Pełne sprawozdanie z obrad 14 czerwca 2023 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.1469

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 lutego 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 14 CZERWCA 2023 R.

(C/2024/1469)

(Dz.U.UE C z dnia 16 lutego 2024 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2023-2024

Posiedzenia od 12 do 15 czerwca 2023 r.

STRASBURG

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Zmiana porządku obrad

3. Wniosek o uchylenie immunitetu

4. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiejw dniach 29-30 czerwca 2023 r., w szczególności w świetle ostatnich działań zmierzających do zawarcia paktu o migracji (debata)

5. Prawo wyborcze, komisja śledcza i praworządność w Polsce (debata)

6. Wznowienie posiedzenia

7. Uroczyste posiedzenie - Przemówienie prezydent Republiki Kosowa Vjosy Osmani

8. Wznowienie posiedzenia

9. Powitanie

10. Głosowanie

10.1. Umowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Królestwem Tajlandii (A9-0191/2023 - Andrey Kovatchev) (głosowanie)

10.2. Umowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Królestwem Tajlandii (rezolucja) (A9-0193/2023 - Andrey Kovatchev) (głosowanie)

10.3. Umowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Malezją (A9-0190/2023 - Gheorghe-Vlad Nistor) (głosowanie)

10.4. Umowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Malezją (rezolucja) (A9-0194/2023 - Gheorghe-Vlad Nistor) (głosowanie)

10.5. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu: wykonanie umowy (lata 2022-2026). Protokół (A9-0196/2023 - François-Xavier Bellamy) (głosowanie)

10.6. Akt w sprawie sztucznejinteligencji (A9-0188/2023 - Brando Benifei, Dragos Tudorache) (głosowanie)

10.7. Baterie i zużyte baterie (A9-0031/2022 - Achille Variati) (głosowanie)

10.8. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i długoterminowej odporności rolnictwa UE (A9-0185/2023 - Marlene Mortler) (głosowanie)

10.9. Wysokiej jakości staże w UE (A9-0186/2023 - Monica Semedo) (głosowanie)

11. Wznowienie posiedzenia

12. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

13. Macierzyństwo zastępcze w UE - ryzyko wykorzystania i komercjalizacji (debata na aktualny temat)

14. Dochodzenie w sprawie wykorzystania oprogramowania Pegasus i równoważnego oprogramowania szpiegowskiego - Dochodzenie w sprawie wykorzystania oprogramowania Pegasus i równoważnego oprogramowania szpiegowskiego (projekt zalecenia) (debata)

15. Europa otwarta na inwestycje (debata)

16. Wnioski wyciągnięte z "Pandora Papers" i innych ujawnionych nieprawidłowości (debata)

17. Wdrażanie i realizacja celów zrównoważonego rozwoju (debata)

18. Rozszerzenie uprawnień Prokuratury Europejskiej w odniesieniu do przestępstwa naruszenia unijnych środków ograniczających (debata)

19. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

19.1. Torturowanie i ściganie przez Federację Rosyjską ukraińskich nastolatków Tihrana Ohannisiana i Mykyty Chanhanowa

19.2. Sytuacja humanitarna w Sudanie, w szczególności śmierć dzieci, które znalazły się w ogniu walki

19.3. Pogorszenie się sytuacji w zakresie podstawowych wolności w Hongkongu, w szczególności sprawa Jimmy'ego Laia

20. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

20.1. Akt w sprawie sztucznej inteligencji (A9-0188/2023 - Brando Benifei, Dragos Tudorache)

20.2. Baterie i zużyte baterie (A9-0031/2022 - Achille Variati)

20.3. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i długoterminowej odporności rolnictwa UE (A9-0185/2023 - Marlene Mortler)

20.4. Wysokiej jakości staże w UE (A9-0186/2023 - Monica Semedo)

21. Porządek obrad następnego posiedzenia

22. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia

23. Zamknięcie posiedzenia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.