Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.27.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

Postępowanie likwidacyjne
Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Qudos Insurance A/S

(Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

(2019/C 27/09)

(Dz.U.UE C z dnia 22 stycznia 2019 r.)

Zakład ubezpieczeńQudos Insurance A/S

Købmagergade 22, 3.3

1150 Kopenhaga K

DANIA

Data wydania, data wejścia w życie 20 grudnia 2018 r., postępowanie upadłościowe i rodzaj decyzji
Właściwe organyMaritime and Commercial Court

Amaliegade 35, 2.

12 56 Kopenhaga K

DANIA

Organ nadzoruBrak
Mianowany zarządcaBoris K. Frederiksen,

Vester Farimagsgade 23,

1606 Copenhagen V

DANIA

Obowiązujące przepisyDania. Duński kodeks postępowania upadłościowego, § 17.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.