Produkty lecznicze - Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych przez państwa EFTA należące do EOG w pierwszym półroczu 2017 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.205.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.

Produkty lecznicze - Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych przez państwa EFTA należące do EOG w pierwszym półroczu 2017 r.

(2018/C 205/05)

Podkomitet I ds. Swobodnego Przepływu Towarów

Do wiadomości Wspólnego Komitetu EOG

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2018 r.)

W nawiązaniu do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 74/1999 z dnia 28 maja 1999 r. Wspólnemu Komitetowi EOG przekazuje się celem przyjęcia do wiadomości na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2017 r. następujące wykazy dotyczące pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 r.:

Załącznik I Wykaz nowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Załącznik II Wykaz odnowionych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Załącznik III Wykaz przedłużonych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Załącznik IV Wykaz wycofanych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Załącznik V Wykaz zawieszonych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Wykaz nowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 r. udzielono następujących pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w państwach EFTA należących do EOG:
Numer EUProduktPaństwoData udzielenia pozwolenia
EU/1/11/699Fampyra (zmiana na bezwarunkowe pozwolenie)Liechtenstein30.6.2017
EU/1/12/771Zoledronsäure TevaLiechtenstein30.6.2017
EU/1/15/1049CystadropsLiechtenstein28.2.2017
EU/1/15/1049CystadropsNorwegia27.1.2017
EU/1/15/1049CYSTADROPSIslandia30.1.2017
EU/1/15/1078NatparLiechtenstein30.4.2017
EU/1/15/1078NatparNorwegia10.5.2017
EU/1/15/1078NatparIslandia15.5.2017
EU/1/16/1086TAGRISSO (zmiana na bezwarunkowe pozwolenie)Liechtenstein30.4.2017
EU/1/16/1110kwas chenodeoksycholowy LeadiantNorwegia20.4.2017
EU/1/16/1110Chenodeoxycholic acid LeadiantLiechtenstein30.6.2017
EU/1/16/1110Chenodeoxycholic acid LeadiantIslandia9.5.2017
EU/1/16/1133Emtricitabine/Tenofovir disoproxil MylanLiechtenstein28.2.2017
EU/1/16/1133Emtricitabine/Tenofovir disoproxil MylanNorwegia16.1.2017
EU/1/16/1133Emtricitabine/Tenofovir disoproxil MylanIslandia5.1.2017
EU/1/16/1139OCALIVALiechtenstein30.4.2017
EU/1/16/1140Darunavir MylanLiechtenstein28.2.2017
EU/1/16/1140Darunavir MylanNorwegia16.1.2017
EU/1/16/1140Darunavir MylanIslandia11.1.2017
EU/1/16/1150RekovelleNorwegia6.1.2017
EU/1/16/1150REKOVELLEIslandia4.1.2017
EU/1/16/1152RoteasLiechtenstein30.4.2017
EU/1/16/1152RoteasNorwegia10.5.2017
EU/1/16/1152RoteasIslandia10.5.2017
EU/1/16/1153Tadalafil GenericsLiechtenstein28.2.2017
EU/1/16/1153Tadalafil GenericsNorwegia24.1.2017
EU/1/16/1153Tadalafil GenericsIslandia13.1.2017
EU/1/16/1154VemlidyLiechtenstein28.2.2017
EU/1/16/1154VemlidyNorwegia1.2.2017
EU/1/16/1154VemlidyIslandia13.1.2017
EU/1/16/1156ZINPLAVALiechtenstein28.2.2017
EU/1/16/1156ZINPLAVANorwegia26.1.2017
EU/1/16/1156ZinplavaIslandia24.1.2017
EU/1/16/1157SuliquaLiechtenstein28.2.2017
EU/1/16/1157SuliquaNorwegia25.1.2017
EU/1/16/1157SuliquaIslandia24.1.2017
EU/1/16/1158AFSTYLALiechtenstein28.2.2017
EU/1/16/1158AFSTYLANorwegia11.1.2017
EU/1/16/1158AfstylaIslandia11.1.2017
EU/1/16/1159TerrosaLiechtenstein28.2.2017
EU/1/16/1159TerrosaNorwegia11.1.2017
EU/1/16/1159TerrosaIslandia11.1.2017
EU/1/16/1160FiaspLiechtenstein28.2.2017
EU/1/16/1160FiaspNorwegia25.1.2017
EU/1/16/1160FiaspIslandia23.1.2017
EU/1/16/1161MovymiaLiechtenstein28.2.2017
EU/1/16/1161MovymiaNorwegia26.1.2017
EU/1/16/1161MovymiaIslandia24.1.2017
EU/1/16/1162LusdunaLiechtenstein28.2.2017
EU/1/16/1162LusdunaNorwegia19.1.2017
EU/1/16/1162LusdunaIslandia12.1.2017
EU/1/16/1163SOLYMBICLiechtenstein30.4.2017
EU/1/16/1163SOLYMBICNorwegia6.4.2017
EU/1/16/1163SolymbicIslandia6.4.2017
EU/1/16/1164AMGEVITALiechtenstein30.4.2017
EU/1/16/1164AMGEVITANorwegia6.4.2017
EU/1/16/1164AmgevitaIslandia6.4.2017
EU/1/16/1165LIFMIORLiechtenstein28.2.2017
EU/1/16/1165LIFMIORNorwegia21.2.2017
EU/1/16/1165LifmiorIslandia21.2.2017
EU/1/16/1166Pregabalin Zentiva k.sLiechtenstein30.4.2017
EU/1/16/1166Pregabalin Zentiva k.s.Norwegia13.3.2017
EU/1/16/1166Pregabalin Zentiva k.s.Islandia14.3.2017
EU/1/16/1167TruximaLiechtenstein30.4.2017
EU/1/16/1167TruximaNorwegia28.2.2017
EU/1/16/1167TruximaIslandia15.3.2017
EU/1/16/1168VihumaLiechtenstein30.4.2017
EU/1/16/1168VihumaNorwegia17.3.2017
EU/1/16/1168VihumaIslandia10.3.2017
EU/1/16/1169AlecensaLiechtenstein28.2.2017
EU/1/16/1169AlecensaNorwegia7.3.2017
EU/1/16/1169AlecensaIslandia15.3.2017
EU/1/16/1170OlumiantLiechtenstein28.2.2017
EU/1/16/1170OlumiantNorwegia22.2.2017
EU/1/16/1170OLUMIANTIslandia21.2.2017
EU/1/16/1171LedagaLiechtenstein30.4.2017
EU/1/16/1171LedagaNorwegia15.3.2017
EU/1/16/1171LEDAGAIslandia14.3.2017
EU/1/17/1172JylamvoLiechtenstein30.4.2017
EU/1/17/1172JylamvoNorwegia4.4.2017
EU/1/17/1172JylamvoIslandia26.4.2017
EU/1/17/1174RoluftaLiechtenstein30.4.2017
EU/1/17/1174RoluftaNorwegia7.4.2017
EU/1/17/1174RoluftaIslandia24.3.2017
EU/1/17/1175Daptomycin HospiraLiechtenstein30.4.2017
EU/1/17/1175Daptomycin HospiraNorwegia18.4.2017
EU/1/17/1175Daptomycin HospiraIslandia7.4.2017
EU/1/17/1176YargesaLiechtenstein30.4.2017
EU/1/17/1176YargesaNorwegia7.4.2017
EU/1/17/1176YargesaIslandia7.4.2017
EU/1/17/1177Tadalafil LillyLiechtenstein30.4.2017
EU/1/17/1177Tadalafil LillyNorwegia18.4.2017
EU/1/17/1177Tadalafil LillyIslandia6.4.2017
EU/1/17/1178XeljanzLiechtenstein30.4.2017
EU/1/17/1178XeljanzNorwegia6.4.2017
EU/1/17/1178XELJANZIslandia6.4.2017
EU/1/17/1180VarubyLiechtenstein30.4.2017
EU/1/17/1180VarubyNorwegia10.5.2017
EU/1/17/1180VarubyIslandia10.5.2017
EU/1/17/1182Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d.Liechtenstein30.6.2017
EU/1/17/1182Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d.Norwegia22.5.2017
EU/1/17/1182Emtricitabine/Tenofovir disoproxil KrKa d.d.Islandia12.5.2017
EU/1/17/1183Pemetrexed Hospira UK LimitedNorwegia9.5.2017
EU/1/17/1183Pemetrexed Hospira UK LimitedIslandia12.5.2017
EU/1/17/1183Pemetrexed Hospira UK Ltd.Liechtenstein30.6.2017
EU/1/17/1184RiximyoLiechtenstein30.6.2017
EU/1/17/1184RiximyoNorwegia26.6.2017
EU/1/17/1185RixathonLiechtenstein30.6.2017
EU/1/17/1185RixathonNorwegia23.6.2017
EU/1/17/1186AxuminLiechtenstein30.6.2017
EU/1/17/1186AxuminNorwegia31.5.2017
EU/1/17/1186AxuminIslandia21.6.2017
EU/1/17/1187TrumenbaLiechtenstein30.6.2017
EU/1/17/1187TrumenbaNorwegia9.6.2017
EU/1/17/1187TrumenbaIslandia21.6.2017
EU/1/17/1188SpinrazaLiechtenstein30.6.2017
EU/1/17/1188SpinrazaNorwegia8.6.2017
EU/1/17/1188SpinrazaIslandia30.6.2017
EU/1/17/1189ElmironLiechtenstein30.6.2017
EU/1/17/1189ElmironNorwegia20.6.2017
EU/1/17/1189ElmironIslandia30.6.2017
EU/1/17/1190Ivabradine AccordLiechtenstein30.6.2017
EU/1/17/1190Ivabradine AccordNorwegia12.6.2017
EU/1/17/1190Ivabradine AccordIslandia7.6.2017
EU/1/17/1191Dinutuximab beta ApeironLiechtenstein30.6.2017
EU/1/17/1191Dinutuximab beta ApeironNorwegia12.5.2017
EU/1/17/1191Dinutuximab beta ApeironIslandia23.5.2017
EU/1/17/1192BrineuraLiechtenstein30.6.2017
EU/1/17/1192BrineuraNorwegia6.6.2017
EU/1/17/1192BrineuraIslandia30.6.2017
EU/1/17/1193RefixiaLiechtenstein30.6.2017
EU/1/17/1193RefixiaNorwegia22.6.2017
EU/1/17/1193RefixiaIslandia30.6.2017
EU/1/17/1194Febuxostat MylanLiechtenstein30.6.2017
EU/1/17/1194Febuxostat MylanNorwegia26.6.2017
EU/1/17/1195ErelziLiechtenstein30.6.2017
EU/1/17/1196KevzaraLiechtenstein30.6.2017
EU/1/17/1201SkilarenceLiechtenstein30.6.2017
EU/1/17/1202UcedaneLiechtenstein30.6.2017
EU/2/16/200CepedexNorwegia4.1.2017
EU/2/16/201HalagonNorwegia4.1.2017
EU/2/16/201HalagonIslandia4.1.2017
EU/2/16/202Coliprotec F4/F18Liechtenstein28.2.2017
EU/2/16/202Coliprotec F4/F18Norwegia21.2.2017
EU/2/16/202Coliprotec F4/F18Islandia9.3.2017
EU/2/16/203VarroMedLiechtenstein28.2.2017
EU/2/16/203VarroMedNorwegia21.2.2017
EU/2/16/203VarroMedIslandia15.2.2017
EU/2/16/204Stronghold PlusLiechtenstein28.2.2017
EU/2/16/204Stronghold PlusNorwegia27.2.2017
EU/2/16/204Stronghold PlusIslandia15.2.2017
EU/2/17/205CYTOPOINTLiechtenstein30.4.2017
EU/2/17/205CYTOPOINTNorwegia23.5.2017
EU/2/17/205CYTOPOINTIslandia12.5.2017
EU/2/17/206CredelioLiechtenstein30.6.2017
EU/2/17/206CredelioNorwegia23.5.2017
EU/2/17/206CredelioIslandia12.5.2017
EU/2/17/207Zulvac BTV OvisNorwegia18.5.2017
EU/2/17/207Zulvac BTV OvisIslandia12.5.2017
EU/2/17/208Ingelvac PCV FLEXLiechtenstein30.6.2017
EU/2/17/208Ingelvac PCV FLEXNorwegia8.6.2017
EU/2/17/208Ingelvac PCV FLEXIslandia13.6.2017
EU/2/17/209RESPIPORC FLUpan H1N1Liechtenstein30.6.2017
EU/2/17/209RESPIPORC FLUpan H1N1Norwegia2.6.2017
EU/2/17/209RESPIPORC FLUpan H1N1Islandia13.6.2017
EU/2/17/210ZelerisNorwegia7.6.2017
EU/2/17/210ZelerisIslandia19.5.2017

ZAŁĄCZNIK  II

Wykaz odnowionych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 r. przedłużono następujące pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w państwach EFTA należących do EOG:
Numer EUProduktPaństwoData udzielenia pozwolenia
EU/1/02/226InductosOsLiechtenstein30.6.2017
EU/1/06/362ByettaNorwegia24.1.2017
EU/1/06/364AdrovanceNorwegia28.3.2017
EU/1/06/365ElapraseNorwegia23.1.2016
EU/1/06/366TandemactNorwegia27.1.2017
EU/1/07/388SebivoLiechtenstein28.2.2017
EU/1/07/388SebivoNorwegia16.1.2017
EU/1/07/388SebivoIslandia5.1.2017
EU/1/07/391RevlimidLiechtenstein28.2.2017
EU/1/07/391RevlimidNorwegia23.2.2017
EU/1/07/391RevlimidIslandia21.2.2017
EU/1/07/396PergoverisLiechtenstein30.6.2017
EU/1/07/396PergoverisNorwegia23.5.2017
EU/1/07/396PergoverisIslandia23.5.2017
EU/1/07/397SiklosLiechtenstein30.4.2017
EU/1/07/397SiklosNorwegia5.5.2017
EU/1/07/397SiklosIslandia11.5.2017
EU/1/07/403AtrianceLiechtenstein30.6.2017
EU/1/07/403AtrianceNorwegia26.6.2017
EU/1/07/404Flebogamma DIFLiechtenstein30.4.2017
EU/1/07/404Flebogamma DIFNorwegia10.5.2017
EU/1/07/404Flebogamma DIFIslandia11.5.2017
EU/1/07/405RasilezLiechtenstein30.6.2017
EU/1/07/405RasilezNorwegia12.6.2017
EU/1/07/405RasilezIslandia6.6.2017
EU/1/11/699FampyraNorwegia20.6.2017
EU/1/11/699FampyraIslandia6.6.2017
EU/1/11/749CaprelsaLiechtenstein28.2.2017
EU/1/11/749CaprelsaNorwegia2.3.2017
EU/1/11/749CaprelsaIslandia24.2.2017
EU/1/12/752VepacelLiechtenstein28.2.2017
EU/1/12/752VepacelNorwegia19.1.2017
EU/1/12/752VepacelIslandia12.1.2017
EU/1/12/757Pioglitazon TevaLiechtenstein30.4.2017
EU/1/12/757Pioglitazone TevaNorwegia21.3.2017
EU/1/12/757Pioglitazone TevaIslandia10.3.2017
EU/1/12/758Pioglitazon Teva PharmaLiechtenstein30.4.2017
EU/1/12/758Pioglitazone Teva PharmaNorwegia17.3.2017
EU/1/12/758Pioglitazone Teva PharmaIslandia10.3.2017
EU/1/12/759Zoledronic acid ActavisNorwegia4.1.2017
EU/1/12/759Zoledronic acid ActavisIslandia4.1.2017
EU/1/12/760BronchitolLiechtenstein28.2.2017
EU/1/12/760BronchitolNorwegia23.1.2017
EU/1/12/760BronchitolIslandia23.1.2017
EU/1/12/761Capecitabin TevaLiechtenstein28.2.2017
EU/1/12/761Capecitabine TevaNorwegia25.1.2017
EU/1/12/761Capecitabine TevaIslandia23.1.2017
EU/1/12/762Capecitabin AccordLiechtenstein28.2.2017
EU/1/12/762Capecitabine AccordNorwegia25.1.2017
EU/1/12/762Capecitabine AccordIslandia23.1.2017
EU/1/12/763EcansyaIslandia4.1.2017
EU/1/12/764PixuvriLiechtenstein30.4.2017
EU/1/12/764PixuvriNorwegia29.3.2017
EU/1/12/764PixuvriIslandia6.4.2017
EU/1/12/766SANCUSOLiechtenstein28.2.2017
EU/1/12/766SANCUSONorwegia23.1.2017
EU/1/12/766SancusoIslandia13.1.2017
EU/1/12/767NimenrixLiechtenstein30.4.2017
EU/1/12/767NimenrixNorwegia14.3.2017
EU/1/12/767NimenrixIslandia14.3.2017
EU/1/12/768Riluzol ZentivaLiechtenstein28.2.2017
EU/1/12/768Riluzole ZentivaNorwegia24.1.2017
EU/1/12/768Riluzole ZentivaIslandia13.1.2017
EU/1/12/769Docetaxel AccordNorwegia3.3.2017
EU/1/12/769Docetaxel AccordIslandia10.3.2017
EU/1/12/770Docetaxel KabiLiechtenstein30.4.2017
EU/1/12/770Docetaxel KabiNorwegia3.3.2017
EU/1/12/770Docetaxel KabiIslandia10.3.2017
EU/1/12/771Zoledronic acid TevaNorwegia20.6.2017
EU/1/12/771Zoledronic Acid TevaIslandia6.6.2017
EU/1/12/772Zoledronic acid Teva PharmaNorwegia20.6.2017
EU/1/12/772Zoledronic acid Teva PharmaIslandia6.6.2017
EU/1/12/772Zoledronsäure Teva PharmaLiechtenstein30.6.2017
EU/1/12/773JakaviLiechtenstein30.6.2017
EU/1/12/773JakaviNorwegia12.5.2017
EU/1/12/773JakaviIslandia11.5.2017
EU/1/12/775NovoThirteenLiechtenstein30.6.2017
EU/1/12/775NovoThirteenNorwegia15.6.2017
EU/1/12/775NovoThirteenIslandia7.6.2017
EU/1/12/776FycompaLiechtenstein30.4.2017
EU/1/12/776FycompaNorwegia18.4.2017
EU/1/12/776FycompaIslandia24.4.2017
EU/1/12/777InlytaLiechtenstein30.6.2017
EU/1/12/777InlytaNorwegia14.6.2017
EU/1/12/777InlytaIslandia8.6.2017
EU/1/12/778Eklira GenuairLiechtenstein30.4.2017
EU/1/12/778Eklira GenuairNorwegia10.5.2017
EU/1/12/778Eklira GenuairIslandia10.5.2017
EU/1/12/779Zoledronic acid medacIslandia18.5.2017
EU/1/12/779Zoledronsäure medacLiechtenstein30.6.2017
EU/1/12/779Zoledronsyre medacNorwegia22.5.2017
EU/1/12/780JentaduetoLiechtenstein30.4.2017
EU/1/12/780JentaduetoNorwegia6.4.2017
EU/1/12/780JentaduetoIslandia6.4.2017
EU/1/12/781Bretaris GenuairLiechtenstein30.4.2017
EU/1/12/781Bretaris GenuairNorwegia10.5.2017
EU/1/12/781Bretaris GenuairIslandia10.5.2017
EU/1/12/782KalydecoLiechtenstein30.6.2017
EU/1/12/782KalydecoNorwegia19.5.2017
EU/1/12/782KalydecoIslandia11.5.2017
EU/1/12/783ZyclaraLiechtenstein30.4.2017
EU/1/12/783ZyclaraNorwegia6.4.2017
EU/1/12/783ZyclaraIslandia7.4.2017
EU/1/12/785ZinforoLiechtenstein30.6.2017
EU/1/12/785ZinforoNorwegia19.5.2017
EU/1/12/785ZinforoIslandia11.5.2017
EU/1/12/786Zoledronic acid MylanNorwegia26.6.2017
EU/1/12/786Zoledronic acid MylanIslandia7.6.2017
EU/1/12/786Zoledronsäure MylanLiechtenstein30.6.2017
EU/1/12/787RevestiveLiechtenstein30.6.2017
EU/1/12/792DacogenLiechtenstein30.6.2017
EU/1/12/792DacogenNorwegia1.6.2017
EU/1/12/792DacogenIslandia6.6.2017
EU/1/12/802Capecitabin medacLiechtenstein30.6.2017
EU/1/12/802Capecitabine medacNorwegia26.6.2017
EU/1/13/818BosulifLiechtenstein30.4.2017
EU/1/13/818BosulifNorwegia5.4.2017
EU/1/13/818BosulifIslandia7.4.2017
EU/1/13/875DeltybaLiechtenstein30.4.2017
EU/1/13/875DeltybaNorwegia14.3.2017
EU/1/13/875DeltybaIslandia14.3.2017
EU/1/13/890CometriqLiechtenstein28.2.2017
EU/1/13/890CometriqIslandia23.1.2017
EU/1/13/901SirturoLiechtenstein28.2.2017
EU/1/13/901SirturoNorwegia11.5.2017
EU/1/13/901SIRTUROIslandia6.1.2017
EU/1/13/902TranslarnaLiechtenstein28.2.2017
EU/1/13/902TranslarnaLiechtenstein30.6.2017
EU/1/13/902TranslarnaNorwegia1.2.2017
EU/1/14/987HoloclarNorwegia4.1.2017
EU/1/14/987HoloclarIslandia4.1.2017
EU/1/15/999ZykadiaLiechtenstein30.4.2017
EU/1/15/999ZykadiaNorwegia30.5.2017
EU/1/15/999ZykadiaIslandia21.4.2017
EU/1/16/1086TagrissoNorwegia2.1.2017
EU/1/16/1089Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmuneIslandia10.5.2017
EU/1/16/1089Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmuneLiechtenstein30.4.2017
EU/1/16/1089Pandemic Influenza Vaccine H5N1 MedImmuneNorwegia29.6.2017
EU/1/16/1101DarzalexLiechtenstein30.4.2017
EU/1/16/1101DarzalexNorwegia12.5.2017
EU/1/16/1101DarzalexIslandia11.5.2017
EU/2/07/072SuprelorinLiechtenstein30.6.2017
EU/2/07/072SuprelorinNorwegia2.6.2017
EU/2/07/072SuprelorinIslandia23.5.2017
EU/2/11/137Activyl Tick PlusIslandia4.1.2017
EU/2/12/139Zulvac 1 + 8 BovisNorwegia3.1.2017
EU/2/12/140Poulvac E. coliLiechtenstein30.6.2017
EU/2/12/140Poulvac E. ColiIslandia23.5.2017
EU/2/12/140Poulvac E.coliNorwegia23.5.2017
EU/2/12/141Porcilis ColiClosLiechtenstein30.4.2017
EU/2/12/141Porcilis ColiClosNorwegia28.4.2017
EU/2/12/141Porcilis ColiClosIslandia10.4.2017
EU/2/12/142CardalisLiechtenstein30.6.2017
EU/2/12/142CardalisNorwegia28.6.2017
EU/2/12/143Nobivac L4Norwegia20.3.2017
EU/2/12/143Nobivac L4Liechtenstein30.4.2017
EU/2/12/143Nobivac L4Islandia24.3.2017

ZAŁĄCZNIK  III

Wykaz przedłużonych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 r. przedłużono następujące pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w państwach EFTA należących do EOG:
Numer EUProduktPaństwoData udzielenia pozwolenia
EU/1/03/256/020HumiraNorwegia6.4.2017
EU/1/03/256/020HumiraIslandia10.4.2017
EU/1/07/396/004-006PergoverisNorwegia8.5.2017
EU/1/07/396/004-006PergoverisIslandia23.5.2017
EU/1/09/514/021-023ZebinixIslandia4.1.2017
EU/1/09/514/024ZebinixNorwegia4.1.2017
EU/1/09/564/004IlarisNorwegia7.3.2017
EU/1/09/564/004IlarisIslandia14.3.2017
EU/1/10/641/002RuconestNorwegia26.1.2017
EU/1/10/641/002RuconestIslandia30.1.2017
EU/1/10/655/012-014BriliqueNorwegia18.5.2017
EU/1/10/655/012-014BriliqueIslandia6.6.2017
EU/1/11/667/005-011EsbrietNorwegia9.5.2017
EU/1/11/667/005-011EsbrietIslandia11.5.2017
EU/1/13/860/003Nexium ControlNorwegia23.6.2017
EU/1/13/892/003-006TivicayNorwegia2.3.2017
EU/1/13/892/003-006TivicayIslandia13.3.2017
EU/1/15/1016/006-007RepathaNorwegia17.2.2017
EU/1/15/1016/006-007RepathaIslandia24.2.2017
EU/1/15/1074/005BenepaliNorwegia31.5.2017
EU/1/15/1074/005BenepaliIslandia7.6.2017
EU/1/97/047/009BeneFIXNorwegia22.3.2017
EU/1/97/047/009BeneFIXIslandia7.4.2017
EU/2/04/042/015-018NovemIslandia6.6.2017
EU/2/08/083/006-009EQUIOXXNorwegia9.2.2017
EU/2/08/083/006-009EquioxxIslandia15.2.2017

ZAŁĄCZNIK  IV

Wykaz wycofanych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 r. wycofano następujące pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w państwach EFTA należących do EOG:
Numer EUProduktPaństwoData wycofania
EU/1/00/137AvandiaLiechtenstein28.2.2017
EU/1/03/258AvandametLiechtenstein28.2.2017
EU/1/06/373ImpridaLiechtenstein30.4.2017
EU/1/06/373ImpridaNorwegia19.4.2017
EU/1/06/373ImpridaIslandia21.4.2017
EU/1/07/385FocetriaLiechtenstein28.2.2017
EU/1/08/500FablynLiechtenstein28.2.2017
EU/1/09/512RemovabLiechtenstein30.6.2017
EU/1/09/512RemovabNorwegia23.6.2017
EU/1/09/512RemovabIslandia12.6.2017
EU/1/09/532Clopidogrel AcinoLiechtenstein28.2.2017
EU/1/09/532Clopidogrel AcinoNorwegia9.2.2017
EU/1/09/532Clopidogrel AcinoIslandia3.2.2017
EU/1/09/561Clopidogrel Teva PharmaLiechtenstein30.6.2017
EU/1/09/561Clopidogrel Teva PharmaNorwegia28.6.2017
EU/1/10/657Prepandemic InfluenzaLiechtenstein28.2.2017
EU/1/11/720IncivoIslandia3.2.2017
EU/1/11/721PaglitazLiechtenstein28.2.2017
EU/1/14/942Clopidogrel/Acetylsalicylsäure TevaLiechtenstein28.2.2017
EU/1/14/948Budesonide/Formoterol TevaNorwegia19.1.2017
EU/1/14/948Budesonide/Formoterol TevaIslandia5.1.2017
EU/1/14/949Vylaer SpiromaxLiechtenstein28.2.2017
EU/1/14/949Vylaer SpiromaxNorwegia19.1.2017
EU/1/14/949Vylaer SpiromaxIslandia13.1.2017
EU/1/14/950Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V.Norwegia19.1.2017
EU/1/14/950Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V.Islandia5.1.2017
EU/1/15/1022UnituxinNorwegia19.4.2017
EU/1/15/1022UnituxinIslandia6.4.2017
EU/1/15/995DUTREBISLiechtenstein30.4.2017
EU/1/15/995DUTREBISNorwegia9.5.2017
EU/1/15/995DUTREBISIslandia11.5.2017
EU/2/11/127RECUVYRAIslandia3.2.2017

ZAŁĄCZNIK  V

Wykaz zawieszonych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 r. zawieszono następujące pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w państwach EFTA należących do EOG:
Numer EUProduktPaństwoData zawieszenia

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.