Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.300.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

OPINIA KOMISJI
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie wniosku Republiki Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej

Pełny tekst opinii został opublikowany w Dz.U. L 112 z dnia 24 kwietnia 2012 r., s. 3.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.