Pełne sprawozdanie z obrad 30 stycznia 2019 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3681

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 30 STYCZNIA 2019 R.

(C/2024/3681)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2024 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2018-2019

Posiedzenia z 30 i 31 stycznia 2019 r.

BRUKSELA

Spis treści

1. Wznowienie sesji

2. Otwarcie posiedzenia

3. Uroczyste posiedzenie - Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

4. Wznowienie posiedzenia

5. Oświadczenia Przewodniczącego

6. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

7. Komunikat Przewodniczącego: patrz protokół

8. Skład Parlamentu: patrz protokół

9. Weryfikacja mandatów: patrz protokół

10. Skład komisji i delegacji: patrz protokół

11. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): patrz protokół

12. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): patrz protokół

13. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): patrz protokół

14. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): patrz protokół

15. Składanie dokumentów: patrz protokół

16. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół

17. Porządek obrad

18. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)

19. Zwalczanie atmosfery nienawiści oraz przemocy wobec demokratycznie wybranych osób upoważnionych (debata)

20. Praworządność i prawa podstawowe na Węgrzech - rozwój sytuacji od września 2018 r. (debata)

21. Sytuacja w Wenezueli (debata)

22. Najnowsze wydarzenia w stosunkach między Chinami a Tajwanem (debata)

23. Stan negocjacji handlowych między USA a UE (debata)

24. Wdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu ".eu" (debata)

25. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (debata)

26. Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej - walka z nadużyciami finansowymi (debata)

27. Strategie na rzecz integracji Romów (debata)

28. Poprawki do Regulaminu (debata)

29. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

30. Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół

31. Zamknięcie posiedzenia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.