Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.161.1/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 2016 r.

Informacja dotycząca podpisania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Wyżej wymieniony protokół między Unią Europejską a Republiką Libańską został podpisany w Brukseli w dniu 28 kwietnia 2016 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.