Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.211.85

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 12 MAJA 2016 R.

(2017/C 211/04)

(Dz.U.UE C z dnia 30 czerwca 2017 r.)

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Składanie dokumentów

3. Petycje

4. Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w gastronomii i sprzedaży detalicznej (złożone projekty rezolucji)

5. Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju (złożone projekty rezolucji)

6. Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego (debata)

7. Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu (debata)

8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

8.1. Tatarzy krymscy

8.2. Gambia

8.3. Dżibuti

9. Głosowanie

9.1. Tatarzy krymscy (głosowanie)

9.2. Gambia (głosowanie)

9.3. Dżibuti (głosowanie)

9.4. Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * (głosowanie)8

9.5. Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w gastronomii i sprzedaży detalicznej (głosowanie)

9.6. Status gospodarki rynkowej Chin (głosowanie)

9.7. Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju (głosowanie)

9.8. Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków żywnościowych (głosowanie)

9.9. Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego (głosowanie)

9.10. Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu (głosowanie)

10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

11. Korekty głosowania i zamiary głosowania

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

13. Pożyczki w walutach obcych (debata)

14. Wotum nieufności dla Komisji

15. Pożyczki w walutach obcych (ciąg dalszy debaty)

16. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

17. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

18. Kalendarz następnych posiedzeń

19. Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

1. Tatarzy krymscy

2. Gambia

3. Dżibuti

4. Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania *

5. Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w restauracjach i sprzedaży detalicznej

6. Status gospodarki rynkowej Chin

7. Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju

8. Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków żywnościowych

9. Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego

10. Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. RC-B8-0582/2016 - Ust. 4/2

2. RC-B8-0591/2016 - Rezolucja

3. RC-B8-0594/2016 - Poprawka 1

4. A8-0157/2016 - Dariusz Rosati - Poprawka 41

5. A8-0157/2016 - Dariusz Rosati - Poprawka 42

6. A8-0157/2016 - Dariusz Rosati - Poprawka 47

7. A8-0157/2016 - Dariusz Rosati - Poprawka 43

8. A8-0157/2016 - Dariusz Rosati - Poprawka 44

9. A8-0157/2016 - Dariusz Rosati - Poprawka 39

10. A8-0157/2016 - Dariusz Rosati - Poprawka 46

11. A8-0157/2016 - Dariusz Rosati - Rezolucja ustawodawcza

12. B8-0604/2016 - Rezolucja

13. B8-0605/2016 - Rezolucja

14. RC-B8-0607/2016 - Poprawka 2

15. RC-B8-0607/2016 - Poprawka 6

16. RC-B8-0607/2016 - Poprawka 5

17. RC-B8-0607/2016 - Poprawka 7

18. RC-B8-0607/2016 - Rezolucja

19. B8-0583/2016 - Poprawka 1

20. B8-0545/2016 - Poprawka 3

21. B8-0545/2016 - Poprawka 4

22. B8-0545/2016 - Poprawka 1

23. B8-0545/2016 - Poprawka 8

24. B8-0545/2016 - Ust. 23

25. B8-0545/2016 - Poprawka 16

26. B8-0545/2016 - Ust. 29

27. B8-0545/2016 - Rezolucja

28. A8-0076/2016 - Maria Arena - Ust. 3

29. A8-0076/2016 - Maria Arena - Ust. 7

30. A8-0076/2016 - Maria Arena - Ust. 11/1

31. A8-0076/2016 - Maria Arena - Ust. 11/2

32. A8-0076/2016 - Maria Arena - Ust. 14/2

33. A8-0076/2016 - Maria Arena - Poprawka 6

34. A8-0076/2016 - Maria Arena - Poprawka 8

35. A8-0076/2016 - Maria Arena - Ust. 27/1

36. A8-0076/2016 - Maria Arena - Ust. 27/2

37. A8-0076/2016 - Maria Arena - Ust. 33/2

38. A8-0076/2016 - Maria Arena - Poprawka 1

39. A8-0076/2016 - Maria Arena - Motyw E

40. A8-0076/2016 - Maria Arena - Motyw R/2

41. A8-0076/2016 - Maria Arena - Motyw S

42. A8-0076/2016 - Maria Arena - Rezolucja

43. A8-0144/2016 - Catherine Bearder - Ust. 33/1

44. A8-0144/2016 - Catherine Bearder - Ust. 33/2

45. A8-0144/2016 - Catherine Bearder - Ust. 33/3

46. A8-0144/2016 - Catherine Bearder - Ust. 33/4

47. A8-0144/2016 - Catherine Bearder - Ust. 48/1

48. A8-0144/2016 - Catherine Bearder - Ust. 48/2

49. A8-0144/2016 - Catherine Bearder - Ust. 48/3

50. A8-0144/2016 - Catherine Bearder - Ust. 75

51. A8-0144/2016 - Catherine Bearder - Ust. 78

52. A8-0144/2016 - Catherine Bearder - Rezolucja

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.