Pełne sprawozdanie z obrad 31 stycznia 2019 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3682

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 31 STYCZNIA 2019 R.

(C/2024/3682)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2024 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2018-2019

Posiedzenia z 30 i 31 stycznia 2019 r.

BRUKSELA

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wniosek o uchylenie immunitetu: patrz protokół

3. Kobiety w zarządach - Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek (debata)

4. Wznowienie posiedzenia

5. Debata z udziałem premiera Finlandii Juhy Sipilä na temat przyszłości Europy (debata)

6. Wznowienie posiedzenia

7. Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji): Patrz protokół

8. Powitanie

9. Głosowanie

9.1. Poprawki do Regulaminu (A8-0462/2018 - Richard Corbett) (głosowanie)

9.2. Unijny kodeks celny: włączenie gminy Campione d'Italia i włoskich wód jeziora Lugano do

obszaru celnego Unii (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic) (głosowanie)

9.3. Przepisy dotyczące płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020 (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski) (głosowanie). ..

9.4. Przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0451/2018 - Mary Honeyball) (głosowanie). ..

9.5. Przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0452/2018 - Mary Honeyball) (głosowanie)

9.6. Przystąpienie Hondurasu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0457/2018 - Mary Honeyball) (głosowanie)

9.7. Przystąpienie Białorusi i Uzbekistanu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0458/2018 - Mary Honeyball) (głosowanie). ..

9.8. Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunki między Unią Europejską a Grenlandią i Królestwem Danii (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) (głosowanie). ..

9.9. Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej - walka z nadużyciami finansowymi (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) (głosowanie)

9.10. Wdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu ".eu" (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) (głosowanie)

9.11. Harmonizacja dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) (A8-0009/2018 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)

9.12. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 x Rf3 (B8-0073/2019) (głosowanie)

9.13. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 5307 (- SYN-05307-1) (B8-0074/2019) (głosowanie)

9.14. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87403 (MON-87403-1) (B8-0075/2019) (głosowanie)

9.15. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana bawełna GHB614 x LLCotton25 x MON 15985 (B8-0076/2019) (głosowanie)

9.16. Sytuacja w Wenezueli (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019,- B8-0086/2019, B8-0087/2019) (głosowanie)

9.17. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (A8-0474/2018 - Michel Reimon) (głosowanie)

10. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

10.1. Poprawki do Regulaminu (A8-0462/2018 - Richard Corbett)

10.2. Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej - walka z nadużyciami finansowymi (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)

10.3. Wdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu ".eu" (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)

10.4. Sytuacja w Wenezueli (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)

10.5. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (A8-0474/2018 - Michel Reimon)

11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół

12. Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół

13. Składanie dokumentów: patrz protokół

14. Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół

15. Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół

16. Zamknięcie posiedzenia

17. Przerwa w obradach

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.