Pomoc państwa - decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.271.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lipca 2022 r.

Pomoc państwa - decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń
(2022/C 271/06)

Urząd Nadzoru EFTA nie wnosi zastrzeżeń wobec następującego środka pomocy państwa:
Data przyjęcia decyzji23 lutego 2022 r.
Sprawa nr88118
Decyzja nr052/22/COL
Państwo EFTANorwegia
Nazwa środka pomocy (lub nazwa beneficjenta)Utrzymanie zerowej stawki VAT dla niektórych elektronicznych serwisów informacyjnych
Podstawa prawnaUstawa o podatku od wartości dodanej z dnia 19 czerwca 2009 r. nr 58 oraz rozporządzenie dotyczące podatku od wartości dodanej z dnia 15 grudnia 2009 r.nr 1540
Rodzaj środkaProgram
CelWspieranie podaży i popytu w zakresie informacji i treści dotyczących spraw bieżących wśród odbiorców oraz propagowanie pluralizmu i różnorodności mediów
Forma pomocyZerowa stawka VAT
BudżetOk. 500 mln NOK rocznie
Czas trwaniaDo 1 marca 2028 r.
Sektory gospodarkiNadawanie programów telewizyjnych i usługi na żądanie zawierające głównie treści audio lub audiowizualne
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstwo Finansów

P.O. Box 8008 Dep.

N-0030 Oslo

NORWEGIA

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.