Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.211.52

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 11 MAJA 2016 R.

(2017/C 211/03)

(Dz.U.UE C z dnia 30 czerwca 2017 r.)

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

3. Składanie dokumentów

4. Przesunięcie środków

5. Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) ***II (debata)

6. Wjazd i pobyt obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, wymiany młodzieży szkolnej oraz podjęcia pracy w charakterze au pair ***II (debata)

7. Głosowanie

7.1. Wyłączenia w odniesieniu do podmiotów prowadzących handel towarami ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

7.2. Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) ***II (głosowanie)

7.3. Wjazd i pobyt obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, wymiany młodzieży szkolnej oraz podjęcia pracy w charakterze au pair ***II (głosowanie)

7.4. Przyspieszenie wdrażania polityki spójności (głosowanie)

8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

11. Komunikat Przewodniczącego

12. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

13. Skład grup politycznych

14. Decyzja przyjęta w sprawie reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego (debata)

15. Przywrócenie w pełni funkcjonującego systemu Schengen (debata)

16. Postępy Turcji w spełnianiu wymogów programu liberalizacji reżimu wizowego (debata)

17. Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * (debata)

18. Zwalczanie nierówności w celu pobudzenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE sprzyjającego włączeniu społecznemu (debata)

19. Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków żywnościowych (debata)

20. Skład komisji i delegacji

21. Sektor hydroelektryczny w Europie (debata)

22. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

23. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

24. Porządek obrad następnego posiedzenia

25. Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

1. Wyłączenia w odniesieniu do podmiotów prowadzących handel towarami ***I

2. Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) ***II

3. Wjazd i pobyt obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair ***II

4. Przyspieszenie wdrażania polityki spójności

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. A8-0064/2016 - Sander Loones - Jedno głosowanie

2. A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra - Poprawka 1

3. A8-0166/2016 - Cecilia Wikström - Poprawka 1=2

4. B8-0562/2016 - Ust. 6/2

5. B8-0562/2016 - Motyw B/2

6. B8-0562/2016 - Rezolucja

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.