popr. 4

78. RC-B9-0389/2022 - Ust. 2

79. RC-B9-0389/2022 - Po ust. 2 - Popr. 5

80. RC-B9-0389/2022 - Po ust. 3 - Popr. 6

81. RC-B9-0389/2022 - Po ust. 4 - Popr. 7

82. RC-B9-0389/2022 - Ust. 5

83. RC-B9-0389/2022 - Ust. 6

84. RC-B9-0389/2022 - Ust. 12/1

85. RC-B9-0389/2022 - Ust. 22

86. RC-B9-0389/2022 - Przed motywem A - Popr. 1

87. RC-B9-0389/2022 - Projekt rezolucji (cały tekst)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.