Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.77E.18

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 marca 2012 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2011-2012

Posiedzenia od 30 listopada i 1 grudnia 2011 r.

BRUKSELA

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 1 GRUDNIA 2011 R.

Czwartek, 1 grudnia 2011 r.

(2012/C 77 E/02)

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA

Wiceprzewodnicząca

(Dz.U.UE C z dnia 16 marca 2012 r.)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.