Protokół.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.241E.15

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 października 2009 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2009 - 2010

Posiedzenia z 1 i 2 kwietnia 2009 r.

BRUKSELA

PROTOKÓŁ

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Czwartek, 2 kwietnia 2009 r

(2009/C 241 E/02)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Wiceprzewodniczący.

(Dz.U.UE C z dnia 8 października 2009 r.)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.