Pełne sprawozdanie z obrad 11 marca 2019 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3816

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 11 MARCA 2019 R.

(C/2024/3816)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2024 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2018-2019

Posiedzenie w dniu 11 marca 2019 r.

STRASBURG

Spis treści s

1. Wznowienie sesji

2. Otwarcie posiedzenia

3. Oświadczenia Przewodniczącego

4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół

5. Weryfikacja mandatów: patrz protokół

6. Analiza zgodności funkcji powierzonej posłowi: Patrz protokól

7. Wykładnia Regulaminu: Patrz protokól

8. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól

9. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól

10. Wniosek o tryb pilny (art. 154 Regulaminu): Patrz protokól

11. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól

12. Składanie dokumentów: patrz protokół

13. Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół

14. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół

15. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół

16. Porządek obrad

17. Wymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) - Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) (debata)

18. Program "Europejski Korpus Solidarności" (debata)

19. Akt ws. cyberbezpieczeństwa - Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji (debata)

20. Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (debata)

21. Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem - Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (rezolucja) (debata)

22. Europejska inicjatywa obywatelska (debata)

23. Stan stosunków politycznych między UE a Rosją (debata)

24. Budowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (krótka prezentacja)

25. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

26. Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokół

27. Zamknięcie posiedzenia

28. Zamknięcie sesji rocznej

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.