Podsumowanie decyzji Wspólnoty w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 15 maja 2005 r. do dnia 15 czerwca 2005 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.153.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 czerwca 2005 r.

Podsumowanie decyzji Wspólnoty w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 15 maja 2005 r. do dnia 15 czerwca 2005 r.

(opublikowane na mocy Artykułu 12 lub Artykułu 34 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93(1))

(2005/C 153/03)

(Dz.U.UE C z dnia 24 czerwca 2005 r.)

Zmiana pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (Artykuł 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93) Przyjęte

Data podjęcia decyzjiNazwa produktu leczniczegoPosiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotuNumer kolejny we wspólnotowym rejestrzeData powiadomienia
18.05.2005BonvivaRoche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United KingdomEU/1/03/265/001-00224.05.2005
23.05.2005IntronASchering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Bruxelles - Stallestraat, 73 - B-1180 BrusselEU/1/99/127/001-04425.05.2005
23.05.2005ViraferonSchering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Bruxelles - Stallestraat, 73 - B-1180 BrusselEU/1/99/128/001-03725.05.2005
23.05.2005KenteraNicobrand Limited, 189 Casteroe Road, Coleraine, Northern Ireland BT51 3 RPEU/1/03/270/001-00325.05.2005
23.05.2005DepoCyteSkyePharma PLC, 105 Piccadilly, London W1V 9FN, United KingdomEU/1/01/187/00125.05.2005
25.05.2005Invirase Roche Registration Ltd., 40, Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 3AY, United KingdomEU/1/96/026/00227.05.2005
25.05.2005PegIntronSchering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Bruxelles - Stallestraat, 73 - B-1180 BrusselEU/1/00/131/001-05027.05.2005
25.05.2005ViraferonPegSchering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Bruxelles - Stallestraat, 73 - B-1180 BrusselEU/1/00/132/001-05027.05.2005
02.06.2005AzoptAlcon Laboratories (UK) Ltd., Pentagon Park, Boundary Way, Hemel Hempstead, Herts HP2 7UK, United KingdomEU/1/00/129/001-00306.06.2005
02.06.2005OnsenalPharmacia-Pfizer EEIG, Ramsgate Road, Sanwich, CT13 9NJ, United KingdomEU/1/03/259/001-00606.06.2005
02.06.2005GlivecNovartis Europharm Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB, United KingdomEU/1/01/198/001-01306.06.2005
03.06.2005ZavescaActelion Registration Ltd, BSI Building 13th Floor, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, United KingdomEU/1/02/238/00107.06.2005
03.06.2005AriclaimBoehringer Ingelheim International GmbH, Binger Straße 173, D-5216 Ingelheim am RheinEU/1/04/283/001-00607.06.2005
03.06.2005RebetolSchering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Bruxelles - Stallestraat, 73 - B-1180 BrusselEU/1/99/107/001-00407.06.2005
03.06.2005KetekAventis Pharma SA, 20 Avenue Raymond Aron, F-92160 AntonyEU/1/01/191/001-00507.06.2005
03.06.2005LevviaxAventis Pharma SA, 20 Avenue Raymond Aron, F-92160 AntonyEU/1/01/192/001-00507.06.2005
03.06.2005TemodalSchering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Bruxelles - Stallestraat, 73 - B-1180 BrusselEU/1/98/096/001-00807.06.2005
03.06.2005ValdynPfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United KingdomEU/1/02/244/001-02407.06.2005
10.06.2005TaxotereAventis Pharma SA, 20 avenue Raymond Aron, F-92165 Antony CedexEU/1/95/002/001-00214.06.2005
10.06.2005ViraceptRoche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United KingdomEU/1/97/054/001 EU/1/97/054/003-00614.06.2005
10.06.2005AzilectTeva Pharma GmbH, Kandelstraße 10, D-79199 KirchzartenEU/1/04/304/001-00714.06.2005
10.06.2005AngioxThe Medicines Company UK Ltd, Suite B, Park House, 11 Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RS, United KingdomEU/1/04/289/001-00214.06.2005
10.06.2005RayzonPharmacia Europe EEIG, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United KingdomEU/1/02/210/001-00814.06.2005
10.06.2005DynastatPharmacia Europe EEIG, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United KingdomEU/1/02/209/001-00814.06.2005
10.06.2005TachoSilNycomed Austria GmbH, St.-Peter-Straße 25, A-4020 LinzEU/1/04/277/001-00414.06.2005
10.06.2005BextraPharmacia-Pfizer EEIG, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United KingdomEU/1/02/239/001-03014.06.2005
10.06.2005NovoMix 30Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-880 BagsværdEU/1/00/142/004-005 EU/1/00/142/009-01014.06.2005
10.06.2005ProtopyFujisawa GmbH, Neumarkter Str. 61, D-81673 MünchenEU/1/02/202/001-00614.06.2005
10.06.2005ProtopicFujisawa GmbH, Neumarkter Str. 61, D-81673 MünchenEU/1/02/201/001-00614.06.2005
10.06.2005XenicalRoche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United KingdomEU/1/98/071/001-00614.06.2005
10.06.2005AvandiaSmithKline Beecham plc, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS United KingdomEU/1/00/137/001-01214.06.2005

Wydawanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (Artykuł 34 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93) Przyjęte

Data podjęcia decyzjiNazwa produktu leczniczegoPosiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotuNumer kolejny we wspólnotowym rejestrzeData powiadomienia
19.05.2005NaxcelPfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United KingdomEU/2/05/053/00124.05.2005

Zmiana pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (Artykuł 34 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93) Przyjęte

Data podjęcia decyzjiNazwa produktu leczniczegoPosiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotuNumer kolejny we wspólnotowym rejestrzeData powiadomienia
26.05.2005EconorNovartis Animal Health Austria GmbH, Biochemiestraße 10, A-250 KundlEU/2/98/010/004-006 EU/2/98/010/017-018 EU/2/98/010/021-02430.05.2005

Osoby chcące się zapoznać z sprawozdaniami oceniającymi produkty lecznicze, o których mowa oraz odnoszącymi się do nich decyzjami mogą zwrócić się do:

Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych

7, Westferry Circus, Canary Wharf

UK - London E14 4HB

______

(1) Dz.U. L 214 z 24.8.1993, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.