Protokół posiedzenia w dniu 15 stycznia 2014 r. (2014/C 464/03).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.464.129

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 15 STYCZNIA 2014 R.
Środa, 15 stycznia 2014 r.

(2014/C 464/03)

(Dz.U.UE C z dnia 23 grudnia 2014 r.)

Spis treści Strona

1. Otwarcie posiedzenia

2. Składanie dokumentów

3. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

4. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

5. Program działań prezydencji greckiej (debata)

6. Modification de l'ordre du jour

7. Skład Parlamentu

8. Skład komisji i delegacji

9. Skład grup politycznych

10. Głosowanie

10.1. Uprawnienia i zakres odpowiedzialności komisji parlamentarnych (głosowanie)

10.2. Kalendarz sesji Parlamentu na rok 2015 (głosowanie)

10.3. Uchylenie decyzji Rady 2007/124/WE, Euratom *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

10.4. Odnowienie umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między UE i Rosją *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

10.5. Nominały i parametry techniczne monet euro przeznaczonych do obiegu * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

10.6. Przyszłość stosunków UE-ASEAN (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

10.7. Tachografy i przepisy socjalne odnoszące się do transportu drogowego ***II (głosowanie)

10.8. Przyznawanie umów koncesyjnych ***I (głosowanie)

10.9. Zamówienia publiczne ***I (głosowanie)

10.10. Udzielanie zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych ***I (głosowanie)

10.11. Dostęp towarów i usług do rynku wewnętrznego zamówień publicznych ***I (głosowanie)

10.12. Miód ***I (głosowanie)

10.13. Program Herkules III i ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

10.14. Dane statystyczne odnoszące się do handlu towarami między państwami członkowskimi ***I (głosowanie)

10.15. Przestępczość przeciwko dzikiej przyrodzie (głosowanie)

10.16. Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu (głosowanie)

11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

12. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

14. Oficjalne powitanie

15. Przestrzeganie podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE (debata)

16. Przyszłość umowy "bezpiecznej przystani" w świetle sprawy NSA (debata)

17. Obywatelstwo UE na sprzedaż (debata)

18. Sprawozdanie z postępów Serbii w 2013 r. - Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (debata)

19. Sprawozdanie o postępach Islandii w 2012 r. oraz perspektywach powyborczych (debata)

20. Sytuacja w Sudanie Południowym (debata)

21. Modernizacja umowy o wolnym handlu między UE a Meksykiem - Modernizacja układu o wolnym handlu UE-Chile (debata)

22. Porządek obrad następnego posiedzenia

23. Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

1. Uprawnienia i zakres odpowiedzialności komisji parlamentarnych

2. Kalendarz sesji Parlamentu na rok 2015

3. Uchylenie decyzji Rady 2007/124/WE, Euratom ***

4. Odnowienie umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między UE i Rosją ***

5. Nominały i parametry techniczne monet euro przeznaczonych do obiegu *

6. Przyszłość stosunków UE-ASEAN

7. Tachografy i przepisy socjalne odnoszące się do transportu ***II

8. Przyznawanie umów koncesyjnych ***I

9. Zamówienia publiczne ***I

10. Udzielanie zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych ***I

11. Dostęp do towarów i usług do rynku wewnętrznego zamówień ***I

12. Miód ***I

13. Program Herkules III i ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej ***I

14. Dane statystyczne odnoszące się do handlu towarami między państwami członkowskimi ***I

15. Przestępczość przeciwko dzikiej przyrodzie

16. Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. B7-0001/2014 - Popr. 21

2. B7-0001/2014 - Popr. 1/1

3. B7-0001/2014 - Popr. 1/2

4. B7-0001/2014 - Popr. 2

5. B7-0001/2014 - Popr. 3

6. B7-0001/2014 - Ust. 1/2

7. B7-0001/2014 - Popr. 13

8. B7-0001/2014 - Ust. 5

9. B7-0001/2014 - Ust. 5/2

10. A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar - Jedno głosowanie

11. A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès - Jedno głosowanie

12. A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ț icău - Popr. 1

13. A7-0030/2013 - Philippe Juvin - Rezolucja ustawodawcza

14. A7-0007/2013 - Marc Tarabella - Rezolucja ustawodawcza

15. A7-0034/2013 - Marc Tarabella - Rezolucja ustawodawcza

16. A7-0454/2013 - Daniel Caspary - Popr. 94

17. A7-0454/2013 - Daniel Caspary - Zmieniony wniosek

18. A7-0440/2013 - Julie Girling - Popr. 2

19. A7-0440/2013 - Julie Girling - Popr. 3

20. A7-0440/2013 - Julie Girling - Popr. 4

21. A7-0440/2013 - Julie Girling - Popr. 5

22. A7-0440/2013 - Julie Girling - Popr. 6

23. A7-0440/2013 - Julie Girling - Popr. 10

24. A7-0440/2013 - Julie Girling - Popr. 11

25. A7-0440/2013 - Julie Girling - Popr. 24

26. A7-0440/2013 - Julie Girling - Popr. 9 S

27. A7-0440/2013 - Julie Girling - Popr. 20

28. A7-0440/2013 - Julie Girling - Popr. 17

29. A7-0440/2013 - Julie Girling - Popr. 18

30. A7-0440/2013 - Julie Girling - Popr. 19

31. A7-0440/2013 - Julie Girling - Popr. 21

32. A7-0440/2013 - Julie Girling - Popr. 23

33. A7-0440/2013 - Julie Girling - Zmieniony wniosek

34. A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei - Rezolucja ustawodawcza

35. B7-0013/2014 - Ust. 27

36. B7-0013/2014 - Ust. 30/1

37. B7-0013/2014 - Ust. 30/2

38. B7-0013/2014 - Ust. 30/3

39. B7-0013/2014 - Rezolucja

40. A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer - Ust. 57

41. A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer - Ust. 62

42. A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer - Ust. 70

43. A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer - Ust. 77

44. A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer - Ust. 94

45. A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer - Ust. 95

46. A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer - Ust. 133

47. A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer - Ust. 137

48. A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer - Ust. 139

49. A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer - Motyw B

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 15 STYCZNIA 2014

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.