Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.181.18

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 12 KWIETNIA 2016 R.

(2017/C 181/02)

(Dz.U.UE C z dnia 8 czerwca 2017 r.)

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia ........................................................................................................

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji) ...................................................................

3. Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji (debata) ..........................................................................................

4. Środki łagodzące kryzys panujący w europejskim sektorze rolnym (debata) ...................

5. Głosowanie ........................................................................................................................

5.1. Produkty pochodzące z niektórych państw AKP ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) ...........................................................................................................

5.2. Umowa partnerska w sprawie połowów z Danią i Grenlandią: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) .....

5.3. Umowa UE-Makau dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) .......................................................................

5.4. Minimalna stawka podstawowa VAT * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) .......

5.5. Porozumienie o współpracy strategicznej między Brazylią a Europolem * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) ..............................................................................

5.6. Wniosek o uchylenie immunitetu Hermanna Winklera (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) ...........................................................................................................

5.7. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza: aspekty związane z rybołówstwem (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) ..............................................

5.8. Zwierzęta hodowlane i ich materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu ***I (głosowanie) ..................................................................................................

5.9. Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji (głosowanie) .......................................................................

5.10. Sprawozdania roczne 2012-2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (głosowanie) ...........................................................................................................

5.11. Program sprawności i wydajności regulacyjnej (głosowanie) ................................

5.12. Poprawa regulacji jednolitego rynku (głosowanie) ................................................

5.13. Zdobywanie wiedzy o UE w szkole (głosowanie) ................................................

5.14. Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym (głosowanie) .....................................................................................

5.15. Rola UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych (głosowanie) .............................................................

5.16. Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach zależnych od rybołówstwa (głosowanie) ...........................................................................................................

5.17. Zewnętrzny wymiar WPRyb, w tym umowy w sprawie połowów (głosowanie) .

6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania ...................................................................................

7. Korekty głosowania i zamiary głosowania ........................................................................

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia .........................................................

9. Walka z terroryzmem w związku z niedawnymi zamachami terrorystycznymi (debata) ..

10. Skuteczność obecnych środków służących zwalczaniu uchylania się od opodatkowania i prania pieniędzy w świetle niedawnej afery "Panama papers" (debata) .........................

11. Sprostowania (art. 231 Regulaminu) .................................................................................

12. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu) ................................................................

13. Przyjęte decyzje dotyczące przejrzystości podatku publicznego (debata) ........................

14. Zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (artykuł 36 TUE) (debata) .............................................................................................................................

15. Sytuacja w Górskim Karabachu (debata) ..........................................................................

16. Porozumienie polityczne i o współpracy UE-Kuba (debata) ............................................

17. UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu - świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony (debata) ....................................................................................

18. Realizacja i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej (debata) .................................

19. Porządek obrad następnego posiedzenia ...........................................................................

20. Zamknięcie posiedzenia ....................................................................................................

LISTA OBECNOŚCI ..................................................................................................................

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA .........................................................................................................

1. Produkty pochodzące z niektórych państw AKP ***I .....................................................

2. Umowa partnerska w sprawie połowów z Danią i Grenlandią: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa *** ..........................................................................

3. Umowa UE-Makau dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *** ..............

4. Minimalna stawka podstawowa VAT * ............................................................................

5. Porozumienie o współpracy strategicznej między Brazylią a Europolem * ......................

6. Wniosek o uchylenie immunitetu Hermanna Winklera .....................................................

7. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza: aspekty związane z rybołówstwem ...................................................................................................................

8. Zwierzęta hodowlane i ich materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu ***I .......

9. Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji ........................................................................................................

10. Sprawozdania roczne 2012-2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności .............

11. Program sprawności i wydajności regulacyjnej .................................................................

12. Poprawa regulacji jednolitego rynku .................................................................................

13. Zdobywanie wiedzy o UE w szkole .................................................................................

14. Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym ......................................................................................................................

15. Rola UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych ..................................................................................................................

16. Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach zależnych od rybołówstwa ................

17. Zewnętrzny wymiar WPRyb, w tym umowy w sprawie połowów ..................................

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH .....................................................................................

1. A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa - Jedno głosowanie ......................................................

2. A8-0067/2016 - Marco Affronte - Jedno głosowanie .......................................................

3. A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch - Jedno głosowanie .............................................

4. A8-0063/2016 - Peter Simon - Jedno głosowanie .............................................................

5. A8-0070/2016 - Claude Moraes - Jedno głosowanie ........................................................

6. A8-0042/2016 - Norica Nicolai - Jedno głosowanie .........................................................

7. A8-0288/2015 - Michel Dantin - Rezolucja ustawodawcza .............................................

8. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Popr. 1 .........................................

9. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Popr. 2 .........................................

10. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Popr. 3 .........................................

11. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Ust. 23 .........................................

12. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Ust. 38 .........................................

13. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Ust. 46 .........................................

14. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Popr. 27 .......................................

15. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Popr. 4 .........................................

16. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Popr. 5 .........................................

17. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Popr. 6 .........................................

18. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Ust. 80 .........................................

19. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Popr. 7 .........................................

20. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Popr. 34 .......................................

21. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Popr. 35 .......................................

22. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Popr. 8 .........................................

23. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Popr. 38 .......................................

24. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Ust. 123 .......................................

25. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Popr. 21 .......................................

26. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Popr. 22 .......................................

27. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Popr. 23 .......................................

28. A8-0066/2016 - Roberta Metsola i Kashetu Kyenge - Rezolucja .....................................

29. A8-0301/2015 - Sajjad Karim - Rezolucja ........................................................................

30. A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann - Rezolucja ...................................................

31. A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - Ust. 3 ..............................................................

32. A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - Ust. 16 ............................................................

33. A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - Ust. 27 ............................................................

34. A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - Ust. 28 ............................................................

35. A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - Ust. 29 ............................................................

36. A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - Ust. 35 ............................................................

37. A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - Ust. 65/1 .........................................................

38. A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - Ust. 65/2 .........................................................

39. A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - Ust. 68 ............................................................

40. A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - Rezolucja ........................................................

41. A8-0021/2016 - Damian Drăghici - Popr. 1 ......................................................................

42. A8-0021/2016 - Damian Drăghici - Ust. 4 ........................................................................

43. A8-0021/2016 - Damian Drăghici - Ust. 13 ......................................................................

44. A8-0021/2016 - Damian Drăghici - Ust. 22 ......................................................................

45. A8-0021/2016 - Damian Drăghici - Ust. 45/2 ...................................................................

46. A8-0021/2016 - Damian Drăghici - Rezolucja komisji CULT ..........................................

47. A8-0049/2016 - Ernest Maragall - Ust. 2 ..........................................................................

48. A8-0049/2016 - Ernest Maragall - Ust. 4 ..........................................................................

49. A8-0049/2016 - Ernest Maragall - Popr. 1 ........................................................................

50. A8-0049/2016 - Ernest Maragall - Ust. 20/2 .....................................................................

51. A8-0049/2016 - Ernest Maragall - Ust. 27 ........................................................................

52. A8-0049/2016 - Ernest Maragall - Ust. 60/1 .....................................................................

53. A8-0049/2016 - Ernest Maragall - Ust. 60/2 .....................................................................

54. A8-0049/2016 - Ernest Maragall - Ust. 62 ........................................................................

55. A8-0049/2016 - Ernest Maragall - Ust. 65 ........................................................................

56. A8-0049/2016 - Ernest Maragall - Rezolucja ....................................................................

57. A8-0027/2016 - Sylvie Goulard - Rezolucja .....................................................................

58. A8-0044/2016 - Ruža Tomašić - Rezolucja .......................................................................

59. A8-0052/2016 - Linnéa Engström - Rezolucja ..................................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.