Postępowanie likwidacyjne - Decyzja o otwarciu postępowania likwidacyjnego wobec International Insurance Corporation (IIC) NV.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.323.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2010 r.

Postępowanie likwidacyjne

Decyzja o otwarciu postępowania likwidacyjnego wobec International Insurance Corporation (IIC) NV

(Opublikowana zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń oraz z art. 213h holenderskiego prawa upadłościowego)

(2010/C 323/07)

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2010 r.)

Zakład ubezpieczeńInternational Insurance Corporation (IIC) NV (prowadzący działalność jako INEAS oraz LadyCarOnline)

Entrada 123

1096 EB Amsterdam

NEDERLAND

Data przyjęcia i wejścia w życie oraz rodzaj decyzji20 października 2010 r., 20 października 2010 r., ogłoszenie upadłości
Właściwe władzeSąd w Amsterdamie
Organ nadzoruSędzia nadzorujący M.J.E. Geradts
Wyznaczony likwidatorM. Pannevis

Amstelveenseweg 638

1081 JJ Amsterdam (syndyk masy upadłości)

NEDERLAND

Prawo właściwePrawo niderlandzkie (holenderskie prawo upadłościowe)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.