Pomoc państwa - decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.78.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 marca 2023 r.

Pomoc państwa - decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń
(2023/C 78/07)

Urząd Nadzoru EFTA nie wnosi zastrzeżeń wobec następującego środka pomocy państwa:
Data przyjęcia decyzji7 listopada 2022 r.
Nr sprawy89494
Nr decyzji199/22/COL
Państwo EFTANorwegia
Nazwa środka pomocy (lub nazwa beneficjenta)Tymczasowe ramy kryzysowe: System gwarancji dla przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych poważnym wzrostem cen energii elektrycznej.
Podstawa prawnaDecyzja parlamentu z 27 października 2022 r. zatwierdzająca środek i jego budżet, jak określono w Innst. 34 S (2022-2023), w oparciu o rządowy wniosek Prop.142 S (2021-2022), oraz rozporządzenie Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa w sprawie Export Finance Norway.
Rodzaj środkaProgram pomocy
Cel pomocyZagwarantowanie, aby przedsiębiorstwa, które w normalnych warunkach rynkowych byłyby w stanie pokryć swoje koszty energii elektrycznej i utrzymać zdolność kredytową, ale są szczególnie dotknięte wysokim wzrostem cen energii elektrycznej i mają w związku z tym poważne zapotrzebowanie na płynność, były w stanie ją zapewnić.
Forma pomocyGwarancje
Budżet1 mld NOK
Intensywność pomocyGwarancje nie przekroczą 90 % niższej wartości spośród: (i) 15 % średniego rocznego obrotu w ostatnich trzech zamkniętych okresach obrachunkowych lub (ii) 50 % kosztów energii w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek o pomoc.
Czas trwania pomocy8 listopada 2022 r. - 31 marca 2023 r.
Sektory gospodarkiProgram pomocy nie ogranicza się do wybranych sektorów. Instytucje kredytowe i inne instytucje finansowe nie kwalifikują się jako beneficjenci finansowi.
Nazwa i adres organu przyznającego pomocEksfin - Export Finance Norway

Adres pocztowy:

PB 1763 Vika

N-0122 Oslo

NORWAY

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.