Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.55.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

Powiadomienie w sprawie publikacji wielkości produkcji mleka surowego, o której mowa w art. 149 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 1

(2019/C 55/04)

(Dz.U.UE C z dnia 12 lutego 2019 r.)

Dane roczne (1 000 t) (*)

Wielkość produkcji mleka surowego (**) zgodnie z art. 149 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013
2017KrowyOwceKozyBawoły
BE4 031,000,0034,000,00
BG968,1869,3843,5410,38
CZ3 079,210,020,050,00
DK5 502,200,000,000,00
DE32 598,200,0115,970,00
EE790,000,000,600,00
IE7 498,940,000,000,00
EL670,00806,00331,000,00
ES7 229,35564,78506,430,00
FR25 007,64303,91631,710,00
HR648,009,0011,000,00
IT12 198,88480,0861,28242,99
CY216,3932,2930,360,00
LV998,000,002,100,00
LT1 566,650,004,060,00
LU387,180,093,180,00
HU1 967,501,813,680,00
MT41,030,860,000,00
NL14 501,000,00320,000,60
AT3 712,7311,9823,080,00
PL13 694,470,557,360,00
PT1 921,2173,7725,790,00
RO3 797,70386,80238,3016,40
SI647,990,501,480,00
SK911,7311,410,260,00
FI2 405,760,000,000,00
2017 KrowyOwceKozyBawoły
SE2 816,660,000,000,00
UK15 443,006,76 (***)44,25 (***)0,00
UE-28165 250,602 760,002 339,48270,37
(*) 0,0: zerowa lub mniejsza niż połowa jednostki.

(**) Produkcja mleka w gospodarstwach w 2017 r., źródło Eurostat - NewCronos, Produkty pozyskane.

(***) Produkcja na podstawie informacji przekazanych przez państwo członkowskie lub produkcja szacowana/obliczona.

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.