Ponowne otwarcie systemu ciągłego składania wniosków w odpowiedzi na wezwanie do składania propozycji działań pośrednich w ramach wieloletniego planu działań wspólnotowych w zakresie wspierania bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych technologii on-line (2003-2004) (Program "Bezpieczny Internet" - Safer Internet Action Plan).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.219.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 września 2004 r.

Ponowne otwarcie systemu ciągłego składania wniosków w odpowiedzi na wezwanie do składania propozycji działań pośrednich w ramach wieloletniego planu działań wspólnotowych w zakresie wspierania bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych technologii on-line (2003-2004) (Program "Bezpieczny Internet" - Safer Internet Action Plan)

(2004/C 219/03)

(Dz.U.UE C z dnia 1 września 2004 r.)

W wezwaniu do składania propozycji opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 209 z dnia 4 września 2003 r. na str. 31 określono ostateczny termin przyjmowania propozycji w ramach systemu ciągłego składania wniosków: 15 czerwca 2004 r., godz. 17.00.

System składania wniosków, o którym mowa, zostaje otwarty ponownie, przy ustaleniu nowego ostatecznego terminu przyjmowania propozycji: 29 października 2004 r., godz. 17.00 (luksemburski czas lokalny). Do tego czasu należy zatem rozpatrzyć wszystkie propozycje.

Komisja Europejska opublikowała także dnia 4 sierpnia 2004 r. wezwanie do składania propozycji projektów pilotażowych w dziedzinie samoregulacji. Ustalony termin dla tego wezwania to 29 października 2004 r.

Oba wezwania są opublikowane na stronie: http://europa.eu.int/information_society/programmes/iap/call/ index_en.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.