Postępowanie likwidacyjne - Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego w odniesieniu do "Societatea FATA ASIGURĂRI S.A." - OpenLEX

Postępowanie likwidacyjne - Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego w odniesieniu do "Societatea FATA ASIGURĂRI S.A."

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.246.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lipca 2016 r.

Postępowanie likwidacyjne
Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego w odniesieniu do "Societatea FATA ASIGURĂRI S.A."

(Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

(2016/C 246/06)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lipca 2016 r.)

Zakład ubezpieczeń"Societatea FATA ASIGURĂRI S.A.", z siedzibą w Ș oseaua Pantelimon, nr. 10-12, bl.Turn, Centrul de Afaceri Obor, etaj 7 ș i 8, sector 2, Bucureș ti (Bukareszt), Rumunia

J40/2739/23.03.1998, CUI: 10347059, RA-039/10.04.2003

Data wydania, data wejścia w życie i rodzaj decyzji8.6.2016 - Decyzja 1200/08.06.2016 w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego rozwiązania i likwidacji Societăț ii FATA ASIGURĂRI S.A.
Właściwe organyAutoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, Splaiul Independenț ei nr. 15, sector 5
Organ nadzoruAutoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, Splaiul Independenț ei nr. 15, sector 5
Wyznaczony likwidatorKPMG restructuring SPRL
Prawo właściweRumunia

Nadzwyczajne rozporządzenie rządowe nr 93/2012 w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania A.S.F. (O.U.G. nr. 93/2012 privind înființ area, organizarea ș i funcț ionarea Autorităț ii de Supraveghere Financiară), przyjęte ze zmianami i uzupełnione ustawą nr 113/2013, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;

Ustawa nr 503/2004 w sprawie finansowego planu naprawczego, dobrowolnego rozwiązania i upadłości zakładów ubezpieczeń, opublikowana ponownie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.