Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczące komitetów wspierających Komisję Europejską w sprawowaniu jej kompetencji wykonawczych. Bruksela.1999.05.18.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.176.53

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 1999 r.

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW
między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczące komitetów wspierających Komisję Europejską w sprawowaniu jej kompetencji wykonawczych

A.

List od Wspólnoty

Szanowny Panie,

Rada, nawiązując do negocjacji w sprawie Porozumienia o stowarzyszeniu Republiki Islandii i Królestwa Norwegii do wprowadzania w życie, zastosowania i rozwijania dorobku z Schengen, przyjęła do wiadomości prośbę Islandii i Norwegii, w duchu ich udziału w procesie podejmowania decyzji w dziedzinach objętych Porozumieniem oraz aby wzmocnić dobre funkcjonowanie Porozumienia, o uczestniczenie w pełnym zakresie w pracy komitetów, które wspierają Komisję Europejską w sprawowaniu jej kompetencji wykonawczych.

Rada stwierdza, że w przyszłości, kiedy takie procedury będą stosowane w dziedzinach objętych Porozumieniem, rzeczywiście zaistnieje potrzeba włączenia Islandii i Norwegii w pracę tych komitetów, również w celu zapewnienia, że procedury Porozumienia zastosowano do odpowiednich aktów i środków, tak by te mogły stać się wiążące dla Islandii i Norwegii.

Dlatego Wspólnota Europejska gotowa jest zobowiązać się do wynegocjonowania, jak tylko zajdzie taka potrzeba, odpowiednich uzgodnień dla stowarzyszenia Islandii i Norwegii z pracą tych komitetów.

Będę zobowiązany, jeśli poinformuje mnie Pan, czy Pański Rząd zgadza się, lub nie, z powyższym.

Szanowny Panie, proszę przyjąć zapewnienie o moim najwyższym szacunku.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea

For Rådet for Den Europæiske Union

Für den Rat der Europäischen Union

Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

For the Council of the European Union

Pour le Conseil de l'Union européenne

Per il Consiglio dell'Unione europea

Voor de Raad van de Europese Unie

Pelo Conselho da União Europeia

Euroopan unionin neuvoston puolesta

För Europeiska unionens råd

Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins

For Rådet for Den europeiske union

(podpis pominięto)

B.

List od Islandii

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z dzisiejszą datą, który brzmi jak następuje:

"Rada, nawiązując do negocjacji w sprawie Porozumienia o stowarzyszeniu Republiki Islandii i Królestwa Norwegii do wprowadzania w życie, zastosowania i rozwijania dorobku z Schengen, przyjęła do wiadomości prośbę Islandii i Norwegii, w duchu ich udziału w procesie podejmowania decyzji w dziedzinach objętych Porozumieniem oraz aby wzmocnić dobre funkcjonowanie Porozumienia, o uczestniczenie w pełnym zakresie w pracy komitetów, które wspierają Komisję Europejską w sprawowaniu jej kompetencji wykonawczych.

Rada stwierdza, że w przyszłości, kiedy takie procedury będą stosowane w dziedzinach objętych Porozumieniem, rzeczywiście zaistnieje potrzeba włączenia Islandii i Norwegii w pracę tych komitetów, również w celu zapewnienia, że procedury Porozumienia zastosowano do odpowiednich aktów i środków, tak by te mogły stać się wiążące dla Islandii i Norwegii.

Dlatego Wspólnota Europejska gotowa jest zobowiązać się do wynegocjonowania, jak tylko zajdzie taka potrzeba, odpowiednich uzgodnień dla stowarzyszenia Islandii i Norwegii z pracą tych komitetów.

Będę zobowiązany, jeśli poinformuje mnie Pan, czy Pański Rząd zgadza się, lub nie, z powyższym."

Jestem w stanie poinformować Pana, że Rząd mój zgadza się z treścią zawartą w Pańskim liście.

Szanowny Panie, proszę przyjąć zapewnienie o moim najwyższym szacunku.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por la República de Islandia

For Republikken Island

Für die Republik Island

Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας

For the Republic of Iceland

Pour la République d'Islande

Per la Repubblica d'Islanda

Voor de Republiek IJsland

Pela República da Islândia

Islannin tasavallan puolesta

På Republiken Islands vägnar

Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands

For Republikken Island

(podpis pominięto)

A.

List od Wspólnoty

Szanowny Panie,

Rada, nawiązując do negocjacji w sprawie Porozumienia o stowarzyszeniu Republiki Islandii i Królestwa Norwegii do wprowadzania w życie, zastosowania i rozwijania dorobku z Schengen, przyjęła do wiadomości prośbę Islandii i Norwegii, w duchu ich udziału w procesie podejmowania decyzji w dziedzinach objętych Porozumieniem oraz aby wzmocnić dobre funkcjonowanie Porozumienia, o uczestniczenie w pełnym zakresie w pracy komitetów, które wspierają Komisję Europejską w sprawowaniu jej kompetencji wykonawczych.

Rada stwierdza, że w przyszłości, kiedy takie procedury będą stosowane w dziedzinach objętych Porozumieniem, rzeczywiście zaistnieje potrzeba włączenia Islandii i Norwegii w pracę tych komitetów, również w celu zapewnienia, że procedury Porozumienia zastosowano do odpowiednich aktów i środków, tak by te mogły stać się wiążące dla Islandii i Norwegii.

Dlatego Wspólnota Europejska gotowa jest zobowiązać się do wynegocjonowania, jak tylko zajdzie taka potrzeba, odpowiednich uzgodnień dla stowarzyszenia Islandii i Norwegii z pracą tych komitetów.

Będę zobowiązany, jeśli poinformuje mnie Pan, czy Pański Rząd zgadza się, lub nie, z powyższym.

Szanowny Panie, proszę przyjąć zapewnienie o moim najwyższym szacunku.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea

For Rådet for Den Europæiske Union

Für den Rat der Europäischen Union

Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

For the Council of the European Union

Pour le Conseil de l'Union européenne

Per il Consiglio dell'Unione europea

Voor de Raad van de Europese Unie

Pelo Conselho da União Europeia

Euroopan unionin neuvoston puolesta

För Europeiska unionens råd

Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins

For Rådet for Den europeiske union

(podpis pominięto)

B.

List od Norwegii

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z dnia dzisiejszego, który brzmi jak następuje:

"Rada, nawiązując do negocjacji w sprawie Porozumienia o stowarzyszeniu Republiki Islandii i Królestwa Norwegii do wprowadzania w życie, zastosowania i rozwijania dorobku z Schengen, przyjęła do wiadomości prośbę Islandii i Norwegii, w duchu ich udziału w procesie podejmowania decyzji w dziedzinach objętych Porozumieniem oraz aby wzmocnić dobre funkcjonowanie Porozumienia, o uczestniczenie w pełnym zakresie w pracy komitetów, które wspierają Komisję Europejską w sprawowaniu jej kompetencji wykonawczych.

Rada stwierdza, że w przyszłości, kiedy takie procedury będą stosowane w dziedzinach objętych Porozumieniem, rzeczywiście zaistnieje potrzeba włączenia Islandii i Norwegii w pracę tych komitetów, również w celu zapewnienia, że procedury Porozumienia zastosowano do odpowiednich aktów i środków, tak by te mogły stać się wiążące dla Islandii i Norwegii.

Dlatego Wspólnota Europejska gotowa jest zobowiązać się do wynegocjonowania, jak tylko zajdzie taka potrzeba, odpowiednich uzgodnień dla stowarzyszenia Islandii i Norwegii z pracą tych komitetów.

Będę zobowiązany, jeśli poinformuje mnie Pan, czy Pański Rząd zgadza się, lub nie, z powyższym."

Jestem w stanie poinformować Pana, że Rząd mój zgadza się z treścią zawartą w Pańskim liście.

Szanowny Panie, proszę przyjąć zapewnienie o moim najwyższym szacunku.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Reino de Noruega

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Voor het Koninkrijk Noorwegen

Pelo Reino da Noruega

Norjan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Norges vägnar

Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs

For Kongeriket Norge

(podpis pominięto)

DEKLARACJE

1. DeklaracjaRady, przyjęta jednomyślnie przez jej członków, określona w Artykule 6 ustępie 1 Protokołu z Schengen

"Ustaleniem Rady jest, że decyzje podejmowane przez Komitet Mieszany na podstawie Uzgodnienia są podejmowane jednomyślnie przez przedstawicieli członków Rady, określonych w Artykule 6 ustępie 1 Protokołu z Schengen i przez przedstawicieli rządów Islandii i Norwegii, o ile Regulamin lub Umowa, która ma zostać zawarta na mocy Artykułu 6 ustępu 2 Protokołu z Schengen nie przewidują inaczej."

2. DeklaracjaRady i Komisji w odniesieniu do dyrektywy 95/46/WE

"Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31) nie została włączona do załącznika B do Umowy z Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, w związku z wnioskiem Komisji z dnia 2 grudnia 1998 roku w sprawie decyzji Wspólnego Komitetu EOG o włączeniu tej dyrektywy do załącznika XI do Porozumienia EOG(1).

Unia Europejska jest zdania, że dyrektywa ta stanowi integralną część dorobku Schengen na tyle, na ile zastąpiła ona postanowienia Konwencji Schengen z 1990 roku na podstawie Artykułu 134 tej Konwencji.

Gdyby dyrektywa nie została włączona do załącznika XI do Porozumienia EOG, Unia zakłada, że Republika Islandii i Królestwo Norwegii podejmą kroki niezbędne w celu zapewnienia, że będą one stosowały jego postanowienia.

Niniejsza Deklaracja zostanie opublikowana wraz z tekstem wyżej wymienionej Umowy z Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

______

(1) Dok. Rady 13992/98 EEE 96 ECO 466 z dnia 9 grudnia 1998 roku."

3. Deklaracja włączona do protokołu Rady w chwili przyjęcia dyrektyw negocjacyjnych

"Rada zgadza się, by wszelkie sprawy dotyczące stosowania Umowy z Islandią i Norwegią były wprowadzane do porządku obrad Komitetu Mieszanego w odpowiednim terminie. Przed posiedzeniem Komitetu Mieszanego, Prezydencja zwoła, jeżeli uzna to za niezbędne lub na wniosek każdej z delegacji albo Komisji, spotkanie właściwego organu Rady w celu upewnienia się, czy którakolwiek z poszczególnych spraw nie wymaga przedstawienia Komitetowi Mieszanemu, lub czy którejkolwiek z poszczególnych spraw nie byłoby lepiej przedyskutować w pierwszej kolejności, lub zdecydować o niej w ramach Unii (na przykład, spraw wizowych lub innych, w odniesieniu, do których nie ma bezwzględnego zastosowania procedura stowarzyszenia przewidziana w Artykule 6 Protokołu z Schengen).

Ad punktu I wykazu(1): wnioski negocjowane w ramach Unii, ani dostosowania lub zmiany w aktach na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej w dniu wejścia w życie Traktatu z Amsterdamu, nie mogą zostać przekazane Komitetowi mieszanemu przed upływem rozsądnego terminu.

Fakt, że niektóre sprawy nie są rozstrzygane zgodnie z procedurą ustanowioną w zawieranej Umowie na podstawie Artykułu 6 ustępu 1 Protokołu z Schengen, nie wyklucza oczywiście możliwości systematycznego informowania naszych islandzkich i norweskich partnerów o zmianach zachodzących w Unii w odniesieniu do takich spraw.

______

(1) Patrz Artykuł 1 projektu decyzji Rady w sprawie niektórych postanowień dotyczących stosowania Umowy zawartej przez Radę i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych Państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dok. 6611/3/99 SCHENGEN 17 Rev. 3 z dnia 22 kwietnia 1999 roku)."

4. Deklaracja delegacji prowadzących negocjacje złożona podczas parafowania Umowy

"Delegacje prowadzące negocjacje uwzględniają deklarację 47 Konferencji Międzyrządowej złożoną z okazji podpisania Traktatu z Amsterdamu.

Delegacje prowadzące negocjacje zgadzają się co do tego, że byłoby pożądane, aby Umawiające się Strony Umowy podjęły niezbędne kroki przygotowawcze w celu umożliwienia wejścia w życie Umowy w tym samym dniu, w którym wchodzi w życie Traktat z Amsterdamu."

5. Deklaracja delegacji prowadzących negocjacje ze strony Prezydencji Rady, Komisji i Norwegii

"Delegację prowadzące negocjacje ze strony Prezydencji Rady, Komisji i Norwegii podzielają ustalenie, że problem dotyczący przypadków, w których na podstawie prawa norweskiego możliwe byłoby stosowanie tymczasowe, nie ma wpływu na stosowanie postanowień Artykułu 8 ustępu 4 Umowy."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.