Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.225.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 września 2006 r.

Postępowanie likwidacyjne

Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Ancora Versicherungs - Aktiengesellschaft

Opublikowana zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń (Dz.U. L 110 z 20.4.2001, str. 28)

(2006/C 225/03)

(Dz.U.UE C z dnia 19 września 2006 r.)

Zakład ubezpieczeńAncora Versicherungs-Aktiengesellschaft

Mönkedamm 15

D-20457 Hamburg

Data wydania, data wejścia w życie i rodzaj decyzji1 wrzesień 2006 r.

Data wejścia w życie: 1 wrzesień 2006 r.

Otwarcie postępowania likwidacyjnego

Właściwe organyAmtsgericht Hamburg - Insolvenzgericht

Sievekingplatz 1

D-20355 Hamburg

Organ nadzoruBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Graurheindorfer Straße 108

D-53117 Bonn

Wyznaczony likwidatorBurckhardt Reimer

Domstraße 5

D-20095 Hamburg

Prawo właściweNiemcy

§ 335 Insolvenzordnung

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.