Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.198.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

Pomoc państwa - decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

(2017/C 198/04)

(Dz.U.UE C z dnia 22 czerwca 2017 r.)

Urząd Nadzoru EFTA nie wnosi zastrzeżeń wobec następującego środka pomocy państwa:

Data przyjęcia decyzji: 16 marca 2017 r.

Sprawa nr: 80135

Decyzja nr: 045/17/COL

Państwo EFTA: Norwegia

Region: Norwegia

Nazwa środka pomocy (lub nazwa/y

potencjalnych beneficjentów): Yara AS, Norcem AS,

Klemetsrudanlegget AS i Statoil ASA

Podstawa prawna: Norweski budżet państwa

Rodzaj środka pomocy: Środki pomocy indywidualnej

Cel pomocy: Środowiskowy

Forma pomocy: Dotacja

Budżet: 360 000 000 NOK

Intensywność pomocy: Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy: 2017

Sektory gospodarki: Różne

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Gassnova SF

Dokkvegen 10, Porsgrunn Næringspark

NO-3920 Porsgrunn

NORWEGIA

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.